REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výjimečná knihovna v Rožnově pod Radhoštěm: Historická vila s moderní přístavbou a parkem

V Rožnově pod Radhoštěm byla dokončena realizace projektu na rozšíření kapacity městské knihovny. Rekonstrukce stávající vily, a především přístavba nového objektu, vytvořily podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a vzdělávacích aktivit, pro které jsou dnešní knihovny nenahraditelnými centry.
Foto: BoysPlayNice
Ráj jsem si vždy představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.
Jorge Luis Borges

Interiér 1.NP. Foto: BoysPlayNice

Knihovna to není jenom pult k zápůjčce a sklad knih

Křižovatka komunikací, blízké centrum, ale i městský park. Nádherné místo z časů předešlých, místo na skvělé adrese, místo setkávání, edukativního zaměření, ale i místo pohody, klidu, her, přednášek, rozvoje a poznání, setkávání napříč věkem jako součást kvalitní občanské společnosti. Nedávno jsem poslouchal rozhovor, kdy jsem pochopil, že odklon od knihoven po revoluci, postupně, jako součást uspěchaného života, médií, která suplují knihu, audioknihy, e-knihy a další vlivy, zbytečně devalvovaly knihovnu jako původní instituci. Pochopitelně, že v malých obcích a městech naleznete to původní uspořádání, které bylo součástí předešlé éry. Nicméně z rozhovoru vyplynulo, že kupříkladu ve Skandinávii jsou to místa s velmi sofistikovaným provozem, velmi vyhledávaná a populární. Dozvíte se, že tato centra jsou vytěžována prakticky denně, a to od brzkého rána do noci. Není to jenom o kvalitních přednáškách, výpůjčce knih, čteček, audia, ale i o setkání generací, kluby a skupinky vrstevníků, u starších lidí nahrazují ztrátu části komunikace, po opuštění práce, konzultace nebo jenom obyčejné popovídání u kávy. Staří, mladí, vlastně všichni zde najdou svoje místo. A to je dobře, protože člověk občas potřebuje někam patřit, pokud to sám chce. Těžko vás napadne, že knihovna může být místem, kde se setkávají kupříkladu cizinci, kteří potřebují probrousit tuzemský jazyk, aby mohli v dané zemi pracovat a zapojit se do života. K tomu tam jsou lektoři, kteří bezplatně vedou skupinky s jazykovým „doučováním“. Vykládáte si s nimi, vykládáte si mezi sebou, učíte se jazyk a interaktivně s ním pracujete. Zároveň už, pro někoho poprvé v životě, někam patříte. To je přece skvělé. Napadne třeba někoho, že knihovna má rozdílný potenciál pro katolíky a protestanty? A to až takový, že jedni jsou vášnivými návštěvníky knihoven a druzí divadel. A ten rozdíl je markantní.

Letecký pohled. Foto: BoysPlayNice

Reinkarnace knihoven a komunitních center

Tudíž společenské postavení, intelekt, výchova, náboženství, rozdílná cesta životem každého jedince, to vše, a ještě více, zavede vaše kroky do takovéhoto centra nebo taky ne. Nicméně odklon od této životní platformy byl u nás velmi zbrklý a tendenční a naštěstí se vše mění v čase. Většinově k lepšímu. Pak vznikají taková místa, která můžete najít v našem povídání. Ten kalup, který jsme zvolili místo života, nelze žít donekonečna. Vidíte potenciál už jenom v takovém prostém souvětí „vzdělávací a komunitní centrum“. Edukativní základ centra je jeho posláním, ale komunitní centrum značí to setkávání lidí s podobným zaměřením, skupinky, co touží po vědění a informacích, přátelství, posezení u kávy. Ne všude naleznete ekvivalenty univerzity třetího věku, ale dobrá knihovna, komunitní centrum, má vlastně podobný smysl. Jsou zde vítány všechny věkové skupiny, ale pochopitelně i bezbariérový přístup zve lidi s omezenou hybností nebo zcela imobilní. To vše jsou bonusy, které dříve nebyly samozřejmostí a dělají dobrou knihovnu tím správným místem.

