REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výhody a nevýhody klasických zdrojů tepla pro vytápění domu

Zdroje tepla jsou zařízení, která se historicky vyvíjela od otevřeného ohniště až k dnešnímu tepelnému čerpadlu. Ale je otázkou, zda i do budoucna zůstane čerpadlo tím nejperspektivnějším zdrojem tepla pro vytápění. Je pravda, že v současné době je tím nejvyhledávanějším. Zkusme ale nahlédnout na výhody a nevýhody pěti v současnosti nejpoužívanějších zdrojů a jejich perspektivu do budoucna.
Zdroj: Fotolia.com - roman-milert
Zdroj: Fotolia.com - roman-milert

1. Zdroje tepla využívající palivové dřevo

Krby a krbová kamna

Je to tradiční zdroj tepla, který byl v poslední době doplněn o řadu vylepšení. Je to např. teplovodní výměník tepla, který může být napojen do soustavy ústředního vytápění. Obdobný je i výměník, ve kterém se ohřívá vzduch a samotíží, nebo pomocí ventilátoru je pak ohřátý vzduch rozváděn do dalších místností. Jejich hlavní výhodou je nízká cena paliva, jednoduchá obsluha a příjemný pocit ze sálavého tepla. Nevýhodou jsou náklady na vybudování skladovacích prostor na dřevo a nutnost trvalé obsluhy krbu nebo krbových kamen. Umístění zdroje tepla v obytném prostoru pak přináší určité znečištění např. kůrou z přikládaných polen, nebo prachem při vybírání popela. Další povinností majitele je pak zajistit kontrolu komínu.

Zdroj: Fotolia.com - Jürgen FälchleZdroj: Fotolia.com - Jürgen Fälchle

Zplynovací kotle na dřevo

Tyto kotle jsou již umístěny mimo obytné prostory, takže neskladujeme dřevo, ani nevybíráme popel. Výhodou zůstává nízká cena paliva oproti konkurenčním peletám, plynu, nebo elektřině. Zůstávají ale náklady na skladování paliva, u kterého navíc musíme zajistit, aby dřevo vysychalo. Bývalá uhelna se nehodí. Dnes běžným doplňkem kotle je akumulační nádrž. Nádrž sice vyžaduje další prostor pro umístění, ale výrazně zvyšuje možnosti regulace teploty ve vytápěných místnostech, snižuje spotřebu paliva a při správném zapojení prodlužuje životnost kotle. Zajímavou novinkou jsou kombinované kotle na dřevo i pelety

Souhrnně se dá palivové dřevo v ČR hodnotit jako obnovitelný zdroj energie a perspektivní palivo za předpokladu, že jeho využívání nebude v budoucnu omezeno novými  emisními směrnicemi.

2. Zdroje využívající plyn

V nedávné minulosti výrazně převažoval ruský zemní plyn. Ten byl v průběhu minulého roku prakticky plně nahrazen zkapalněným plynem dováženým od různých producentů (USA, Katar,…). Jeho cena je ovšem vyšší, takže plyn jako palivo pro vytápění začíná ztrácet své dřívější dominantní postavení. Plynové krby jsou méně obvyklé, oproti plynovým kotlům. U nových instalací výrazně převažují kotle kondenzační, u nichž je využití paliva vyšší.

Plynové kotle

Větší rozšíření se plynový kotel dočkal po roce 1990, kdy západní výrobci zaplavili trh nejrůznějšími modely stacionárních i závěsných plynových kotlů. Souběžně probíhala plynofikace dalších částí měst a celé řady vesnic. Plynový kotel rychle nahrazoval kotle na uhlí v rodinných, bytových domech i budovách občanské vybavenosti. Prosadil se především díky bezobslužnému a čistému provozu. Další výhodou je, že odpadá sklad paliva. Výhody u mnohých převažují nevýhody plynových kotlů. U nich k pravidelné revizi komínu přibývá každoroční odborný servis. Vývoj konstrukce plynových kotlů přinesl novinku  - kondenzační plynový kotel, který využívá kondenzační teplo vodní páry ve spalinách a oproti běžnému plynovému kotli šetří 10 – 15% paliva. Lokální plynová topidla mají oproti plynovým kotlům nevýhodu v nižší účinnosti.

