Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Rekonstrukce komínů více o tématu

Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život

Pro revizi a kontrolu spalinových cest platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Informace šířené některým tiskem, že toto nařízení vlády se nevztahuje na spotřebiče na plynná paliva, jsou mylné. Neprovádění revizí a kontrol přináší řadu závažných problémů uživatelům spotřebičů paliv, správcům či majitelům objektů ale i revizním technikům plynu.
Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život

Zásadně je nutné rozlišit mezi revizí spalinových cest a kontrolou spalinových cest.

Revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a musí být současně revizním technikem spalinových cest (revizní zpráva je označena kulatým razítkem). Revize spalinové cesty se provádí pouze před uvedením spalinové cesty do provozu, při změně paliva, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru (vyhoření sazí v komíně) a při vzniku trhlin ve spalinové cestě. Z toho je patrné, že revizní zpráva může mít platnost řadu let, např. až do dožití spotřebiče paliv.

Uvedení spotřebiče paliv do provozu bez revizní zprávy je hrubým porušením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde v v §27, odstavec (1) je mimo jiné uvedeno, že bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami. Týká se to všech spotřebičů paliv, tedy spotřebičů na plynná paliva, která uvádí do provozu revizní technik plynu, kotlů a krbů dodávaných a montovaných odbornými firmami, ale týká se to také libovolných kamen, které si vlastník koupí v prodejně. Nedodržením této povinnosti se v případě otravy CO nebo požáru budovy od spotřebiče paliv vystavují odpovídající osoby postihu, který může skončit u soudu.

Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinových cest se provádí 1x ročně. Kontrolu zajišťuje uživatel spotřebiče paliv nebo majitel či správce objektu. Kontrola se provádí způsobem, který je podrobně uveden v technických pravidlech K01-01 Kontrola spalinových cest, vydaných SKČR a registrovaných HK ČR. Kontrolu by měl provádět kominík uvedený v databázi SKČR nebo kominík, jehož činnost je objednateli známá. „Kominíci“, kteří obíhají domy a byty a nabízejí levné služby, nejsou zárukou odborně provedené práce a často nabízejí za drahé peníze další činnost, jako např. nepotřebné vložkování komínů nebo výměnu komínových vložek. Nedodržením povinnosti o kontrole spalinových cest může dojít ke stejnému problému jako u revizí spalinových cest.

Nařízení vlády ještě uvádí povinnost čištění spalinových cest podle druhu připojovaných spotřebičů paliv. U spotřebičů na plynná paliva se obvykle čištění provádí při kontrole spalinové cesty. U spotřebičů na pevná paliva se čištění spalinové cesty do jmenovitého výkonu 50 kW může provádět svépomocí, podle návodu výrobce. Nejméně jedenkrát ročně tuto činnost musí provést ale odborně způsobilá osoba. Příklady závad s popisem jsou uvedeny na obrázcích.

V koupelně rodinného domu byl průtokový ohřívač teplé vody na plynné palivo (obrázek vlevo) připojený do třívrstvého kovového komína vedeného po fasádě domu (obrázek vpravo), který byl proveden zcela v rozporu s ČSN. Spalinová cesta byla uvedena do provozu bez revizní zprávy. Majitel domu zemřel na otravu CO při koupání.

Obdobný případ – Průtokový ohřívač vody v koupelně zavěšený na venkovní stěně (obrázek vlevo) měl pouze kouřovod vyvedený do fasády bez komínové konstrukce (obrázek vpravo). Spotřebič byl uveden do provozu bez revizní zprávy spalinové cesty. Při sprchování zemřela na otravu CO v koupelně dívka, které bylo 19 let.

Nevyčištěná spalinová cesta, ucpaný sopouch a vysoký obsah CO ve spalinách. Výsledek úmrtí otravou oxidem uhelnatým v bytě rodinného domu.

Kombinovaný kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu zavěšený v chodbě a připojený do samostatné spalinové cesty. V kuchyni nad sporákem je digestoř připojená do samostatného ventilačního potrubí. Zapnutá digestoř měla větší tah než spalinová cesta kotle. Při vaření došlo u sporáku k úmrtí CO. Problém měl být řešen před uvedení spotřebiče paliv do provozu a následně při kontrole spalinové cesty.

Průtokový ohřívač vody s atmosférickým hořákem na zemní plyn a s přerušovačem tahu připojený plechovým kouřovodem do sopouchu komína vedeného ve světlíku budovy. Koupelna má přímé větrání oknem do světlíku, ale okno bylo uzavřeno. V rohu obývacího pokoje byl dodatečně nainstalován uzavíratelný krb na dřevo. Odvod spalin byl zaústěn do stávajícího průduchu zděného komínového tělesa. Instalace krbu byla provedena bez revizní zprávy. Okna bytu měla těsnění. Při současném provozu obou spotřebičů paliv byl komínový tah od krbu vyšší a přisával si vzduch pro spalování komínem z koupelny, kde při koupání zemřela studentka na otravu CO.

Požár rodinného domu od vadně nainstalované spalinové cesty krbu na dřevo. Na spalinovou cestu nebyla vystavena revizní zpráva.

Špatně provedený prostup kovového komína stropní konstrukcí, s nedostatečnou vzdáleností od povrchu hořlavých stavebních materiálů. Došlo k zahoření stropu, který byl včas uhašen.

