REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Základy stavby více o tématu

Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?

Radon je půdní plyn. Jeho výskyt v přírodě je zcela běžný, proč se o něm tedy tolik mluví v souvislosti se stavbami? Jde o to, že pokud radon proniká do uzavřeného prostoru stavby, zvyšuje tam svoje koncentrace a pro obyvatele může být nebezpečný, totiž karcinogenní. Jak dělat opatření proti radonu na rodinném domku? Jak udělat izolace nebo odvětrání?
Zdroj: fotolia.com - andrei

Průzkumy jsou nutností

Vstupním podkladem pro návrh protiradonových opatření je stanovení radonového indexu stavby se stanovením hodnoty objemové aktivity radonu Q3 [kBq/m3] v půdním vzduchu, která je součástí protokolu o měření. Je důležité si uvědomit, že i pro nízký radonový index stavby je nutné navrhovat protiradonová opatření, jelikož se kontaktní konstrukce podlahy a podkladního betonu při intenzitě větrání pobytového prostoru do 0,6 h-1 zařazuje do 1. kategorie těsnosti, a to znamená provedení celistvé protiradonové izolace.

Pro jednoduché stavby bez podsklepení a se splněním následujících požadavků:

 1. a) návrhová hodnota intenzity větrání není větší než 0,6 h-1;
 2. b) světlá výška pobytových místností je 2,5 až 2,8 m;
 3. c) návrhová hodnota Cs objemové aktivity radonu (Cs = Q3 pro stavby s velikostí zastavěné plochy do 200 m2; Cs = 1,25*Q3 nad 200 m2) v půdním vzduchu nepřesahuje:
  - 200 kBq/m3 pro nízko-plynopropustné podloží;
  - 140 kBq/m3 pro středně-plynopropustné podloží;
  -  60 kBq/m3 pro vysoce-plynopropustné podloží,

… lze jednoduše odečíst hodnoty minimálního radonového odporu RRn,min [Ms/m] přímo z tabulky v normě ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Návrh protiradonové izolace pak spočívá v porovnání určené hodnoty z tabulky s hodnotou RRn [Ms/m], kterou udává výrobce protiradonové izolace:

RRn ≥ RRn,min [Ms/m]

Tuto izolaci lze často kombinovat s hydroizolací spodní stavby, nebo protiradonová izolace plní zároveň obě funkce – tedy proti pronikání radonu a proti vlhkosti a namáhání stavby vodou. Pokud tato izolace plní obě funkce je vhodné chránit tuto jedinou izolační vrstvu betonovým potěrem, před mechanickým poškozením v době provádění stavby. Rovněž je nutné dbát na důkladné plynotěsné i vodotěsné ošetření prostupů touto izolací.

Pokud je ve stavbě propustný podsyp pod podkladní deskou nebo podlahové topení (teplovodní i elektrické) nebo je stavba zařazena do vysokého radonového indexu, je nutné celistvou protiradonovou izolaci kombinovat dále s odvětráním podloží nebo ventilační vrstvou.

Provedení odvětrání podloží

Odsávací potrubí je připojené sběrným potrubím ke svislému odvětrání nad střechu objektu. Sběrné perforované potrubí je umístěno ve štěrkové vrstvě frakce 16-32 pod podkladním betonem. Stěrková vrstva je ukončena geotextílii proti zatékání betonu. Odsávací potrubí umístit min 0,5 m od obvodových základů pro omezení jejich ochlazování, případně smršťování jílovitých zemin vysycháním. Plocha odvětrání je do 200 m2 zastavěné plochy. Účinnost lze zvýšit ventilační turbínou na střeše, případně osazením ventilátoru nad střechu nebo do půdního prostoru. Místo svislého odsávacího potrubí lze provést i variantu s odsáváním přes obvodový základový pas do volného terénu. Zde je již ventilátor vždy nutností.

Ventilační vrstva

Je provedena ve formě plastových segmentů, které vytvářejí dutý prostor pod podkladním betonem. Je nutné zamezit vniknutí vody do tohoto prostoru. Dutina je odvětrávána ventilačním potrubím nad střechu objektu opět buď pasivně nebo s použitím ventilátoru.