Pohled jihozápadní. Foto: BoysPlayNice

Skvěle vyřešené a funkční centrum láká zájemce

Spojení historické architektury a nové části je skvěle vyřešeno i s náměstíčkem v předprostoru, jakousi piazzettou, která pouští okolní prostor do daného místa. Zeleň je prolnuta do vydlážděné části nestejnoměrnými řezy dlažby, což prostor ještě více rozvolňuje. Staronová knihovna, nádherné propojení a zvětšení nedostačující původní vily, je esteticky vydařené a skvěle dotažené po stránce provozní. Z textu se dozvíte, že návštěvnost se zvýšila o 20 % a není se čemu divit.

Základní popis

V Rožnově pod Radhoštěm byla dokončena realizace projektu na rozšíření kapacity městské knihovny. Rekonstrukce stávající vily, a především přístavba nového objektu, vytvořily podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a vzdělávacích aktivit, pro které jsou dnešní knihovny nenahraditelnými centry.

Pohled jižní. Foto: BoysPlayNice

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Vzdělávací i komunitní centrum

Knihovna stojí na křižovatce tras mezi sídlišti, školami, autobusovými zastávkami a poliklinikou na jedné straně a ZUŠ a centrem města na straně druhé. Je v bezprostřední blízkosti městského parku a dopravní tepny. Nově navržený veřejný prostor v předpolí knihovny kultivuje nároží dvou rušných komunikací a stává se důstojným vstupem do kulturního klastru ulice Bezručova.

Rozšíření kapacit knihovny umožňuje nabídnout zázemí seniorům a rodičům s dětmi i v dopoledních hodinách, a to bez omezení výukových programů pro školy. Vedle rozšířeného prostoru pro mladé čtenáře poskytuje nově bezpečné místo pro setkávání náctiletým.

Foyer s kavárnou. Foto: BoysPlayNice

Knihovna je řadu let nejenom centrem čtenářství ve městě. Plní také roli komunitního centra setkávání občanů, místa neformálního vzdělávání a konání řady komornějších kulturních a společenských aktivit. V celku pak svou činností významně přispívá k budování občanské společnosti a vytváření příznivého klimatu ve městě.

Ve své činnosti není solitérem, je partnerem a spolupracuje s řadou místních spolků, sdružení, škol, institucí, ale také s jednotlivci. Její působnost přesahuje hranice města: v rovině metodické spravuje 7 místních knihoven v obcích mikroregionu.

Interiér 1.NP. Foto: BoysPlayNice

V nově rozšířených prostorech se knihovně otevírají možnosti v prvé řadě na důstojné realizování již zaběhlých aktivit (vzdělávání dětí, dospělých, seniorů, bezbariérové kulturní a společenské akce), v druhé řadě možnosti pro aktivity nové, jejichž realizace dosud nebyla z kapacitně-prostorových omezení možná.

Dostatečné prostory pro uložení knihovního fondu také mění u návštěvníků představu a dojem o knihovně jako skladišti knih. Je to především místo, kam se mohou uchýlit pro radu, kde mohou načerpat inspiraci, usednout a spočinout (nejenom) s knihou v ruce.

Po půl roce ostrého provozu se zvedl počet registrovaných uživatelů o téměř 20 %. Tím, že knihovna připravuje řadu kulturních a vzdělávacích pořadů pro všechny věkové skupiny, staly se její prostory hojně navštěvovaným místem všech občanů města.“ (Pavel Zajíc, ředitel knihovny)

Interiér 1.NP. Foto: BoysPlayNice

Architektura (Karel Kubza, ČTYŘSTĚN)

K návrhu nové knihovny v Rožnově jsme se dostali vítězstvím v otevřené architektonické soutěži v roce 2016.

Jejím cílem bylo najít nejvhodnější řešení pro rozšíření kapacity městské knihovny, protože její prostory v historizující vile nestačily pro výukové programy a další aktivity, které k moderní knihovně patří.

Přístavba vytváří předěl mezi úplně novým veřejným prostorem na nároží ulic a zahradou a funguje jako nový vstup do knihovny. Role přístavby a vily se tím otáčejí. Přístavba je novým hlavním prostorem, který splňuje požadavky na moderní knihovnu s kavárnou a přednáškovými prostory. Vila teď funguje především pro dospělé čtenáře – jako čítárna, studovna a zázemí pro administrativu knihovny.

