Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výrobní hala má střechu porostlou vegetací z Blanského lesa. Je šetrná k přírodě

V prestižní soutěži Adapterra Awards 2021, která reflektuje adaptační opatření na klimatickou změnu, představila společnost Schwan Cosmetics CR novou výrobní halou, energeticky úspornou stavbu navrženou tak, aby při svém provozu maximálně šetřila životní prostředí a co nejméně narušovala své okolí.
Zdroj: Schwan Cosmetics CR

Impozantní monolitická betonová budova s hliníkovou fasádou byla navržena architekty a projektanty ze studia JB Architekten GmbH se sídlem v Norimberku. Proslulé německé architektonické studio má za sebou celou řadu významných ekologických staveb pro administrativu, průmysl, banky, pojišťovny, kulturu i medicínu vždy s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a úspory energie. Zabývá se rovněž ekologickým urbanismem a restrukturalizací bývalých průmyslových areálů.

Přísné ekologické standardy ve výrobě

Zástupci společnosti Schwan Cosmetics CR se shodli s architekty na nutnosti dodržování nejvyšších ekologických standardů a nutnosti adaptačních opatření na klimatickou změnu již v případě starší budovy zprovozněné v roce 2004, která byla též z dílny JB Architekten. „Nová stavba výrobní haly a nové technologie byly pořízeny s ohledem na další zefektivnění procesu výroby. Zde pomáhají kromě jiného i nejmodernější systémy Průmyslu 4.0.,“ uvedl ředitel pro technologie a vývoj Martin Bíca a popsal celý inovativní proces výroby v nové hale.

Foto: Schwan Cosmetics CR

Ve výčtu technologických možností zmínil dokonale čistou výrobu, což je jeden z nejdůležitějších faktorů při výrobě kosmetiky. Riziko kontaminace je zde sníženo na minimum, hmota nepřijde po celý čas přípravy do kontaktu s operátorem a není vystavena ani vlivům okolního prostředí. Na organizaci strojních celků a jejich obsazování zakázkami ve správný čas a pořadí je implementován systém umělé inteligence – automatický skladovací systém a následující výrobní kroky se řadí a seskupují přesně podle potřeb výroby. Nová linka na zpracování kosmetické hmoty do jader kosmetických tužek umožňuje bez expozice odlévat jádra s mnohem větším výkonem.

Nejenom robotické manipulátory zakládající kosmetická jádra do dřevěných prkének, ale i celkový koncept nové stavby haly posouvají výrobu dřevěných tužek s kosmetickou hmotou o další úroveň,“ dodává Martin Bíca s tím, že jenom do jedné výrobní linky společnost investovala zhruba 110 milionů korun.

Foto: Schwan Cosmetics CR

Ekologické standardy stavby

Na první pohled jsou si průmyslové budovy z dílny německých architektů podobné: V suterénu jsou umístěny skladovací prostory, v mezipatře se soustředí šatny a zázemí pro zaměstnance. Ve druhém a třetím patře jsou umístěny velkoplošné kanceláře. Výroba situována po obvodu objektu má své místo v prvním nadzemním podlaží, uprostřed budovy se tak nachází odpočinkový prostor plný zeleně pro pracovníky. V novém areálu je možné (kromě nadstandardního technického vybavení) zahlédnout i několik vsakovacích nádrží na vodu, tvoří celou vzájemně propojenou kaskádu ukončenou retenční nádrží s přepadem do lokální vodoteče.

Retenční nádrž je koncipována jako malý rybniční ekosystém. Nová budova je navržena tak, aby citlivě zapadala do okolní krajiny, celá střecha je tvořena travním porostem s typickými rostlinnými zástupci pro oblast Blanského lesa. Travnatých luk se využívá pro vlastní zemědělskou činnost, pamatují zde i na ochranu ptactva.

„Firma leží na hranici s CHKO Blanský les, která je vyhlášenou ptačí oblastí, proto bylo v našem nejvyšším zájmu zabezpečit prosklené plochy proti nárazu ptactva. Jako velmi efektivní se ukázal polep speciální fólií, kterou ptactvo vnímá jako zeď a nedochází tak k nárazům ptáků a jejich následnému úhynu. Navíc jsme si dali závazek za každý milion vyrobených dřevěných kosmetických tužek vysadit jeden strom. Stromy vysazujeme pravidelně vždy na jaře a na podzim ve spolupráci s CHKO Blanský les a Lesy města Český Krumlov,“ podotýká Karel Čáslava z marketingového oddělení firmy.  

Foto: Schwan Cosmetics CR

Nejenom úspory, ale i zdraví

Výhody zelených střech jsou pro přírodu i uživatele budov nesporné. Střecha haly Schwan Cosmetics CR v Českém Krumlově připomíná svým vzhledem alpskou bylinnou louku a jejím nezanedbatelným přínosem jsou také její blahodárné termoizolační vlastnosti. K ekologickým aspektům budovy je třeba přičíst též úsporné a promyšlené využívání tepla a elektřiny. Pro úsporu elektrické energie na chlazení/ohřívání vzduchu do vnitřních prostor využívají temperování přívodního vzduchu pomocí podzemního tunelu, v němž je vzduch upraven (v letních měsících zchlazen a v zimních měsících předehřát). Elektrickou energii, která pochází plně z obnovitelných zdrojů, se zároveň snaží efektivně distribuovat podle časového výrobního programu a pracovních podmínek na jednotlivých částech produkce. Adaptivní osvětlení budovy a aktivní fasáda snižující světelný smog a zároveň brání úniku tepla z budovy a přehřívání vnitřních prostor.

Osvětlení budovy je plně automatizováno a reaguje jak na pohyb v budově, tak také na venkovní světelné podmínky. Světla se přizpůsobují situaci a zajišťují komfortní osvětlení i v administrativních patrech. Zároveň je systém spojen s adaptivními žaluziemi, které se při přímém dopadu slunce samy zatahují a brání přehřívání prostor. Žaluzie ve výrobních a administrativních podlažích slouží ve večerních a nočních hodinách jako prostředek k eliminaci světelného smogu. Facility manažer budovy Michal Vondra hodnotí vybavení jako jedinečné. Nejvíce oceňuje systém pro zadržování vody v krajině spolu s opatřením proti povodním a přívalovým dešťům prostřednictvím kaskády vsakovacích nádrží, dále pak úsporní topení, větrání a osvětlení budovy.  

Foto: Schwan Cosmetics CR

„Například k úpravě vzduchu je zde použit zemní kanál, který díky dvěma rourám s průměrem 1,8 metru, jež vedou od budovy pod zadní přístupovou komunikací a končí nasávacím objektem, dokáže zčásti nahradit práci klimatizace. Zbytkové teplo z výroby stlačeného vzduchu z kompresoru je využito pomocí zařízení pro využití tepelné energie – rekuperační jednotky. Odtud se teplo odvádí pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Za zmínku stojí určitě i osvětlení v nové budově a jejím okolí, je provedeno úspornou LED technologií, a to v podobě závěsných či zapuštěných svítidel nebo světelných pásů s LED vložkami. Chodby, schodiště, šatny, toalety a hygienické smyčky jsou vybaveny pohybovými senzory, které automaticky zapínají a vypínají světlo, “ upřesňuje facility manažer a přeje soutěži Adapterra Awards 2021 hodně zajímavých projektů a nové výrobní hale v Českém Krumlově velký úspěch.   

Výstavba nové budovy řeší všechna relevantní klimatická rizika související s polohou závodu. Při návrhu budovy byl brán ohled na oblasti využívání přírodních zdrojů.

  • Technologie zaměřené na úsporné využívání tepla, elektřiny
  • Systém pro zadržování vody v krajině spolu s opatřením proti povodním a přívalovým dešťům prostřednictvím kaskády vsakovacích nádrží
  • Adaptivní osvětlení budovy a aktivní fasáda snižující světelný smog a zároveň brání úniku tepla z budovy a přehřívání vnitřních prostor
  • Podpora biodiverzity okolí – výsadba stromů, využití travnatých luk ve vlastnictví společnosti pro zemědělskou činnost, ochrana ptactva proti nárazům do prosklených ploch
  • Začlenění budovy do krajiny – zelená střecha s rostlinným složením totožným lučnímu ekosystému CHKO Blanského lesa (zároveň slouží jako tepelná izolace), údržba areálové zeleně

Zdroj: Schwan Cosmetics CR

Generální projektant/autor návrhu: Dipl.-Ing. Arch. Jürgen Bisch and Dipl.-Ing. Arch. Christopher Nienemann – JB Architekten GmbH, Norimberk (Německo)

Design vnitřních prostor: Ing. Arch. Martin Zborník – Ateliér v kódu, Písek (Česká republika)

Zastavěná plocha: 4 800 m2 (budova A1 – zprovozněna v r. 2004), 4 130 m2 (budova A2 – zprovozněna v r. 2019)

Užitná plocha: 13 800 m2 (budova A1), 14 206 m2 (budova A2)

Střecha: 3 800 m2 (budova A1), odhad: 4 000 m2 (budova A2)

Prosklená plocha: 1 500 m2 (budova A1), odhad: 1 800 (budova A2)

Konstrukce: Monolitická betonová budova s hliníkovou fasádou (obě budovy)

Celkové náklady na novou halu: 750 milionů Kč včetně technologického vybavení (A2)

Investor: Firma Schwan Cosmetics CR

Lokalita: Český Krumlov

Období realizace: 2016-2019

Web: www.schwancosmetics.com, www.facebook.com/schwancosmetics.cz/

Na stavbu nové budovy (A2) se mimo jiné použilo: 22 094 m2 bednění, 1 275 t armatur-výztuží, 7 838 m3 betonu, 14 206 m2 podlah, 7 188 m trubek s 2 326 hlavicemi sprinklerů, 70 km kabelů pro silnoproud, 61 km datových kabelů, 1 734 ks světel, 17 850 stran vel. A4 projektové dokumentace.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Foto: Ronald Tilleman

Budova na ostrově si vystačí s energií z vlastního odpadu

Po osmi měsících důkladných renovací se letos v létě znovu otevřelo návštěvníkům muzeum, přináležející k proslulému národnímu parku Biesbosch v Nizozemí. Jen po málokteré renovaci se dá říct, že by i jinak pravidelní návštěvníci měli problém výsledek úprav poznat. Tady se ale ocitli v dočista novém světě a na novém…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA