REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?

Sklo patří mezi nejstarší užitkový materiál. Archeologické objevy dokládají jeho výskyt již z doby 12 000 let před naším letopočtem. Sklo má řadu výhod. Je chemicky inertní, snáší vyšší teploty, vyrábí se z dobře dostupných surovin, lze opakovaně používat. Recyklovat jde v zásadě stále dokola, aniž by degradovalo.

Skla rozeznáváme několik druhů. Sodnovápenaté sklo se používá při výrobě obalů (láhve, zavařovací sklenice), stolního skla (sklenic) a také k výrobě skla plochého (okenní tabule). Boritokřemičité sklo se používá pro výrobu varného či laboratorního skla. Speciální sklo se používá v elektrotechnickém průmyslu (např. pro výrobu obrazovek). Jiné vlastnosti má i sklo, které se používá pro umělecké a dekorační výrobky.

Sklo se třídí do zelených, případně bílých kontejnerů (někdy se jedná o jeden kontejner rozdělený na dvě části). Do zelených kontejnerů je možné dávat všechno sklo bez ohledu na barvy, do bílých kontejnerů se dává pouze sklo nebarvené. Kontejnery jsou určeny pro sběr obalového, tabulového a stolního skla. Obaly jsou označeny recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.

Mýty a omyly

Lidé si často myslí, že je vhodné sklo při vhození do kontejneru rozbít. Není tomu tak. Větší kusy skla se lépe třídí (proto se ke sběru skla používají kontejnery se spodním výklopem). Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla, drátěná skla a ani nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvést do sběrného dvora.

Pěnové sklo se vyrábí i z recyklovaného skla ve formě desek a bloků – například pro tepelně izolační podložení balkonových dveří. Štěrk z pěnového skla (na obrázku) se využívá pro tepelně-izolační obsypy a násypy. Pasivní domy se někdy zakládají na celoplošném podsypu z pěnového skla.

Využití sběrového skla

Sebrané a dotříděné střepy se používají především pro výrobu nového skla. Při využití sběrového skla sklárny ušetří jednak suroviny, jednak se snižuje i spotřeba energie ve výrobě (každých 10 % střepů snižuje energetickou náročnost výroby zhruba o 3 %). Z méně kvalitního materiálů se vyrábí izolační hmoty. Sklo lze také nadrtit a vyrobit z něho filtrační materiál.

Sklo je nejlépe používat opakovaně. Vrátné obaly patří k nejohleduplnějším z hlediska dopadu na životní prostředí. U nevratných obalů je důležité snižovat jejich váhu. Zdroj: LCA nápojových obalů, MŽP

Pěnové sklo - izolační stavební materiál z recyklátu

O komentář jsme poprosili výrobce recyklovaného skla REC group s. r. o.:

Výrobní technologie pěnového skla spočívá v rozdrcení odpadových střepů na skelnou moučku. Tato skelná moučka je následně smíchána s chemickými činidly, která samotná nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Po procesu roztavení pokračuje řízené tavení při teplotách 800 stupňů Celsia a následné ochlazení. Tím se vytvoří umělé sopečné sklo, pemza, nebo-li právě pěnové sklo.

Vnitřní stavba pěnového skla se skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky tomu sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu z okolí, který by mohl negativně ovlivnit teplotu izolovaných prostor. Tyto buňky také zajišťují, že zrno absolutně nepropustí vodu. Tím je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání materiálu. Slouží nejen jako izolace, ale zároveň jako nosný materiál. Při zatížení zátěžovou deskou při tlakovém napětí 250 kPa si „sedá“ o 1 až 3 mm. Nespornou výhodou pěnového skla je jeho nehořlavost - třída reakce na oheň pěnového skla je A1. Bod měknutí pěnového skla je nad 700 stupňů Celsia. Pěnové sklo je také odolné vůči chemickým i mechanickým vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, organické a anorganické chemikálie. Objemová hmotnost sypaného materiálu je jen 150kg/m3, což představuje 1/10 až 1/20 váhy kamenného štěrku. Je stoprocentně ekologické a může být zpětně recyklovatelné na původní skleněný materiál.

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Dizajn z odpadu: druhý život vecí

Dizajn z odpadu: druhý život vecí

Dizajn z odpadu? Aj to môže vzniknúť, ak o veciach, ktoré nám už prestali slúžiť, začneme premýšľať ako o „novom“ materiále. Ako o veci, ktorá nepatrí do koša, ale ponúka nové možnosti využitia.

Domy z plastu - jak se zbavují odpadu v Mexiku

Domy z plastu - jak se zbavují odpadu v Mexiku

Z hlediska produkovaného objemu představují plasty jednu z nejvýznamnějších složek na skládkách ukládaných odpadů. Jsou všudypřítomné, a jejich účelná recyklace je zatím doménou spíše vyspělých zemí. Mexická společnost EcoDomum se proto rozhodla pojmout sekundární zpracování plastů po svém. Vyrábí z nich domy.

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Je to tedy běžný odpad z denního provozu domácností, který je odkládán do sběrných nádob přistavených na…

Stavební suť

Praha by měla do roku 2020 zdvojnásobit recyklaci stavebního odpadu

Praha by měla do roku 2020 zhruba zdvojnásobit využití stavebního odpadu. Ročně by tak mělo být zpracováno o 388.000 tun odpadu více než dosud. Stavební odpad tvoří 72 procent z více než 3,5 milionů tun, které Praha vyprodukuje. Na veřejném projednání Plánu odpadového hospodářství (POH) to řekl Karel Bursa ze…

Žárovky patří do elektroodpadu aneb 7 nejčastějších omylů při třídění odpadu

Žárovky patří do elektroodpadu aneb 7 nejčastějších omylů při třídění odpadu

To, že Čechům záleží na životním prostředí, vykazují jak průzkumy, tak i neustále se zvyšující počet třídičů odpadu. I když dvě třetiny obyvatel třídí, ať už v domácnosti, nebo v práci, často se dopouštějí zažitých chyb, kterými znehodnocují své úsilí. O jaké přešlapy se nejčastěji jedná?

Česko zůstává skládkovací velmocí

Česko zůstává skládkovací velmocí

Ukázala to nejnovější data Eurostatu o skládkování komunálního odpadu za rok 2012. Zatímco v ČR skončilo na skládkách 243 kg komunálního odpadu na obyvatele, průměr EU byl téměř poloviční (136 kg). Před ČR se již dostala řada zemí východní Evropy včetně Polska a Rumunska.

REKLAMA