Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dům připomíná houbu. Organický dům českého architekta vychází ze zlatého řezu

Architekt Hozman vytvořil nádhernou obytné stavby rodinné vily v El Palol v severním Španělsku. V budoucnu společně s rekonstrukcí přilehlého kláštera a dostavbou dalších budov, v duchu vily, zde zároveň vzniknou malé lázně, restaurace, ubytování a alternativní vzdělávací centrum.

Skutečné pohledy na dům v upraveném terénu / Balkón, terasa s posezením

Celá tvorba organické architektury (potažmo její „podmnožina“ bionická architektura) vychází z přírodních vzorů tvořených zemí, vodou, vzduchem, živočišnou a rostlinnou říší, buněčnými a krystalickými strukturami, přírodními zákony, jevy a úkazy, kosmem a s tím vším neodmyslitelně spjatou duchovní sférou. Je jimi dílčím způsobem inspirována. Zároveň je to specifickou pocitovou záležitostí každého jejího tvůrce. Tato architektura je složena stejnou měrou z duchovní, duševní i fyzické stránky díla. Je svébytná, nicméně je harmonicky spjata s okolním prostředím, volně prorůstá do krajiny a vyrůstá z ní. Využívá přirozených regionálních materiálů, zdrojů a technologií, je biologicky, psychologicky a sociologicky vyvážená. Často využívá tvaru křivky, klade důraz na funkci, prostor, formu, místo, energii a měřítko. A je organickou alternativou ke klasické architektuře složené převážně z rovných prvků a pravoúhlých tvarů.

Společné položení nárožních kamenů pozemku / Model s původní i navrženou zástavbou / Vize majitelky a syna

Při vytváření studií domu dává architekt klientovi úplnou volnost, aby svoje pocity a emoce vložil do návrhu a stal se tak spolutvůrcem celé věci. Za pomoci sochařské hlíny tvoří klient svou představu a architekt mu dělá jakéhosi citlivého průvodce tak, aby udržel různé souvislosti, měřítko a všechny podněty. Jiný pocit máte z prostoru, na kterém jste spolupracovali a identifikovali jste se s celou filosofií a jiný, když vám někdo předestře sebelepší vizi. K prohloubení duchovního a duševního pohledu patří také pomoc s jasným formulováním cíle a účelu stavby. Takto vytvořené prostředí je díky tomu nejenom harmonické, ale zároveň harmonizuje toho, kdo zde bude žít. K tomu, aby se mohl majitel plně identifikovat s bytostnou podstatou místa, slouží nejenom podrobná prohlídka místa, ale i například: ohraničení nového pozemku nárožními kameny, oznámení o záměru stavby místu, blahořečení materiálů, položení základního kamene stavby, oslava dokončení střechy, oslava dokončení domu, slavnostní otevření domu. Obsahem celostní tvorby prostředí je také průzkum směrů a intenzity proudění životních sil v místě stavby. Do oblasti geomantie spadá také průzkum geopatogenních zón. Tomu je následně stavba přizpůsobena svým umístěním a natočením v prostoru. Součástí tvorby celostního prostředí je sakrální geometrie i principy nauky feng shui.

Poměry částí stavby na principu zlatého řezu / Architektonická studie - půdorys přízemí / Skica pohledu

Otázky a odpovědi při procesu organicky utvářené obytné stavby

Dosáhnout souznění navrhované stavby se stávajícím celkem i s rázem a „duší“ staletími utvářenou okolní krajinou, je jeden z primárních úkolů. Jedním ze základních způsobů vlastní identifikace s místem jsou místní materiály, barvy, tvary. Nechat se inspirovat pocity, které v nás vyvolává celý naturel krajiny, charakter místa, původní stavby, skály, vegetace, vodní prvky, prostě materie, hmotná podstata daného místa.