U spotřebičů na pevná paliva převládá názor, že obsluha těchto spotřebičů je jednoduchá. Návody na obsluhu kamen se podrobně nestudují a mnozí prodejci ani návod na obsluhu spotřebičů na pevná paliva nedodávají. Drastickým příkladem je amatérský přístup k obsluze výměníku tepla v krbových kamnech v rodinném domku, kde došlo k jeho roztržení přetlakem páry (neměl pojistku a okruh byl amatérsky uzavřen). Při demolici bytu došlo k těžkému zranění jejich uživatelů. Výměník v krbu, který byl určený na přitápění bytu, byl vřazený do rozvodu ústředního vytápění domu, kde hlavním zdrojem tepla byl kotel na plynné palivo.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Rekonstrukce komínů

  1. Jak často kontrolovat komín od plynového kotle a kotle na dřevo? Kontrola komína nebo revize? A co nepoužívaný komín?
  2. Komín - rozumíte jeho názvosloví?
  3. Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život
  4. Rekonstrukce komína vložkováním
  5. Komíny s plastovými vložkami
  6. Zateplujete podkroví? Dejte pozor na komín. Špatné zateplení může způsobit požár domu

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - guruxox

Kamna na dřevo v bytě? Je to možné? A proč?

Zdražování energií a nejistota okolo dodávek plynu do České republiky donutila mnoho lidí se zamyslet, jak zajistit teplo ve svém domově a ještě ušetřit. Jedna z možností je vytápění dřevem. Ale co když bydlíte v bytě? Je možné používat kamna na dřevo v bytě?

Špatný stav komína ohrožuje váš život i majetek. Kontroly vyžaduje zákon

Špatný stav komína ohrožuje váš život i majetek. Kontroly vyžaduje zákon

V posledních týdnech se citelně ochladilo, noční teploty i v nížinách klesly k 5 stupňům Celsia a většina obyvatel rodinných domů i víkendových chalup zprovoznila svá topení. Jak ale vypadají naše kamna, kotle a komíny po létě? Nepotřebují zkontrolovat? Jak často by se vlastně měly čistit?

Hlavní zásady, jak správně užívat kotel, kamna, krb a komín

Hlavní zásady, jak správně užívat kotel, kamna, krb a komín

V posledních týdnech se citelně ochladilo, noční teploty i v nížinách klesly k 5 stupňům Celsia a většina obyvatel rodinných domů i víkendových chalup zprovoznila svá topení. Jak ale vypadají naše kamna, kotle a komíny po létě? Nepotřebují zkontrolovat? Jak často by se vlastně měly čistit? A jaké spotřebiče paliv je…

Kachlové sporáky je možné uplatnit i v současné kuchyni

Kachlové sporáky je možné uplatnit i v současné kuchyni

Kachlový sporák, často chybně nazývaný laickou veřejností pecí, je dokonalé „univerzální“ topidlo, schopné poskytnout neocenitelné služby v kuchyni rekreačního, ale i moderního domu. Kachlové sporáky se opět dostávají do popředí zájmu stavebníků.

Jak připravit plynový kotel na zimu?

Jak připravit plynový kotel na zimu?

Léto většina z nás považuje za období, během kterého si od starostí spojených s vytápěním rádi odpočineme. Vzhledem k tomu, kolik každoročně za teplo platíme, není divu, že pro někoho je konec topné sezóny dobrým důvodem k oslavě a naopak její blížící se začátek může u některých jedinců způsobovat nefalšované trauma.

Rekonstrukce komína vložkováním

Rekonstrukce komína vložkováním

Pokud se do jednovrstvých zděných komínů ve stávající bytové i občanské zástavbě namontuje odpovídající komínová vložka, vytvoří se vícevrstvý komín pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná nebo pevná paliva. Rekonstrukce komínu vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu,…

Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?

Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?

V současné době zásadně převažují komíny vícevrstvé, kde spaliny jsou odváděné odpovídající komínovou vložkou tepelně a dilatačně oddělenou od komínového pláště. Podle materiálu použitého na komínovou vložkou se používají komíny keramické, kovové a plastové. Pro komínový plášť se většinou používají lehčené cihelné…

Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití

Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití

Pokud se stavěly jednovrstvé zděné komíny pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, třídily se tyto komíny pouze podle velikosti komínových průduchů. Při odvodu spalin spotřebičů na plynná paliva se začaly tyto komíny vlivem kondenzátů spalin rozpadat a začaly se používat komíny vícevrstvé, kde odvod spalin byl…

Po zimě volejte kominíka!

Po zimě volejte kominíka!

Ranč v Málkově na Berounsku, vyhlášené dějiště festivalů, svateb, dětských táborů či westernového divadla, před začátkem hlavní sezóny lehl popelem. Podle posledních šetření shořela střecha budovy kvůli závadě na komínu.

Prohlídky kotlů a komínů

Prohlídky kotlů a komínů

Obranou proti zimě je bezesporu si zatopit. Ale máme na to připravený svůj dům? Pro vytápění potřebujeme ve většině případů komín a kotel. Víte jak často je musíte nechat kontrolovat?

Osm nejčastějších závad komínu, které vás mohou připravit o život

Osm nejčastějších závad komínu, které vás mohou připravit o život

Zhruba 300 požárů vypukne ročně kvůli problémům s komíny. Ohně a otrav se lze lehce vyvarovat. Stačí pravidelně čistit komín a kotel, zvát si kominíka na kontroly a hlavně správně topit. Splnit tak v podstatě to, co nařizuje od ledna nový předpis. Které závady jsou nejčastější?