Druhou variantou je vytvoření ventilační vrstvy pomocí nopové fólie, kterou umístíme nad protiradonovou izolaci. Vzniklou mezeru odvětráváme zpravidla ventilátorem opět nad střechu objektu. Opět je nutné zamezit vniknutí vody mezi nopy – zpravidla splníme návrhem protiradonové izolace i jako kvalitní hydroizolace.

Návrh těchto opatření provádí vždy projektant stavby a není radno jej podceňovat. Stavební úřady můžou nařídit měření radonu v již hotové stavbě a pokud se tato opatření neprovedla nebo byla naměřena koncentrace radonu nad 300 Bq/m3 (směrná hodnota pro všechny stavby), je zde riziko, že úřad tuto stavbu nepovolí užívat.

Ing. David Šotkovský

absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, působí jako hlavní projektant v projekční a stavební společnosti. Zabývá se projekcí pozemních staveb a technických zařízení budov, zejména pak novou metodou termo-hydraulického vyvažování rozsáhlých otopných soustav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

 1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
 2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
 3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
 4. Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)
 5. Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)
 6. Základy pro rodinný dům: Betonové ztracené bednění pro základy (3.)
 7. Základy pro rodinný dům: Podkladní betonová deska a její podsyp (4.)
 8. Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5.)
 9. Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?
 10. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
 11. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Přečtěte si více k tématu Stavba

Zdroj: Fotolia.com - neubau-lagerhalle---thombal

Propad stavebnictví pokračuje, v červnu kleslo o 11,5 procenta

Propad stavební výroby v Česku znovu zrychlil. V červnu se reálně meziročně snížila o 11,5 procenta po květnovém poklesu o 7,7 procenta. Opět si pohoršilo pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů. Oproti předchozím měsícům zaznamenaly horší výsledky také inženýrské stavby, mezi něž patří…

Letní posezení. Inspiraci k fotosoutěži naleznete i ve svém okolí. Zapojte se!

Letní posezení. Inspiraci k fotosoutěži naleznete i ve svém okolí. Zapojte se!

Velká letní fotosoutěž ESTAV.cz a TZB-info pro letošní rok má téma Letní posezení. Zašlete i vy svoji fotografii. Kde hledat inspiraci? Rozhlédněte se kolem sebe! Léto, pohoda, kávička či zmrzlina, zahrádka, pergola či příjemná lavička mohou vykouzlit tu správnou atmosféru vaší fotky. Zapojte se, pošlete fotografii a…

Zdroj: AdobeStock - Roman Milert

Jak umíchat beton? Na co dát pozor při betonování drobných staveb

Beton lze využít na mnoho drobných realizací okolo domu i v zahradě. Schody, opěrné zídky, základové patky a další si mnozí zvládnou zrealizovat sami. Na takovou betonáž často nepotřebujete ani míchačku, na menší objemy stačí kolečko či plech. Jak namíchat beton? Na co si dát pozor? Kolik dát do betonu vody, písku a…

Zdroj: AdobeStock-Roman Milert

Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí

Kanalizace – neviditelná, v ideálním případě i neslyšitelná. Systém vnitřní kanalizace je soustava několika potrubí, každé má své požadavky na průměr tvarovky i na její materiál či sklon. Abychom si ve stavařině rozuměli, je potřeba mluvit stejným jazykem. Víte co je připojovací potrubí, svodné potrubí a k čemu je v…

Zdroj: AdobeStock - maudanros

V Janově byl otevřen nový dálniční most, nahradil ten zřícený

V severoitalském Janově byl včera slavnostně otevřen nový dálniční most na místě Morandiho mostu, jehož část se 14. srpna 2018 zřítila. Neštěstí si tehdy vyžádalo více než čtyři desítky lidských životů. Dnešního ceremoniálu se zúčastní mimo jiné italský prezident Sergio Mattarella a premiér Giuseppe Conte.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Velkokapacitní podzemní nádrže na dešťovou vodu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA