REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?

Azbestocementové krytiny se vyskytují zcela běžně na našich rodinných domech. Potrubí v bytových domech je někdy tvořeno z azbestu. Fasádní a stěnové panely byly složené z vrstev obsahujících azbest. Byl dříve používaný, protože se o riziku, které představuje, nevědělo. Jako materiál se zdál být pro tyto účely ideální – lehký, nehořlavý, trvanlivý. Dokud na stavbě zůstává a nijak s ním nemanipulujeme, nepředstavuje závažnější problém. Ale co když chceme vyměnit střechu nebo potrubí? Kam s azbestem? A jaké představuje riziko?
Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?

Azbest je název pro skupinu přirozeně se vyskytujících minerálů tvořících dlouhá, oddělená a tenká vlákna (amosit, chrysotil, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit).  Jeho dobré vlastnosti (pevnost, pružnost, tepelná odolnost) byly využity tím, že se přidával do různých stavebních materiálů.  V ČR se vyráběly tyto produkty již od roku 1912 (Eternit). Největší spotřeba azbestu byla v letech 1975 až 1990. Výroba všech produktů byla ukončena v roce 1996.

Azbest představuje závažné riziko pro zdraví člověka.  Asbestová vlákna mechanicky poškozují dýchací cesty. Způsobit mohou podráždění, fibrózu i rakovinu plic. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) není možné stanovit bezpečnou koncentraci azbestových vláken ve vzduchu. V České republice pro pracovní prostředí platí limit 1000 vláken na 1 metr kubický. Pracovní podmínky pro práci v prostorách s výskytem azbestu blíže specifikuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.[1]

Máte azbest v domě? Riziko hrozí až při manipulaci

Azbestové materiály představují riziko pouze v případě, že se s nimi manipuluje. Azbestová vlákna ze stavebních materiálů uvolňují pouze v případě, že tyto materiály řežeme, brousíme, do těchto materiálů vrtáme či jinak na ně mechanicky či chemicky působíme. Proto výrobky s azbestem není nutné odstranit ihned. Představují ale potenciální riziko. Je dobré vědět, zda se ve Vašem bytě či domě tyto materiály vyskytují. Předejdete tak možnému zamoření prostorů, tak jako se to stalo v nedávné minulosti v případě rekonstrukcí poměrně vysokého počtu škol[2] nebo bytových domů na Praze 3 [3]. Není-li jasné, zda Vámi zkoumaný materiál obsahuje azbest či ne, lze si nechat udělat jeho rozbor. Identifikaci azbestových materiálů provádí zdravotní ústavy a některé laboratoře.

Podle stavebního zákona je nutno všechny práce, při kterých bude odstraňován materiál obsahující azbest, ohlásit na stavební úřad (viz stavební zákon č. 183/2006 Sb., §128 [4]). Většinu prací lze objednat u odborné firmy [5] [6]. Moderní postup odstraňování střešních tašek z eternitu je, že se před demontáží stříkají speciálním fixačním přípravkem, který zabraňuje unikání vláken a hned po demontáži se balí. Podobně šetrně lze provést výměnu stoupaček, vzduchotechniky či opláštění (boletické panely).

© lianem - Fotolia.com

Odpady s obsahem azbestu je možné odstranit pouze na skládce, která smí přijímat odpad katalogové číslo 17 06 05 (stavební materiály obsahující azbest). Obvykle musí být na skládku dopraven v zabaleném stavu. Na skládce pak musí být ihned po uložení zahrnut inertním materiálem. Menší množství materiálu s obsahem azbestu lze obvykle také odevzdat ve sběrném dvoře. Materiál opět musí být zabalen a označen. Prostory, kde se azbestem manipulovalo a pracovalo je nejlépe uklízet od prachu mokrou cestou.

Stručný přehled výrobků s azbestem:

 • střešní krytina Eternit a Beronit (barva šedá, černá, červená …)
 • vlnitá střešní krytina (různé velikosti, barva šedá, černá, červená, zelená …)
 • hřebenáče, tvarovky, různé větrací prvky (různé doplňky ke střešním prvkům)
 • květinové truhlíky a zahradní doplňky různé velikosti a tvaru
 • netkané textilie NETAS
 • izolační desky ID a IDK
 • tlakové a kanalizační roury a tvarovky, tzv. kolena (obvykle barvy šedé)
 • interiérové velkoplošné desky – Dupronit A,B,C, Ezalit A,B,C (přírodní světle šedá barva)
 • exteriérové a podstřešní desky Dekalit, Lignát, Cembalit, Cempoplat, Unicel (přírodní světle šedá barva)
 • sendvičové desky s polystyrenem
 • desky Pyral (požárně odolné sendvičové desky s vlnitou hliníkovou fólií v jádru)
 • desky Izomín, Akumín, Calothermex (tepelně izolační desky)
 • asfaltové desky Asbit (obsahují mikromletý azbest)
 • asfaltové pásy Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, Plastbit (obsahují mikromletý azbest)
 • nástřikové hmoty Pyrotherm (protipožární nástřiky na ocelové konstrukce)
 • zástěny, podložky lokálních zdrojů tepla (např. podložky pod elektrické a plynové vařiče)
 • azbestové izolační šňůry a těsnění Klingerit

Podrobný seznam výrobků s azbestem lze nalézt například na webu Státního zdravotního ústavu:
[1]https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=361~2F2007&rpp=15#seznam
[2] http://www.szu.cz/2012-problematika-azbestu-ve-vnitrnim-prostredi-skol?highlightWords=azbest
[3] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stovky-lidi-na-praze-3-ziji-v-bytech-zamorenych-azbestem-radnice-to-ignoruje
[4] https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=100#local-content
[5] http://removal.cz/
[6] http://www.ekolsan.cz/likvidace-azbestu

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-anna

Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?

Od začátku ledna začala platit pro všechny obce a jejich občany nová povinnost: Sběr použitých kuchyňských olejů. Že běžně pánev s olejem nebo fritézu vylejete do záchodu? Nedělejte to. Porušujete zákon, navíc můžete poškodit kanalizační síť. Navíc olej je odpad, který se dá velmi dobře dále zpracovávat a může…

Jaká hrozí zdravotní rizika z azbestu? Pozor při rekonstrukcích!

Jaká hrozí zdravotní rizika z azbestu? Pozor při rekonstrukcích!

Azbest – na první pohled skvělý stavební materiál: má vysokou pevnost, malou objemovou hmotnost, je nehořlavý, lze jej jednoduše opracovat například řezáním. Jednu nevýhodu však má, takovou která převáží veškeré technické přednosti: Je zdravotně závadný, konkrétně vdechování rozptýlených azbestových vláken ve vzduchu…

REKLAMA