Interiér 1.NP. Foto: BoysPlayNice

Přístavba a stará vila mají proto výrazně odlišný charakter interiéru.

Nová budova je moderní a vzdušná, otevřená do zahrady svou skleněnou fasádou.

Je věnovaná novinkám, dětským knihám, kavárně, přednáškám a workshopům. Vysoké dřevěné regály jsou zakomponované do stěn, police v prostoru jsou nízké a pojízdné, aby byl interiér přehledný a uměl se přizpůsobovat aktuálním potřebám. Podél prosklené fasády jsou čtecí místa s křesly pro dospělé, děti se schovávají s knihami do zákoutí v policích a batolata lezou v ohrazeném „pískovišti“.

Díky různým výškám polic, stolů i sedacích prvků si každá věková skupina najde svoje místo.

Interiér 1.NP. Foto: BoysPlayNice

Interiér vily je naopak tradiční. Má komornější charakter s vysokými regály v modrozelené barvě se čtecími zákoutími v arkýřích. Je to takové bludiště s atmosférou starých knihkupectví. Ve střední části je nový otvor ve stropě se zavěšeným lustrem, který velkoryse propojuje podlaží, přináší světlo dovnitř půdorysu a zve návštěvníky do patra. V místě původního vstupu vznikl nový prosklený arkýř s výhledem do prostranství před knihovnou. Díky těmto zásahům dostává dům úplně novou kvalitu prostoru – z obytné vily se stala opravdová veřejná stavba.

Hlavním materiálem použitým v interiéru je borovicová spárovka, která evokuje tradiční stavby v podhorské oblasti. V nové části je dřevěný materiál přírodní, s bílými a žlutými doplňky, ve staré vile je lakovaný na výraznou modrozelenou barvu. Barevná paleta nábytku a podlah je jednoduchá, barvy do interiéru dodávají samotné knihy a výrazné akcenty křesel.

Interiér 1.NP. Foto: BoysPlayNice

Důležitým parametrem, který ovlivňuje podobu přístavby, je velmi nízká energetická náročnost stavby. Z ní vychází kombinace stavebních a technologických prvků, které jsme při návrhu použili. Zelená střecha omezuje přehřívání a zlepšuje zadržení dešťové vody na pozemku. Přesah střechy pasivně stíní prosklenou fasádu na západě a samotná prosklená fasáda je z velmi kvalitního trojitého zasklení plněného argonem. Vytápění i chlazení zajišťuje tepelné čerpadlo země-voda se třemi zemními vrty pod budovou. Abychom mohli budovu tepelným čerpadlem chladit v letních měsících, je topné a chladící potrubí rozvedené ve stropě.

Na jednu stranu to umožnilo naprostou variabilitu uspořádání nábytku v přístavbě, na druhé straně si to vyžádalo technicistní pojetí nezakrytého stropu a použití svislých stropních akustických prvků – bafflí.

Interiéru to dodává určitý pravidelný rytmus, který se opakuje ve svislých fasádních trámech i v pravidelném členění regálů podél stěn.

Konstrukčně je přístavba řešená jako železobetonový skelet s ocelovými sloupy a zdivem s izolační výplní. Díky tomu může prostor uvnitř přístavby volně plynout a těžit z velkorysého propojení se zahradou i veřejným prostorem.

