Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Pozoruhodná hrázděná dřevostavba z čistých materiálů na okraji křivoklátských lesů

V části obce Lány s převážně tradiční výstavbou volně stojících rodinných domů se nachází i pozoruhodná nízkoenergetická hrázděná dřevostavba s velkými přesahy mansardové střechy a vnitřními příčkami vyzděnými z nepálených cihel navržená v souladu s principy celostní ekologické architektury. Pojďte se podívat.
Zdroj: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC Praha

Dlouholetým propagátorem takovýchto staveb je akademický architekt Oldřich Hozman. Klade velký důraz na použití nezávadných přírodních materiálů; pracuje nejčastěji s místním kamenem, nepálenými cihlami a jíly, s dřevem, rákosem a vlnou. Většinu z nich uplatnil i ve svém návrhu rodinného domu v Lánech u Prahy.

Možnosti, které dává příroda

Za důležité považuje architekt Hozman také to, aby se potenciální rezidenti důkladně seznámili se svým pozemkem, pochopili možnosti, které se v dané lokalitě nabízejí a ujistili se, jaký tvar domu opravdu chtějí. Vše začíná společnou tvorbu modelu, kde si mohou vyzkoušet modelaci měkkých zaoblených tvarů, poté se hledá vhodné umístění domu a jeho orientace ke světovým stranám. Někdy se pozemek i rituálně obchází a vytyčují se základní body.

Koncepce domu v Lánech měla obsahovat kromě jiného i principy feng shui, kde je jedním z hlavních kritérií kromě již zmíněných zaoblených hran i natočení delší strany domu ke slunci, k jihu. Velkou devizou pozemku bylo klidné přírodní prostředí na okraji křivoklátských lesů a takřka ideální jižní orientace mírně svažitého terénu.

Zdroj: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC Praha

Přírodní stavba s minimem kovových spojů

Rodinný domek se dvěma nadzemními podlažími a mansardovou střechou nepřehlédnete. Stojí hned vedle konvenčních staveb volně stojících domů a rozdíly jsou na první pohled patrné. Přírodní stavba vyniká zaoblenými organickými tvary, nezvyklým tvarem střechy a bytelnými základy z lomového kamene. „Eliminuje se tak jinde běžná přítomnost velkého množství betonu a oceli,“ vysvětluje Oldřich Hozman a dále podrobně popisuje obvodové konstrukce domu jako provětrávané, a to včetně hřebenu střechy.

„Kolem celé stavby proudí vzduch a díky minimu ocelových prvků se nenarušuje geomagnetické pole Země. Provětrávané základy mají dvě velké přednosti: Nejsou nutné plastové izolace proti spodní vodě a jde o zdravé inteligentní řešení protiradonové ochrany odvětráváním. K dokonalé prodyšnosti přispívá také ta skutečnost, že veškeré nosné konstrukce podlah a stropů jsou celodřevěné,“ upřesňuje architekt a zve dovnitř domu.

Zdroj: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC Praha

Smrkové hrázdění jako základ obvodové konstrukce

Celý dům je koncipován jako nízkoenergetická dřevostavba s vnitřními příčkami vyzděnými z nepálených cihel. V domě je naprostá převaha čistě přírodních stavebních materiálů. Veškeré obvodové konstrukce (podlahy, stěny i střecha) jsou izolovány dobře zhutněnými a vysušenými balíky slámy. Všechny vnitřní omítky se podařilo zhotovit z hlíny nakopané v místě stavby, místní je i kámen. Fólie proti zemní vlhkosti byla nahrazena odvětrávanou mezerou pod všemi podlahami.