Po dramatickém nárůstu cen plynu v roce 2022 ceny postupně klesají, ale na původní, velmi nízké ceny ruského plynu se zcela jistě nevrátí. Přesto plyn zůstane i do budoucna široce využívaným palivem pro vytápění především pro městskou zástavbu a bytové domy mimo soustavy centrálního vytápění. V moderních pasivních rodinných domech ale plynový kotel uplatnění pravděpodobně nebude nacházet.

3. Kotle a kamna na pelety

Dřevní pelety jsou perspektivní pevné palivo s celou řadou výhod oproti konkurenčnímu palivovému dřevu. Jejich cena v roce 2022 reagovala na zvýšenou poptávku výrazným zvýšením, ale v současné době postupně klesá. Stále je a jistě i zůstane oproti dřevu vyšší. Výraznou předností je to, že umožňují plně automatický provoz. Jak dopravu pelet ze zásobníku do kotle, start ze studeného stavu i řízení výkonu regulátorem v širokém rozsahu. 

Zdroj: Fotolia.com - africa-studioZdroj: Fotolia.com - africa-studio

Nevýhodami  zůstávají nároky skladování paliva, povinnost kontrol komínu a servisu kotle. Na rozdíl od palivového dřeva je možno pelety skladovat i ve sklepních prostorách. Použití pelet pro krbová kamna je méně obvyklé, ale může v budoucnu  najít uplatnění v pasivních stavbách např. v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním s využitím v mrazivých zimních dnech. Dřevní pelety jsou zcela jistě perspektivním palivem vyráběným z obnovitelného zdroje – dřeva. Převážně tedy z pilin, které zůstávají jako odpad na pilách.

4. Elektrické přímotopy

Jednoduchá a levná přímotopná elektrická tělesa ovládly trh s novými zdroji tepla pro vytápění. Stalo se tak především díky dotované distribuční sazbě pro tyto zdroje. Dnes, po zdražení elektřiny zůstává prostor u nízkoenergetických a především pasivních novostaveb jako podlahové vytápění.

Zdroj: Fotolia.comZdroj: Fotolia.com

S postupným snižováním tepelných ztrát domů dokonalou izolací a optimálním využíváním tepelných zisků od slunce bude tento vytápěcí systém jistě pro mnoho investorů zajímavý. Výhodami jsou  dlouhá  životnost a odpadnutí povinných kontrol komínu nebo plynového spotřebiče. 

5. Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je zdroj tepla, který kromě elektřiny pro pohon kompresoru využívá i teplo z okolního prostředí. Nejčastěji ze vzduchu nebo ze země. Hodí se především pro rodinné domy jako náhrada vytápění uhlím nebo v poslední době i plynem.

Zdroj: Fotolia.com - studio-harmonyZdroj: Fotolia.com - studio-harmony

Jeho výhody jsou stejné jako u elektrického přímotopného vytápění ale náklady na elektřinu jsou průměrně třetinové. To ale neplatí pro zimní dny s velmi nízkými teplotami. Tehdy tepelnému čerpadlu pomáhá vestavěný elektrokotel, takže v těchto dnech spotřeba elektřiny zhruba trojnásobně vzroste. Nižší spotřeba elektřiny oproti elektrickým přímotopům je ale vyvažována vyššími investičními náklady, potřebou servisu a nutností výměny pohonné jednotky po 10 – 15 letech.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia

Kdy je čas na výměnu starého plynového kotle za kondenzační kotel? Teď je ideální doba

Nechcete přecházet z plynu na tepelné čerpadlo, pelety, palivové dřevo, nebo jiné palivo? Takových majitelů rodinných domů je v naší republice hodně. Rozhodně to není špatné rozhodnutí. Ostatně i cena plynu postupně klesá. Část majitelů plynových kotlů ale stále používá ty běžné kotle. Kdy přejít na úspornější…