REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Rekonstrukce komínů více o tématu

Jak často kontrolovat komín od plynového kotle a kotle na dřevo? Kontrola komína nebo revize? A co nepoužívaný komín?

Pořídili jste si nová kamna nebo krbovou vložku pro příjemný pocit ohně nebo proto, abyste ušetřili za vytápění? Nahrazujete kotel na dřevo nebo na uhlí novým účinnějším kotlem? Anebo máte kotel na plyn? A co kondenzační kotel? Ať tak či tak, ke všem těmto topidlům potřebujete komín a stáváte se jeho provozovatelem. Víte, jaké jsou vaše povinnosti? Kdy dělat revizi komína, jak často ho čistit a jak často provádět kontroly? Při zanedbání údržby jde o majetek i životy.
Zdroj: AdobeStock – Photosampler
Zdroj: AdobeStock – Photosampler

Revize vs. kontrola vs. čištění komína

Při kontrolách, čištění a revizích nehovoříme o samotném komínu ale o celé tzn. spalinové cestě. V nejčastějších případech domů pro bydlení pod tímto chápeme komín.

Je nutné rozlišovat ještě další pojmy, které se často zaměňují: revize vs. kontrola vs. čištění. Obecně lze říci, že revize se dělá zpravidla při uvádění do provozu nebo při jakékoli technické změně či po závadě. Kontrola je pak provozní odborná činnost, zatímco čištění je údržba, kterou v některých případech můžete provádět i svépomocí. Podívejme se na to přesněji.

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty. Kominík!

Kontrolu i čištění provádí oprávněná osoba, tou je obecně řečeno kominík s příslušným živnostenským oprávněním. Je to periodická činnost v termínech uvedených v tabulce níže. Rozsah a způsob provedení vychází z platných právních předpisů.

Čištění spalinové cesty? Svépomocí ano, ale…

Svépomocí je možné čistit používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty).

Pozor u kotlů na plyn: Čištění nebo kontrola spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Nepoužívaný komín čištění a kontroly nepotřebuje

Pokud máte v domě komín, od kterého je odpojen spotřebič a sopouch (napojení do komína) je uzavřen a komín je zajištěn proti vnikání dešťových srážek, u takových komínů se kontrola a čištění neprovádí. Stejně tak pravidelnou předepsanou kontrolu a čištění není nutné provádět, pokud je stávající kotel připojen ale není delší dobu v provozu. Kontrola a čištění, popř. revize pokud to situace vyžaduje se pak udělá až před uvedením do provozu.

Jak často je nutné dělat čištění a kontroly spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné(*)
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3× za rok 2× za rok 2× za rok 1× za rok 1× za rok
Kontrola spalinové cesty 1× za rok 1× za rok 1× za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2× za rok 1× za rok 1× za rok
(*) pozor níže na vysvětlivku č. 9

Vysvětlivky a podmínky

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
 4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
 7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
 8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
 9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Rekonstrukce komínů

 1. Jak často kontrolovat komín od plynového kotle a kotle na dřevo? Kontrola komína nebo revize? A co nepoužívaný komín?
 2. Komín - rozumíte jeho názvosloví?
 3. Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život
 4. Rekonstrukce komína vložkováním
 5. Komíny s plastovými vložkami
 6. Zateplujete podkroví? Dejte pozor na komín. Špatné zateplení může způsobit požár domu

Přečtěte si více k tématu Rekonstrukce komínů

Oprav dům po babičce! Až milion korun dostanete předem. MŽP dotací podpoří majitele starých domů a mladé rodiny

Oprav dům po babičce! Až milion korun dostanete předem. MŽP dotací podpoří majitele starých domů a mladé rodiny

„Oprav dům po babičce“ nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit…