REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Kovy lze rozdělit na železné, litinu, barevné kovy a hliník. Železo, litina, barevné kovy i silnější kusy hliníku jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou. Vykupují se. Problematický je výkup tenkostěnného hliníku, ten se vykupuje jen někde a ne všechen (obvykle jen plechovky).
Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Pokud se chystáte do výkupny, je nutno vzít si sebou identifikační průkaz a znát číslo svého účtu. Od 1. března 2015 se kovy nevykupují za hotové (opatření, které má bránit krádežím kovů). Prodat nelze některé věci, které by mohli pocházet z trestné činnosti (např. pietní předměty). Podrobnosti naleznete v zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., §18[1] a ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., §8[2].

Pokud kovů máte málo nebo je výkupna daleko, lze kovy odevzdávat do systému obce. Od 1. ledna 2015 jsou obce povinny zajistit místa i pro odkládání tohoto druhu odpadu (vyhláška č. 321/2014 Sb.[3]). Obce ve své obecně závazné vyhlášce stanoví, které kovy se v obci třídí a jakým způsobem. V některých krajích se sbírají kovové obaly do pytlů, jinde se sbírají s jinou komoditou (nejčastěji s plasty), v řadě míst je možné kovy odevzdat pouze ve sběrném dvoře. V menších obcích mohou jednorázově zajišťovat sběr kovů hasiči.

Podle rámcové směrnice o odpadech 98/2008 jsme v roce 2020 povinni recyklovat nejméně 50 % kovů, který se v domovním odpadu vyskytuje.

Kovy je nutno třídit každý samostatně. Někdy může být problém jednotlivé materiály od sebe rozeznat. Zde je proto několik rad. Co se chytí na magnet, patří do železa. Hliníková folie lze zmuchlat do kuličky a jde roztrhnout (pokud to nelze, půjde o hliníkem potažený plast). Kovové obaly bývají označeny recyklačními symboly (viz obrázek).

Recyklace kovů má v ČR dlouholetou tradici. Sběr kovů byl u nás rozvíjen společně s rozvojem hutnictví. Pouze tenkostěnný hliník umíme recyklovat omezeně. Je to dáno tím, že ČR nemá tradici prodávání nápojů v hliníkových plechovkách. Tento odpad umí v ČR zpracovat pouze dvě firmy. Alutherm z Mníšku pod Brdy, vyrábí z tohoto odpadu hliníkové granule a prášek[4], podobnou výrobu má firma Eko Metalrecycling Rýmařov[5]. Produkty se používají jako dezoxidační činidlo v hutích. V zahraničí se z hliníkových plechovek vyrábí opět plechovky. Krátký film o recyklaci kovů naleznete například na webu www.jaktridit.cz[6].

Tabulka: Spotřeba surovin pro výrobu různých druhů kovů

Materiál Spotřeba surovin
1 kg železa 2,3 kg
1 kg zinku 8 kg
1 kg oceli 21 kg
1 kg hliníku 85 kg
1 kg mědi 500 kg

[1]https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=185~2F2001&rpp=15#seznam
[2]https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=383~2F2001&rpp=15#seznam
[3]https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=321~2F2014&rpp=15#seznam
[4]http://www.alutherm.cz/
[5]www.erben-ekometal.cz/
[6]http://www.jaktridit.cz/cz/foto-a-video/videogalerie/serial-o-odpadech-na-ct

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Stavební a demoliční odpady v ČR představují přibližně polovinu všech produkovaných odpadů vůbec. Většina z nich (téměř 98 %) se dále využívá, to znamená, že se třídí, upravují a potom opět využijí ve výrobě, na stavbách či při úpravách terénu. Kam se stavebním odpadem co nechememe využít? Stavební odpad do popelnice…

Jak třídíme papír a jak se dále využívá?

Jak třídíme papír a jak se dále využívá?

Papír je po bioodpadu druhou nejvýznamnější složkou domovního odpadu. V sídlištní a smíšené zástavbě tvoří až čtvrtinu vyprodukovaného odpadu. Ve venkovské zástavbě se ho v odpadu vyskytuje méně. Některé domácnosti ho část spálí. Používat papír k zatápění nevadí, ale spalovat ho ve velkém je škoda. Papírenský…

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

V druhé polovině dvacátého století došlo k obrovskému vzestupu použití plastů . Plasty se staly fenoménem naší doby. Jsou všude, plastové tašky a plastové obaly jsou toho příkladem. Rostoucí spotřeba plastů má svá negativa. Plasty zamořují krajinu, oceány, jejich rozklad na skládkách trvá v lepším případě i několik…

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Každý z nás produkuje odpady a to v zásadě každý den. Nejlepší by samozřejmě bylo, aby nevznikaly, ale protože to není možné, je nutné s nimi správně zacházet. To znamená, třídit je a nakládat s nimi podle toho, jak stanovuje vyhláška obce, ve které žijeme.

Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015

Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal finální znění vyhlášky „o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů“. Vyhláška úspěšně prošla připomínkováním v mezirezortním řízení i v Legislativní radě vlády a zamíří k vydání ve Sbírce zákonů.

REKLAMA