Stěny, střešní plášť i podlaha jsou difúzně otevřené. Smrkové trámy jsou pečlivě ošetřené proti dřevokazným houbám; hlídána je správná doba kácení a způsob sušení, aby nedocházelo ke kroucení a praskání dřeva. V přízemí se nachází zádveří, obytná místnost s kuchyňským koutem, spíž, pracovna, tělocvična, koupelna (vana, sprchový kout, umyvadlo) se saunou, technická místnost, samostatné WC s umývátkem a schodiště do 2. nadzemního podlaží. V tomto podlaží najdeme také obytnou halu, která je otevřena do krovu, s průhledem do přízemí; je tady i pracovna, ložnice se šatnou a tři pokoje, koupelna s vanou, umyvadlem a bidetem. Základní půdorysný tvar domu popisuje architekt jako zaoblený, vepsaný do obdélníku rovnoběžného s hranicemi pozemku. „Tvar je na severní straně doplněn v přízemí přístavkem koupelny a technické místnosti, na západě terasou s pergolou, částečně zastřešenou. Všechny tvary jsou v maximální možné míře zaobleny tak, aby působily příjemně na okolí. Jedná se především o nároží stěn a hrany střechy,“ dodává náš průvodce.  

Zdroj: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC Praha

Orientace ke světovým stranám a kvalitní mikroklima

Dobré mikroklima uvnitř budovy považuje architekt za jedno ze stěžejních předpokladů kvalitní ekologické stavby postavené na principu celostní architektury. Přispívá k tomu nejenom kvalitní řízené větrání, ale i další pravidla, která je nutné dodržet. Obytné místnosti a pokoje jsou v tomto domě důsledně orientovány do zahrady a na jih. Technické místnosti, koupelny, WC a sauna jsou umístěny v severní části. Důležité jsou podle slov architekta i přesahy střech; vytvářejí nejenom potřebný letní stín, ale také prostor zápraží pro venkovní posezení, které je tak pevnou součástí domu i jeho iontového mikroklimatu.

„Zvlněný okraj přesahů střech má navíc velký vliv na proměnlivost slunečního světla v domě. Plasticky utvářená jižní zeď utváří venku i uvnitř svá zákoutí a též rozdílné pocity a nálady,“ upřesňuje Oldřich Hozman při cestě do patra po dřevěném jednoramenném schodišti. Zde se na jižní straně nacházejí tři pokoje a na severu podkrovní ložnice, šatna a koupelna. Uprostřed v hřebeni střechy ční do prostoru velké okno, které osvětluje centrální chodbu a schodiště. Architekt jej nazývá světelným okem; srdcem domu jsou pak kachlová kamna a plícemi již zmíněné elektroiontové mikroklima.

Zdroj: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC Praha

„Dům dosahuje nízkoenergetických parametrů. Na základě energetického auditu, jde o velmi úspornou budovu. Za pomoci řízeného větrání by se jistě dalo dosáhnout i parametrů pasivní výstavby. My jsme na toto ale záměrně rezignovali. Kladli jsme důraz především na čerstvý vzduch se zápornými ionty,“ podotýká architekt u kachlových kamen, které rovněž uvolňují do prostoru záporné ionty prostřednictvím přirozeného sálavého tepla. Šetrné vytápění s návazností na solární kolektory umístěné na střeše je vymyšleno tak, aby maximálně podporovalo předpoklady, jež vytvořila provětrávaná hrázděná konstrukce z přírodních materiálů a maximálně se zúročila orientace domu ke světovým stranám a jižní orientace mírně svažitého terénu pozemku v krajině křivoklátských lesů.   

Nízkoenergetická hrázděná dřevostavba s mansardovou střechou

Autor návrhu: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC Praha
Místo stavby: Lány u Prahy
Zastavěná plocha: 130 m2
Užitná plocha: 206 m2
Konstrukce: hrázděná s vnější odvětrávanou mezerou a příčkami z nepálených cihel
Úspory energie: zateplení střech, stěn a podlah slaměnými balíky tl. 35 cm, stěnové a podlahové vytápění, tepelná ztráta objektu 8 kW, spotřeba energie na vytápění 26 kWh/m2 za rok.
Realizace: ANUET, Ing. Pavel Melicher

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat