REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly

Střecha je od toho, aby nám pod ní neteklo. To vám vysvětlí každé malé dítě. Udělat správnou střechu ale nemusí být tak jednouchá věc, jak by se mohlo zdát. Podíváme se na příklad špatně vyhotovené střešní krytiny a žlabu. Klempíř zde špatně napojil plechovou krytinu na chybně provedený okapní žlab. Vše se snažil opravit asfaltovým pásem, taková oprava však není přípustná. Se soudním znalcem si projdeme chyby a vysvětlíme jejich příčiny.

Popis stavby

Jedná se o přístřešek, autobusovou zastávku. Zastřešení autobusové zastávky má vizuálně odpovídat zastřešení vchodu do nedaleké základní školy, tedy střecha se sklonem střešních rovin do mezistřešního žlabu. Krytina je měděná, mezistřešní žlab byl vytvořen jako klempířská konstrukce, taktéž měděný.

K čemu došlo

Na stavbě vlivem použití nevhodných materiálů a jejich nesprávného spojení a zabudování na střechu došlo k zatékání, zrychlené korozi krytiny i žlabu. Oprava byla provedena opět zcela nevhodným způsobem, natavením asfaltových pásů.

Je trošku komické, že právě na přístřešku nedaleké školy je vše uděláno správně a zcela funkčně, řemeslníkovi by tak stačilo konstrukci „opsat“ z protější střechy. Místo toho zvolil vlastní postup.

Správné provedení stejného typu střechy. Plechy krytiny přesahují volně do žlabu ve spádu. Paradoxně je tato střecha na dohled od řešené chybně provedené.

Chybné provedení mezistřešního žlabu

Jelikož se nejedná o obytnou budovu, je možné navrhnout mezistřešní či okapní žlab bez spádu. Pokud se navrhne beze spádový mezistřešní žlab, pak se navrhuje z vrstvených plechů s vrchní vrstvou z mPVC, ale musí se aspoň jednou ročně čistit, aby neprorostly biologickým náletem. Životnost těchto žlabů je přes 30 let.

„Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby uvádí, že životnost je období, ve kterém se má objekt používat k zamýšlenému účelu, s předpokládanou údržbou, avšak bez potřeby větších oprav“
doplňuje Ing. Josef Beneš

Navrhovat a provádět mezistřešní žlab jako klempířskou konstrukci norma nedoporučuje. Pokud jej však projektant navrhne, měl by navrhnout i detaily.

Pokud je tedy žlab z mědi, musí být splněny požadavky na tento materiál. Pro použití patinujících plechů jako je měď, hliník, titanzinek apod. platí ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí - říjen 2006, která stanoví minimální sklon 3°, doporučený 7° a pro žlaby minimální sklon 0,45°.

Plechy měděné, hliníkové, zinkové, titanzinkové, olověné aj. sami na povrchu patinují, tj. vytváří ochrannou vrstvu z kysličníků, která je chrání před rychlým rozpadem korozí.

Plechy ale musí do 24 hodin po dešti oschnout, není na nich povoleno stání vody (louže), protože jinak silně korodují na rozhraní voda vzduch. Každopádně není povoleno na ně natavovat bitumenový (asfaltový) pás z důvodu bitumenové koroze, to způsobí značné zkrácení životnosti.

Detail kde soudní znalec vysvětloval přímo na stavbě řemeslníkovi, jak má být střecha vyhotovena.

Chybné napojení krytiny na mezistřešní žlab

Chybné je i napojení žlabu na plechovou krytinu. Toto spojení (viz foto) je uděláno „napevno“. Problém je v tom, že plechový žlab i střešní krytina se při změnách teplot (na střeše vlivem slunečního záření může jít o značně vysoké teploty) roztahují. V případě této konstrukce však každá část zcela jiným směrem, vždy majoritně po svém delším rozměru. Žlab a plechy se při tomto uspořádání roztahují ve vzájemně kolmých směrech. Pokud jsou pevně spojeny, nemohou nezávisle měnit objem a spoj nebude dlouhodobě fungovat a povolí.

Správné provedení konstrukce by mělo být takové, že žlab je uložen samostatně a plechová krytina do něho přesahuje tak, aby voda mohla odkápnout. Vzájemně však žlab a krytina nesmí být spojeny. Jak má detail vypadat správně je vidět na vedlejším objektu na zastřešení vchodu.

Chybný způsob opravy žlabu asfaltovým pásem

Nyní vysvětlíme, proč nelze vyřešit závadu netěsnosti v místě napojení živice přímo na plech pomocí tmelů, nesystémových lepidel či živic se stejnou životností.

Teoreticky se zdá být správné, že zhotovíme těsný, vodě nepropustný povlak připojený natavením či nalepením k plechovému prvku. Bohužel zkušenosti s povlakovými živičnými krytinami tuto teorii nejen nepotvrdily, ale naopak potvrdily, že tudy cesta k trvalému bezporuchovému užívání nevede.

Proč je to problémové? Protože plechy, se změnou teploty majoritně dilatují (mění délku) a živice či tmely se změnou teploty majoritně duktilituje (mění objem). Živice teplem mění objem a v případě chladu navíc i skupenství (plastické na pevné), zkřehne. Pokud se nataví na plech, pak za mrazu dojde vlivem zkřehnutí k popraskání spoje. Je to jen na malé části - cca 0,1%, ale tudy trvale zatéká a to je nepřípustné. Živice a plechy jsou materiály vzájemně nekompatibilní. Navaření živice na okapní plech má spolehlivou funkčnost pouze do první zimy, přičemž se ale vyžaduje spolehlivá funkčnost cca 30 let.

Ing. Josef Beneš

Je autorizovaný stavební inženýr s praxí, vyučený pokrývač a je zároveň soudní znalec ve stavebnictví pro práce pokrývačské, tesařské a klempířské - střechy. Střechy jsou jeho koníčkem již od dob, kdy dělal krovy se svým otcem. Jako soudní znalec zastupuje majitele při převzetí zhotoveného díla. Majitelům provozně problémových střech pomáhá najít optimální řešení vedoucí k nápravě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Nicoll

Podtlakové odvodnění ploché střechy

Podtlakové systémy se používají pro odvádění dešťových vod z objektů, které mají dostatečnou výšku a dostatečnou odvodňovanou plochu. Bez dodržení těchto podmínek podtlakový systém nemůže fungovat. Střešní vtoky jsou řešeny tak, že se zcela zaplní vodou a při proudění vody se v potrubí vytvoří podtlak (princip…

Pohled na valbovou střechu bez krytiny

Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku

Střecha je nejsložitější součástí pláště budovy. Její souvrství musí odolávat vysokým rozdílům teplot, vlhkosti z deště i z interiéru. Na střeše zkrátka souvisí všechno se vším, celek se sebemenším detailem. Chybné použití jedné vrstvy způsobilo, že střecha při silném větru odlétla téměř vcelku. Jak je to možné? Na…

REKLAMA