REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

Bioodpady tvoří nejvýznamnější složku domovního odpadu. Průměrná produkce kuchyňského odpadu se pohybuje mezi 40 až 75 kg na 1 osobu a rok, produkce zahradního odpadu se pohybuje mezi 4 až 15 tunami na 1 hektar plochy. U domácnosti, žijící v rodinném domku se zahradou, lze počítat s produkcí bioodpadů tak v rozmezí 140 až 200 kg na osobu a rok.
Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

1. ledna 2015 vstoupila v platnost Vyhláška č. 321/2014 Sb., která nařizuje obcím zajistit místa pro sběr bioodpadů. Zajistit obce musí minimálně sběr rostlinných bioodpadů a to od 1. dubna do 31. října v každém kalendářním roce[1]. Některé obce nabízí uložení odpadů ze zahrad na sběrný dvůr, jinde je možné odvézt tyto odpady na obecní kompostárnu. Část obcí na svém území rozmístila kontejnery na bioodpad, některé dokonce nabídly domácnostem nádobu na bioodpad domů (někdy se jedná o placenou službu).

Při svozu bioodpadu je dobré mít na paměti, že se jedná o nejdražší způsob nakládání s tímto odpadem. Význam může mít v regionu, kde je postavena kompostárna či bioplynová stanice. Rozhodně levnější je mít doma svůj kompost. Kompostování je tradiční a osvědčená metoda zpracování bioodpadů. Řada obcí kompostéry domácnostem zdarma nabízí. Některé obce Vám i nadrtí větve. Zkušenosti s domácím kompostováním jsou dobré[2]. K dispozici je i kompostovací poradna[3].

Ke kompostování se hodí tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny (jádřince, pecky, slupky, natě, listy atd.), kávová sedlina a čajové sáčky, peří, vlasy a chlupy, mastné ubrousky (v omezeném množství), uvadlé květiny, listí, tráva, stonky a drobné větvičky, podestýlka domácích býložravých zvířat.

Do nádob na bioodpad nepatří zbytky masa, kostí a vařených jídel, stolní oleje a tuky, uhynulá zvířata, zvířecí výkaly, prachové sáčky z vysavače, dětské pleny, igelitové sáčky a další odpad, který lze předat k recyklaci.

Co do nádob na bioodpad dávat a co ne se podrobněji můžete informovat přímo ve své obci. Záleží totiž, jakým způsobem se bude dále využívat. © kaesler-media - fotolia.com.

I u sběru bioodpadu mohou existovat výjimky. Například provozuje-li obec komunitní kompostárnu, není možné na ní zpracovat kuchyňské odpady. Naopak jde-li sebraný odpad do bioplynové stanice, lze do nádoby dávat i zbytky jídel, maso. Obce musí určit, co je možné třídit a co ne.

Kuchyňský odpad obsahuje více vody. Aby se nestal zdrojem problému (octomilky, zápach), je třeba ho buď častěji vynášet, nebo si pořídit speciální koš na bioodpad. Odpad se sbírá do sáčků z kukuřičného škrobu. Některá města je domácnostem zdarma rozdávají. Kuchyňské bioodpady lze také sbírat do menších nádob, které lze mít postavené přímo na kuchyňské lince (nerezové či keramické dózy). Zabalit ho lze i do papíru. Z plastových sáčků je nutno bioodpad vysypávat.

Třídění bioodpadu a jeho kompostování je reálná cesta, jak omezit celkovou produkci našeho odpadu, omezit emise metanu ze skládek a současně přispět ke zlepšení kvality půdy, tím že ji dodáme organickou hmotu a potřebné živiny. I půda je neobnovitelný zdroj. V našich podmínkách se vytvoří 1 centimetr půdy za 100 let[1].

Vermikompostování aneb zpracování organických zbytků přímo v bytě a výroba vlastního organického hnojiva

Chcete kompostovat v bytě? Vermikompostér je soustava několika na sebou umístěných nádob oddělených síty. S přetvořením zbytků na kompost pomohou žížaly při takzvaném vermikompostování. Vermikompostem hnojíme rostliny v bytě. Máte ho přespříliš? Obdarujte své blízké nebo vermikompost vysypte ke stromu či keři ve vašem okolí. Žížalí čaj je živinami nadupané tekuté hnojivo. A co víc, obsahuje látky, které podporují růst rostlin a brání rozvoji chorob. Žížalí čaj můžete použít neředěný nebo jej nařeďte s vodou až v poměru 1:10.

[1] portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=321~2F2014&rpp=15#seznam

[2] www.olomouckykomunal.upol.cz/upload/Priloha%2016_doporuceni%20pro%20obcany-kompostovani.pdf

[3] www.kompostuj.cz/sluzby/kompostovaci-poradna

[4] www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jak_vznika_a_kde_se_ztraci_puda&site=puda

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-anna

Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?

Od začátku ledna začala platit pro všechny obce a jejich občany nová povinnost: Sběr použitých kuchyňských olejů. Že běžně pánev s olejem nebo fritézu vylejete do záchodu? Nedělejte to. Porušujete zákon, navíc můžete poškodit kanalizační síť. Navíc olej je odpad, který se dá velmi dobře dále zpracovávat a může…

Jak řešit problémy s interiérovým kompostérem

Jak řešit problémy s interiérovým kompostérem

Při domácím kompostování neboli vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky z vaší domácnosti na vermikompost. I když je kompostování v podstatě přirozený proces, který potřebuje jen minimum údržby, může se stát, že nám na něm něco nevoní. A to obzvlášť máme-li jej v bytě.

Kompostovat můžete doma i na balkóně či v bytě. Jak na to?

Kompostovat můžete doma i na balkóně či v bytě. Jak na to?

Při domácím kompostování neboli vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky z vaší domácnosti na vermikompost. Získáte tím nejen odbytiště rostlinných zbytků z domácnosti ale i výborné hnojivo na zahradu či pro květiny. Pokud zvolíte správný postup, můžete odpad takto ekologicky…

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Každý z nás produkuje odpady a to v zásadě každý den. Nejlepší by samozřejmě bylo, aby nevznikaly, ale protože to není možné, je nutné s nimi správně zacházet. To znamená, třídit je a nakládat s nimi podle toho, jak stanovuje vyhláška obce, ve které žijeme.

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Je to tedy běžný odpad z denního provozu domácností, který je odkládán do sběrných nádob přistavených na…

Zajímá Vás, jak doma efektivně kompostovat? Navštivte veletrh FOR WASTE & WATER

Zajímá Vás, jak doma efektivně kompostovat? Navštivte veletrh FOR WASTE & WATER

Každý Čech ročně vyhodí v průměru 307 kilogramů odpadků. Toto číslo je rok od roku vyšší. Většina obyvatel poctivě třídí plasty, papír a sklo. Jeden jediný odpadkový koš nahradilo v posledních letech ve většině domácností několik nádob na třídění odpadu. Necelá polovina (40 procent) toho, co ročně skončí v…

Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015

Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal finální znění vyhlášky „o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů“. Vyhláška úspěšně prošla připomínkováním v mezirezortním řízení i v Legislativní radě vlády a zamíří k vydání ve Sbírce zákonů.

REKLAMA