Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kdy je čas na výměnu starého plynového kotle za kondenzační kotel? Teď je ideální doba

Nechcete přecházet z plynu na tepelné čerpadlo, pelety, palivové dřevo, nebo jiné palivo? Takových majitelů rodinných domů je v naší republice hodně. Rozhodně to není špatné rozhodnutí. Ostatně i cena plynu postupně klesá. Část majitelů plynových kotlů ale stále používá ty běžné kotle. Kdy přejít na úspornější variantu kondenzačního kotle. A jak funguje?
Zdroj: Fotolia
Zdroj: Fotolia

Jaký je rozdíl mezi běžným plynovým kotlem a kondenzačním kotlem?

Pro přesnost je potřeba uvést, že pod pojmem běžný plynový kotel jsou zahrnovány dva druhy kotlů. Je to jednak standardní a jednak nízkoteplotní plynový kotel. Podívejme se na rozdíly v různých typech kotlů.

  • Standardní plynový kotel - je navržen pro provoz se suchými spalinami. Nejnižší dovolená teplota vstupní vody do kotle je omezena hodnotou 60°C. Při napojení na vytápěcí soustavu musí být za kotlem osazeno zařízení pro zajišťování dostatečně vysoké teploty vstupní vody (zpátečky), aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách a následně k nízkoteplotní korozi.
  • Nízkoteplotní plynový kotel - je navržen pro provoz se suchými spalinami, přičemž může pracovat i s teplotami vstupní vody do kotle 35 až 40 °C. Za určitých podmínek může v kotli docházet ke kondenzaci, proto musí být teplosměnná plocha provedena z materiálu odolnějšího proti korozi. Většinou se jedná o litinové článkové kotle. Teplota spalin bývá v rozsahu 90 až 140 °C. Napojení na vytápěcí soustavu může být přímé bez směšovacích armatur s přímým řízením výkonu kotle podle vnější teploty.
  • Kondenzační plynový kotel - je navržen záměrně pro kondenzační provoz, tzn., že přímo v kotli má docházet ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Proto musí být teplosměnná plocha provedena z materiálu plně odolného proti korozi. Používá se nerezová ocel nebo hliníko-hořčíková slitina. Kondenzát z kotle musí být trvale odváděn. Využitím kondenzačního tepla se snižuje spotřeba plynu. Teplota vstupní vody do kotle není omezována určitou výší. Teplota spalin je v rozsahu 40 až 90 °C a je v silně závislá na teplotě vstupní vody tepelné soustavy a také na okamžitém vytížení kotle. Protože teplota spalin je nízká a nestačila by pro vytvoření dostatečného tahu v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin, musí být v kondenzačním kotli vzduchový nebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová konstrukce musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku.

Proč má kondenzační kotel vyšší účinnost?

Schéma tepelného toku u kondenzačního kotle (zdroj: TZBinfo.cz)

Pokud se spaliny zemního plynu ochlazují pod teplotu rosného bodu, začne z vodní páry obsažené ve spalinách kondenzovat voda a vzniká kondenzát. Pokud se toto ochlazení děje v kotli, na jeho teplosměnných plochách, uvolňuje se latentní (jakési skryté) teplo, obsažené v plynu ve formě tepla skupenského (vypařovacího). Takto využité teplo se převádí oběhovou vodou do tepelné soustavy, čímž se zvyšuje využití energetického obsahu zemního plynu. Následně se zásadně sníží jeho spotřeba. Představu o využití energetického obsahu zemního plynu si uděláme nejlépe podle schématu tepelného toku při spalování a kondenzaci. Plyn vstupuje do kotle s plným energetickým obsahem daným spalným teplem, které je o latentnít eplo (11 %) vyšší než jeho výhřevnost. Po spálení plynu dochází ke ztrátám tepla, které odchází z kotle jednak spalinami, jednak sdílením tepla z povrchu kotle při jeho běhu i při pohotovostním (teplém) stavu. Při pohotovostním stavu dochází někdy i ke ztrátám uvnitř kotle nežádoucím prouděním vzduchu.

Kolik mohu ušetřit výměnou běžného kotle za kondenzační?

Toto srovnání proveďme pro rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW a s potřebou tepla pro vytápění a přípravu teplé vody 12 700 kWh/rok.

Nejprve uvažujme cenu plynu v roce 2019. Podle odborného článku na  TZB-info byla plynu 1,30 Kč/kWh. Rozdíl mezi vynaloženými náklady na plyn je zřejmý z tabulky: 

TYP PLYNOVÉHO KOTLE ÚČINNOST [%] POTŘEBA TEPLA VYTÁPĚNÍ [kWh/rok] PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY [kWh/rok] CENA PLYNU [Kč/kWh] NÁKLADY NA PALIVO [Kč/rok] ROZDÍL [Kč/rok]
STANDARDNÍ
KONDENZAČNÍ
84
102
15 250 3 820 1,30 29 513
24 305
5 208

Tabulka: Rozdíl v nákladech na vytápění plynovým kotlem v roce – ceny v roce 2019. Zdroj: Milan Bechyně

Nyní uvažujme aktuální cenu plynu v roce 2023/02. Záleží samozřejmě na dodavateli, Podle výpočtového software TZB-info je cena plynu zprůměrovaná od všech relevantních nabídek na trhu 3,30 Kč/kWh. Tato cena odpovídá zastropované ceně platné do konce roku 2023. Je zřejmé, že rozdíl mezi běžným a kondenzačním kotlem je oproti roku 2019 téměř trojnásobný.

TYP PLYNOVÉHO KOTLE ÚČINNOST [%] POTŘEBA TEPLA VYTÁPĚNÍ [kWh/rok] PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY [kWh/rok] CENA PLYNU [Kč/kWh] NÁKLADY NA PALIVO [Kč/rok] ROZDÍL [Kč/rok]
STANDARDNÍ
KONDENZAČNÍ
84
102
15 250 3 820 3,30 74 918
61 697
13 221

Tabulka: Rozdíl v nákladech na vytápění plynovým kotlem v roce – cenový strop. Zdroj: Milan Bechyně

Je ten správný čas na výměnu běžného  kotle za kondenzační?

Z provedených srovnání je nepochybné, že vyměnit běžný kotel za kondenzační se vyplatí. Bylo by chybou čekat a nevyužít úspor plynoucích z vyšší účinnosti kondenzačního kotle. Dalším argumentem pro výměnu právě v letošním roce je současný boom vytlačování plynových kotlů tepelnými čerpadly. Takže plynařské firmy jsou méně vytížené a mohou se vaší zakázce více věnovat a nabídnout i zajímavější cenu. 

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - roman-milert

Výhody a nevýhody klasických zdrojů tepla pro vytápění domu

Zdroje tepla jsou zařízení, která se historicky vyvíjela od otevřeného ohniště až k dnešnímu tepelnému čerpadlu. Ale je otázkou, zda i do budoucna zůstane čerpadlo tím nejperspektivnějším zdrojem tepla pro vytápění. Je pravda, že v současné době je tím nejvyhledávanějším. Zkusme ale nahlédnout na výhody a nevýhody…

REKLAMA