Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Domy z plastu - jak se zbavují odpadu v Mexiku

Z hlediska produkovaného objemu představují plasty jednu z nejvýznamnějších složek na skládkách ukládaných odpadů. Jsou všudypřítomné, a jejich účelná recyklace je zatím doménou spíše vyspělých zemí. Mexická společnost EcoDomum se proto rozhodla pojmout sekundární zpracování plastů po svém. Vyrábí z nich domy.

Stěny, podlaha, strop i střecha, to všechno mají domy smontované v dílně EcoDomum z recyklovaných plastů. Mexičanům možná chybí technické zázemí a celý proces výroby je skutečně v minimalistickém režimu, ale výsledky jim upřít nelze. Jen za loňský rok se jim totiž podařilo vyrobit 500 rodinných domků z plastového recyklátu. Jistě, tato obydlí příliš nevynikají promyšlenou strukturou nebo rafinovanou estetikou, při obytné ploše 40 metrů čtverečních je to spíše nouzové řešení, ale pro mnoho nemajetných mexických rodin je to domov se vším všudy.

Proces výroby je skutečně jednoduchý, chce se říct až primitivní. Plastové odpady jsou ručně přetříděny ještě na skládce, a pak znovu před samotným zpracováním. Ve výběru lze nalézt vše, od PET lahví, přes sáčky, sandály až po dětské hračky. Podstatné je, aby dále byly zpracovávány jen materiály, ze kterých během zahřívání neunikají těkavé nebo toxické plyny. Přebraná směs je posléze nadrcena na drobnou štěpku, která je v dalším kroku „modifikována vysokou teplotou“. Po hodině a půl se při 350°C ze štěpky stane tekutá hmota, která je v průběhu chladnutí vytvarována hydraulickým lisem.

EcoDomum tímto tempem zpracuje během jednoho dne 5,5 tun plastových odpadů a vyrobí okolo 120 desek. Ty slouží jako základní stavební materiál „plastových“ domů. Na jeden je přitom zapotřebí okolo 80 desek. Podstatné je, že se cena takového bydlení pohybuje v sympatické rovině 280-300 dolarů za dům.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: snohetta.com

Je beton z geopolymerů řešením pro budoucnost?

Norské studio Snøhetta se nesoustředí jen na architekturu a design, ale hledá i takové nadčasové cesty k řešení, které by mohl docenit celý globální stavební sektor. A vzhledem k tomu, že beton je v současnosti tím nejvyužívanějším materiálem, za nímž zůstává nemalá ekologická stopa, mohla by tu i skromná změna mít…

Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Stavební a demoliční odpady v ČR představují přibližně polovinu všech produkovaných odpadů vůbec. Většina z nich (téměř 98 %) se dále využívá, to znamená, že se třídí, upravují a potom opět využijí ve výrobě, na stavbách či při úpravách terénu. Kam se stavebním odpadem co nechememe využít? Stavební odpad do popelnice…

Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?

Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?

Sklo patří mezi nejstarší užitkový materiál. Archeologické objevy dokládají jeho výskyt již z doby 12 000 let před naším letopočtem. Sklo má řadu výhod. Je chemicky inertní, snáší vyšší teploty, vyrábí se z dobře dostupných surovin, lze opakovaně používat. Recyklovat jde v zásadě stále dokola, aniž by degradovalo.

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

V druhé polovině dvacátého století došlo k obrovskému vzestupu použití plastů . Plasty se staly fenoménem naší doby. Jsou všude, plastové tašky a plastové obaly jsou toho příkladem. Rostoucí spotřeba plastů má svá negativa. Plasty zamořují krajinu, oceány, jejich rozklad na skládkách trvá v lepším případě i několik…

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Je to tedy běžný odpad z denního provozu domácností, který je odkládán do sběrných nádob přistavených na…

Na co asfalt. Budeme mít plastové silnice?

Na co asfalt. Budeme mít plastové silnice?

Moře a oceány jsou zaplaveny plasty, a i když se nám podaří je vylovit, zůstávala nedořešena otázka jejich dalšího zpracování. Technologické závody společnosti VolkerWessels ale přichází s nevšedním nápadem. Z plastových odpadů by se mohly vyrábět modulární díly ke stavbě silnic.

REKLAMA