REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.
Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Pojistná hydroizolační vrstva musí být v tomto případě vždy tzv. difuzně propustná. Důvod je ten, že není ze spodní strany odvětraná a musí umožnit difuzi vodní páry skrz skladbu střechy do větrané vzduchové vrstvy pod krytinou. Tepelná izolace u těchto skladeb se provádí téměř výhradně z desek z minerálních vláken. Parotěsnicí fólie musí být dokonale slepena ve spojích, detailech a na navazujících konstrukcích.

Obr. 5 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro rodinné domy, kanceláře, běžné obchody apod., v obvyklých nadmořských výškách, na složitější tvary střech s jednoduchými detaily (např. střešní okno, prostupy, úžlabí), při mírně nedodrženém bezpečném sklonu krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)Obr. 5 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro rodinné domy, kanceláře, běžné obchody apod., v obvyklých nadmořských výškách, na složitější tvary střech s jednoduchými detaily (např. střešní okno, prostupy, úžlabí), při mírně nedodrženém bezpečném sklonu krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)

Pro použití na rodinných domech, kancelářích, běžných obchodech a jiných méně vlhkých provozech, je tepelně-vlhkostního hlediska třeba, aby pojistná hydroizolační fólie byla provedena se slepenými přesahy. Tímto opatřením jsou ve skladbě dvě vrstvy – parozábrana a pojistná hydroizolační fólie -, které přispívají ke vzduchotěsnosti skladby. Přesto se skladba doporučuje jen v obvyklých (nikoli horských) nadmořských výškách v rámci ČR. Skladbu lze použít i při mírném nedodržení bezpečného sklonu krytiny (až o 6 °) na střechách s detaily prostupů, střešními okny apod. a složitějších tvarů s úžlabím a nárožím.

Pokud je pojistná hydroizolace bez slepených přesahů, lze ji doporučit spíše pro méně využívaná podkroví – sklady, obchody apod. Z hlediska nižší bezpečnosti z hlediska zatékání není její uplatnění tak široké jako u skladby s pojistnou hydroizolací se slepenými přesahy. Nedoporučuje se ji použít na střechách, kde se kombinuje nižší sklon, detaily a prostupy.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - schulzfoto

Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové

Plochou střechu charakterizuje sklon do 5 ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění. Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou střechou. Konstrukce…

Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Princip šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi byl vyvinut, aby eliminoval většinu nevýhod střechy s izolací mezi krokvemi. Parotěsnicí vrstva se provádí spojitě shora na tuhý a rovný podklad, nejčastěji dřevěné bednění.

Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi

Princip skladby šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi (obr. 1) byl vyvinut zejména pro dodatečné zateplování a zobytňování dříve nepoužívaných podkroví. Následně se tento princip uplatnil i při novostavbách, a to nejčastěji u rodinných domů.

Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tuto skladbu charakterizuje větraná vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a pojistnou hydroizolační vrstvou pod krytinou. Tepelná izolace u těchto skladeb se provádí téměř výhradně z desek z minerálních vláken.

Parozábrana v šikmých střechách

Parozábrana v šikmých střechách

Parotěsnicí vrstva brání pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu difuzí do skladby střechy. Difuze vodní páry skrz skladbu konstrukce je přirozeným jevem a nastává vlivem rozdílného parciálního tlaku vodní páry ve vzduchu v interiéru a exteriéru. Vytváří se z materiálů s vysokým difuzním odporem.

Větrání šikmých střech

Větrání šikmých střech

Bezproblémová funkce šikmé střechy je podmíněna dostatečným větráním vzduchových vrstev ve střeše. Tloušťka vzduchových vrstev, která zajistí účinné větrání a odvod vodní páry, závisí zejména na sklonu střechy a délce vzduchové vrstvy.

Vzduchotěsnicí vrstva

Vzduchotěsnicí vrstva

Vzduchotěsnicí vrstva brání volnému proudění vzduchu mezi interiérem a exteriérem skrz skladbu střechy. Vzduch, který proudí z interiéru skrz skladbu ven, s sebou nese značné množství vlhkosti, která na chladných površích uvnitř skladby kondenzuje, případně namrzá.

Tepelná izolace v šikmých střechách

Tepelná izolace v šikmých střechách

Tepelněizolační vrstva chrání interiér pod střechou proti tepelným ztrátám v chladném období a proti tepelným ziskům v teplejším období roku. Pro šikmé střechy se nejčastěji používají tepelné izolace následujících typů.

Pojistná hydroizolační vrstva

Pojistná hydroizolační vrstva

Pojistná hydroizolační vrstva chrání vrstvy pod sebou a prostory pod střechou proti vodě, která protekla krytinou, nebo proti sněhu, který do střechy navál, a to ať už v důsledku vady nebo poruchy krytiny nebo za extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek. Dnes nejběžnějším typem pojistné hydroizolační vrstvy jsou…

Střešní krytina

Střešní krytina

Střešní krytina je z hlediska estetiky nejdůležitější vrstva střechy. Její výběr by ale neměl podléhat pouze tomuto hledisku. Krytina chrání konstrukci střechy a prostory pod střechou před srážkovou vodou.