REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Každý z nás produkuje odpady a to v zásadě každý den. Nejlepší by samozřejmě bylo, aby nevznikaly, ale protože to není možné, je nutné s nimi správně zacházet. To znamená, třídit je a nakládat s nimi podle toho, jak stanovuje vyhláška obce, ve které žijeme.
Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Podle zákona o odpadech musí obce zajistit minimálně místa pro odkládání papíru, plastů, skla, kovů a od 1. dubna do 31 října i sběr bioodpadů rostlinného původu. Kromě toho musí obec zajistit i sběr nebezpečných odpadů. Systémy nakládání s odpady v jednotlivých obcích se liší a to jak způsobem sběru, tak počtem sbíraných komodit.

Obvykle se v dnes v domácnostech do nádob třídí papír a plasty, někde se začali také sbírat kovy. Papíru a plastů produkujeme nejvíc, proto by nádoby na tyto komodity měly mít největší objem. Sklo a nápojové kartony je obvykle možné dávat do krabice či tašky. Jedná se o větší odpad, který není nutno shromažďovat delší čas a který není náročné u kontejnerů od sebe oddělit.

Koše na tříděný i směsný odpad jsou obvykle umístěny v kuchyni, protože zde vzniká nejvíce odpadu. Samozřejmě jen tehdy, je-li zde prostor. Koše či tašky na odpad mohou stát na zemi, viset na stěně nebo je možné je zabudovat do kuchyňské linky. Systém by měl být jednoduchý a přehledný. Má nám umožnit třídit automaticky. Tak nám to zabere minimum času a budeme to považovat za samozřejmost. Nabídka je dnes dostatečná.

Tašky na tříděný sběr

Jejich velkou výhodou je snadná manipulace. Je to i nejlevnější řešení. Řada měst ve spolupráci se společností EKO-KOM na podporu třídění distribuují zdarma či prodávají za nízkou cenu sadu tří plastových tašek barvy modré, žluté a zelené.

Koše na tříděný sběr

Vyrábí se z různých materiálů (plastové, kovové, proutěné). Mohou být rozděleny na několik částí, mít společné víko či každé víko zvlášť. Koš na tříděný sběr si můžeme vyrobit i sami.

© mariesacha - fotolia.com

Sortery - koše pro zabudování do kuchyňských linek

Nejjednodušší varianta sorteru má pouze dvě oddělené nádoby. Jejich předností je stabilita a pevnost provedení, komfortní otevírání a velikost. Pro třídění odpadu však bývá praktičtější varianta se třemi či čtyřmi nádobami. Do rohových skříněk lze pořídit speciální otočné mechanismy na umístění jednotlivých nádob, případně přímo otočné koše.

Koše na bioodpad

Tento odpad obsahuje hodně vody. Proto je třeba si dát u něho pozor, aby se nestal zdrojem zápachu či octomilek. To lze řešit dvěma způsoby. Buď tento materiál vynášet častěji, nebo si pořídit speciální koš na bioodpad, který umožňuje odpar vody. Sáčky na bioodpad jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu, jsou biologicky rozložitelné. Pořídit si lze i keramickou či nerezovou nádobu na bioodpad a tu mít postavenou přímo na kuchyňské lince.

Koše na směsný odpad

Zde je třeba především zvážit velikost koše a to jak často bude vynášen. Současná průměrná produkce tohoto odpadu se pohybuje mezi 3 až 4 litry na osobu a den. Řada domácností ho ale produkuje méně než 1 litr. Tříděním odpadu lze jeho produkci významně snížit. Bude to i nutné. ČR přijala zákaz skládkování tohoto odpadu od roku 2024. Nutno je počítat s tím, že náklady na likvidaci tohoto odpadu porostou.

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Kompostovat můžete doma i na balkóně či v bytě. Jak na to?

Kompostovat můžete doma i na balkóně či v bytě. Jak na to?

Při domácím kompostování neboli vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky z vaší domácnosti na vermikompost. Získáte tím nejen odbytiště rostlinných zbytků z domácnosti ale i výborné hnojivo na zahradu či pro květiny. Pokud zvolíte správný postup, můžete odpad takto ekologicky…

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

Bioodpady tvoří nejvýznamnější složku domovního odpadu. Průměrná produkce kuchyňského odpadu se pohybuje mezi 40 až 75 kg na 1 osobu a rok, produkce zahradního odpadu se pohybuje mezi 4 až 15 tunami na 1 hektar plochy. U domácnosti, žijící v rodinném domku se zahradou, lze počítat s produkcí bioodpadů tak v rozmezí…

Jak třídíme textil a jak se dále využívá?

Jak třídíme textil a jak se dále využívá?

Přestože v ČR nejsou známy údaje o množství prodaného textilu, lze podle zahraničních zdrojů odhadnout, že každý z nás ročně zakoupí 10 až 15 kg těchto produktů. Starší nepoužívané věci často končí v popelnici. Rozbory směsného dopadu dokazují, že ročně každý z nás vyhodí tohoto odpadu 5 až 10 kilogramů.

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Kovy lze rozdělit na železné, litinu, barevné kovy a hliník. Železo, litina, barevné kovy i silnější kusy hliníku jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou. Vykupují se. Problematický je výkup tenkostěnného hliníku, ten se vykupuje jen někde a ne všechen (obvykle jen plechovky).

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

V druhé polovině dvacátého století došlo k obrovskému vzestupu použití plastů . Plasty se staly fenoménem naší doby. Jsou všude, plastové tašky a plastové obaly jsou toho příkladem. Rostoucí spotřeba plastů má svá negativa. Plasty zamořují krajinu, oceány, jejich rozklad na skládkách trvá v lepším případě i několik…

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Je to tedy běžný odpad z denního provozu domácností, který je odkládán do sběrných nádob přistavených na…

Stavební suť

Praha by měla do roku 2020 zdvojnásobit recyklaci stavebního odpadu

Praha by měla do roku 2020 zhruba zdvojnásobit využití stavebního odpadu. Ročně by tak mělo být zpracováno o 388.000 tun odpadu více než dosud. Stavební odpad tvoří 72 procent z více než 3,5 milionů tun, které Praha vyprodukuje. Na veřejném projednání Plánu odpadového hospodářství (POH) to řekl Karel Bursa ze…

Dvoukomorový pytel na odpadky - novinka pro třídění odpadu

Dvoukomorový pytel na odpadky - novinka pro třídění odpadu

Začala výroba unikátního českého produktu, jenž šetří životní prostředí, čas i peníze. Výrobu vícekomorového pytle na odpadky zahájili v Olomouci. Díky EcoTwinBag lze v odpadkovém koši od sebe snadno oddělit směsný odpad od plastů. Na první pohled jednoduchý nápad už zaujal některé velké obchodní řetězce.

Žárovky patří do elektroodpadu aneb 7 nejčastějších omylů při třídění odpadu

Žárovky patří do elektroodpadu aneb 7 nejčastějších omylů při třídění odpadu

To, že Čechům záleží na životním prostředí, vykazují jak průzkumy, tak i neustále se zvyšující počet třídičů odpadu. I když dvě třetiny obyvatel třídí, ať už v domácnosti, nebo v práci, často se dopouštějí zažitých chyb, kterými znehodnocují své úsilí. O jaké přešlapy se nejčastěji jedná?

REKLAMA