REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tuto skladbu charakterizuje větraná vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a pojistnou hydroizolační vrstvou pod krytinou. Tepelná izolace u těchto skladeb se provádí téměř výhradně z desek z minerálních vláken.
Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Parotěsnicí fólie musí být dokonale slepena ve spojích, detailech a na navazujících konstrukcích. Je třeba pamatovat na to, že tato fólie je jedinou vzduchotěsnicí vrstvou ve skladbě, a proto musí být dokonale provedena. Tato skladba se navíc nedoporučuje u střech složitých tvarů, s množstvím prostupů, střešních oken a vikýřů. Tyto detaily znesnadňují větrání vrstvy nad tepelnou izolací a komplikují odvodnění pojistné hydroizolace.

Skladba střechy je z tepelně-vlhkostního hlediska použitelná pro méně vlhké prostory, sklady, méně frekventované obchody apod., a to v nižších nadmořských výškách ČR z důvodu omezené ochrany tepelné izolace proti povětrnosti – zavátý sníh, prudký vítr apod.

Pojistnou hydroizolační vrstvu může v této skladbě tvořit tenká fólie nekontaktní nebo kontaktní, případně pak hydroizolační povlak z plastové fólie nebo asfaltového pásu.

Tato skladba s variantou z nekontaktní fólie (obr. 2) je nejjednodušší, ale také nejrizikovější variantou. Oblíbena byla zejména v minulosti, kdy byl trh zaplaven materiálem perforované PE fólie. Skladba s touto variantou je přípustná pro např. neobydlené podkroví, případně pak pro nejjednodušší tvary střech – sedlové a pultové – bez prostupů, střešních oken a dalších detailů. Vždy bez výjimky je třeba dodržet bezpečný sklon krytiny udávaný výrobcem. Pro využívané podkroví, kde jsou ve střeše prostupy (komíny), střešní okna a vikýře, ji nelze doporučit.

Obr. 2 Tříplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro méně vlhké prostory – sklady, méně frekventované obchody apod., v nižších nadmořských výškách, na jednoduché tvary střech, bez detailů, s dodrženým bezpečným sklonem krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, větraná vzduchová vrstva, tepelná izolace mezi krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)Obr. 2 Tříplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro méně vlhké prostory – sklady, méně frekventované obchody apod., v nižších nadmořských výškách, na jednoduché tvary střech, bez detailů, s dodrženým bezpečným sklonem krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, větraná vzduchová vrstva, tepelná izolace mezi krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)

Skladba s variantou kontaktní fólie (obr. 3) vyžaduje umístění fólie na další nosnou vrstvu – bednění. Umístění fólie na tuhé konstrukci umožňuje dokonalé spojení jejích přesahů, což by se mělo v každém případě provádět. Tato skladba přichází v úvahu, není-li mírně dodržen bezpečný sklon střechy udávaný výrobcem použité krytiny (až o 6 ° - dle pravidel CKPT – Cech klempířů, pokrývačů a tesařů). Jedná se také o minimální variantu, pokud jsou například ve střeše detaily typu střešní okno, prostupy apod. a střecha má složitější tvar, obsahuje např. úžlabí a nároží.

Obr. 3 Tříplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro méně vlhké prostory – sklady, méně frekventované obchody apod., v nižších nadmořských výškách, na jednoduché tvary střech, s jednoduchými detaily (např. střešní okno), nebo není-li mírně dodržen bezpečný sklon krytiny udávaný výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, bednění, větraná vzduchová vrstva, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)Obr. 3 Tříplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro méně vlhké prostory – sklady, méně frekventované obchody apod., v nižších nadmořských výškách, na jednoduché tvary střech, s jednoduchými detaily (např. střešní okno), nebo není-li mírně dodržen bezpečný sklon krytiny udávaný výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, bednění, větraná vzduchová vrstva, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)

Pokud nemá střecha výraznějším způsobem dodržený minimální bezpečný sklon krytiny (až o 10 °) a navíc je střecha složitějších tvarů a obsahuje detaily, jako jsou střešní okna, prostupy a vikýře, jednoznačně se doporučuje pojistnou hydroizolační vrstvu provést z hydroizolačních asfaltových pásů (tzv. typ S) nebo z hydroizolační fólie (obr. 4). Výhodou tohoto řešení je jistota spolehlivosti hydroizolačního materiálu při pečlivém svaření jeho přesahů vhodnou technologií. Zároveň lze bezpečně opracovat veškeré detaily. Při extrémně nepříznivých podmínkách lze materiálem pojistné hydroizolace ochránit i kontralatě (latě po spádu vytvářející vzduchovou vrstvu pod vodorovnými latěmi, na kterých spočívá krytina).

Obr. 4 Tříplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro méně vlhké prostory – sklady, méně frekventované obchody apod., v nižších nadmořských výškách, na složité tvary střech s množstvím detailů s výrazně nedodrženým bezpečným sklonem krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, hydroizolační fólie nebo asfaltový pás S, bednění, větraná vzduchová vrstva, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)Obr. 4 Tříplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro méně vlhké prostory – sklady, méně frekventované obchody apod., v nižších nadmořských výškách, na složité tvary střech s množstvím detailů s výrazně nedodrženým bezpečným sklonem krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, hydroizolační fólie nebo asfaltový pás S, bednění, větraná vzduchová vrstva, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.