Sál. Foto: BoysPlayNice

Doplňující informace

Studio ČTYŘSTĚN
Autor Ing. arch. Karel Kubza
Spoluautor Ing. arch. Milan Joja, Ing. arch. Tomáš Págo
Design tým Ing. arch. Nikola Korábová, Ing. arch. Martina Fojtíková, Ing. arch. Marek Holán
Umístění projektu Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2016–2021
Rok dokončení 2023
Zastavěná plocha 295 m2 stávající budova knihovny
582 m2 přístavba
1 230 m2 zpevněné plochy a venkovní úpravy
Hrubá podlahová plocha 692 m2 stávající budova knihovny
582 m2 přístavba
Užitná plocha 458 m2 stávající budova knihovny
458 m2 přístavba
Plocha pozemku 3 561 m2
Náklady 73,5 mil. CZK
Klient Město Rožnov pod Radhoštěm
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Architektonicko – stavební řešení: Ondřej Gaudl, Pavel Matonoha
Stavebně konstrukční řešení: Marek Lukáš
Zdravotně technické instalace, plyn: Jakub Kaplan, Michal Talač
Vzduchotechnika, vytápění, MaR: Jaroslav Prokeš
Elektroinstalace: Jaroslava Nováková
Požárně – bezpečnostní řešení: Zdeněk Čejka
Dopravní řešení: Josef Šico, Pavel Frýdl
Slaboproud: Karel Alexa
PENB: Jiří Cihlář
Zahradní úpravy: Marek Holán
Orientační systém, grafický design: Lenka Mičolová
Materiály Seznam použitých materiálů
masivní dřevo – treláž na fasádě, posedové prvky venkovních schodišť, nábytek v knihovně
ocel – sloupy v interiéru, venkovní zábradlí, zastřešení vstupů
cihly plněné izolací – obvodové konstrukce přístavby
železobeton – stropní konstrukce přístavby
dřevovláknité akustické desky – akustické panely v přístavbě
velkoformátové izolační zasklení v hliníkových profilech – výplně otvorů přístavby
prefabrikovaný a monolitický pohledový beton – venkovní schodiště, rampy a dlažby
broušená silikátová stěrka – fasáda přístavby
vinylové a kobercové čtverce – podlahová krytina
pískovec – sokl a portál staré budovy
zelená střecha – střecha přístavby
Značky Seznam použitých značek
židle nooi, pulse – Wiesner Hager
židle Anet – RIM
stoly macao – Wiesner Hager
podlaha Walk About, Walk of Life, Elevation III
obklady a dlažby Object – Rako
vypínače a zásuvky Levit – ABB
svítidla Galactic – AZzardo
svítidla Khoi – LedsC4
O studiu/autorovi Bližší informace

Brněnské studio ČTYŘSTĚN společně vedou architekti Karel Kubza, Milan Joja a Tomáš Págo. Zabývají se bydlením a veřejnými stavbami s výrazným společenským akcentem, jako jsou oceněné Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou nebo dětský hospic Dům pro Julii v Brně. Architekturu berou jako výraznou společenskou disciplínu, která může mít dlouhodobý vliv nejen na obyvatele navrhovaných domů, ale i jejich okolí a ve svých projektech proto hledají silné propojení s místem, na kterém stavba stojí, a řeší souvislosti přesahující hranice parcely i zadání.

Chtějí navrhovat smysluplné, nadčasové a společensky odpovědné stavby, které budou dobře sloužit a poté půjdou snadno přestavět i nahradit.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO ČTYŘSTĚN a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

3D model území Praha Bubny-Zátory vytvořený dle urbanistická studie pro simulaci mikroklimatu. Zdroj: ECOTEN urban comfort s.r.o./IPR Praha

Městskou část v Praze plánují s ohledem na tepelné ostrovy a mikroklima

Tepelnými ostrovy jsou označovány oblasti v urbanisticky rozvinutých městech, kde je v letním období výrazně vyšší teplota než v jejich okolí. Jejich výskyt je s klimatickou změnou stále častější. Je patrné, že výstavba má přímý vliv na jejich vznik nebo naopak regulaci. Především…

Foto: Luis Asín

Řešení obloukem výšku domu nezvýšilo, vytvořilo ale prostor pro růst

Španělsko je synonymem sucha, vyprahlé krajiny a domů, které buď pamatují staletí anebo tak pro svou zaprášenost vypadají, že? Kdepak. Aktuální projekt z předměstí Aravaca je plný svěží zeleně, odráží čistotu a krásu moderních elegantních linií.

Foto: Marcos A. Sousa

Bydlení na vinici. Ze starého vinařského lisu se stal rodinný dům

Když se řekne „bydlení na vinici“, zní to krásně. Úplně za tím jde vidět dokonalou destinaci pro dovolenou všech, co holdují vínu. Ale co když by se takové bydlení mezi vinohrady mělo stát vaší adresou k trvalému pobytu? Pak by asi následovalo určité vystřízlivění. Všední realita totiž není zdaleka tak…