REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi

Princip skladby šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi (obr. 1) byl vyvinut zejména pro dodatečné zateplování a zobytňování dříve nepoužívaných podkroví. Následně se tento princip uplatnil i při novostavbách, a to nejčastěji u rodinných domů.
Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi

Výhodou skladby je montáž tepelné izolace a dalších vrstev pod ní zespodu, tedy již z chráněného interiéru. Jediné, co je třeba pro spolehlivou funkci skladby provést shora, je pojistná hydroizolační vrstva a krytina.

Obr. 1 Skladba šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemiObr. 1 Skladba šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi

Zde je hned třeba upozornit na to, že nejjednodušší varianta zateplení podkroví, která by se prováděla celá zdola, bez přeskládání krytiny a vložení pojistné hydroizolační vrstvy, nevyhoví z hydroizolačního a tepelně-vlhkostního hlediska pro jakékoliv využití podkroví s vytápěním. U skládané krytiny na střeše s detaily, jako jsou prostupy, vikýře, úžlabí a nároží, lze jen velmi obtížně zajistit, aby za žádných, ani těch nejnepříznivějších okolností nepronikala pod krytinu voda. Ta bez pojistné hydroizolační vrstvy zatéká do tepelné izolace, k dřevěným konstrukcím a do interiéru, což má za následek snížení účinnosti tepelné izolace, omezení životnosti dřevěných konstrukcí, estetické škody v interiéru, hygienické problémy a další.

Skladbu s tepelnou izolací mezi krokvemi je třeba vždy provádět s pojistnou hydroizolační vrstvou montovanou shora. Pokud se jedná o novostavbu, je třeba pamatovat na to, že materiály pojistné hydroizolační vrstvy z tenkých plastových fólií mívají omezenou odolnost proti UV záření. Je tedy třeba obvykle velice brzy položit i samotnou střešní krytinu, aby nedošlo k znehodnocení fólie.

Při použití skladby nad vytápěné prostory bude při současných požadavcích tloušťka tepelné izolace vždy větší, než je obvyklá výška krokví. V takovém případě se dodatečná tepelná izolace umísťuje obvykle pod krokve. Tímto řešením dojde k částečnému omezení tepelných mostů krokvemi. Parozábrana se pak umísťuje pod přídavnou tepelnou izolaci nebo nad ní. Vždy je ale třeba pamatovat na to, aby tloušťka tepelné izolace pod parozábranou nebyla větší než ¼ tloušťky celé tepelné izolace.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.