Zároveň ale naše zdraví udržují také tzv. éterné síly, které budují naši vitalitu. Tyto éterné síly v krajině udržují schopnost regenerace. Když tohle všechno spojíme v jedno a necháme plynout volně jako volnou uměleckou tvorbu, potom vzniká smysluplný koncept dané stavby. Není zde rozhodující, zda jste výtvarník, sochař, malíř nebo jenom laik. Je to přece hra, do které vstupují vědomé i nevědomé komponenty a utváří vám pod rukama výsledek. Nebojte se, s vámi je zde „průvodce a architekt“, který dbá na udržení souvislostí, měřítka a dalších potřebných atributů, pro zdárný výsledek. Pochopitelně máte taky základ v modelu krajiny a místa, v systému vrstevnic, se stávajícími stavbami, vodními prvky, se zelení a stranovou orientací. To vše pochopitelně v širších souvislostech.

Pohled - projekt pro stavební povolení / Pohled - projekt pro stavební povolení

Jak se „rodil“ rodinný dům v El Palol

Přáním investorky bylo postavit zdravý obytný dům. Chtěla, aby dům byl z přírodních materiálů a byl plasticky utvářen. Představa majitelky také byla, aby návrh vznikl na základě principů feng shui, geomantie a posvátné geometrie, o které se zajímá. Měla zájem o celkový holistický koncept projektu.

Metoda, kterou architekt při vzniku projektu zvolil, se nazývá participativní tvorba. Jedná se o vědomé zapojení zadavatele do tvořivého procesu. Cílem je získat plastickou představu, která je odrazem pocitů z reálného obrazu místa, duševního rozpoložení i imaginativních představ.

Živě utvářený model byl postupně přenesen do reality. Po vypracování modelu vytvořil architekt technický projekt, který záměrně pracuje se základními tvary ze skicy modelu. Některé, jako nedokončené formy podněcují fantazii a otevírají další možnosti při imaginativním dotváření celku.

Půdorys – prováděcí projekt / Řez objektem - prováděcí projekt / Pohled - projekt pro stavební povolení

Stavba vily se nachází v těsné blízkosti starého kláštera v Katalánsku. Aby měla majitelka se svou rodinou vše pod dohledem, rozhodla se postavit si zde také svůj nový rodinný dům. Projekt samotné vily je součástí zamýšleného širšího celku. V další fázi, v budoucnu, chce majitelka zrekonstruovat přilehlé objekty kláštera, vytvořit zde zároveň malé lázně, restauraci, hotel s technickým zázemím, ubytování v bungalovech a alternativní vzdělávací centrum. Všechny nové stavby budou mít zatravněné zelené střechy a budou z přírodních stavebních materiálů. Vše má pochopitelně obdobný “rukopis“ jako zrealizované vila. Pojetí domu má organický charakter. Zakulacené formy stěn i stropů byly navrženy proto, aby působily na člověka jemně a měkce.

Regionální materiály / Zmiňovaný použitý kamen / Základní kostra dřevostavby / Filigránská fasáda

Něco o realizaci rodinného domu v El Palol

V konceptu tvarů domu bylo použito tak zvaných „dvojitě přetočených ploch“. Je to základ pojetí organické architektury tyto tvary začít vnímat, všímat si jich a vhodně je umělecky používat.

Dům je energeticky úsporná dřevostavba. Je navržen ze zdravých místních přírodních ekologických materiálů. Dům má celodřevěnou konstrukci ze smrkových lepených dřevěných trámů. Konstrukce podlah a nosníky střechy jsou z desek z vrstveného masívního dřeva. Dům je zateplen 400 mm izolací z dřevovláknité vaty. Stěny jsou prodyšné, difúzně otevřené. Zevnitř s přizdívkou z nepálených cihel. Nepálené cihly dobře akumulují teplo i chlad a zajišťují v domě ustálenou vnitřní teplotu a regulují vzdušnou vlhkost. Tak se šetří v zimě energie na noční přitápění, zatímco během letního období je zase přes den v domě příjemný chládek.

Vnitřní obvodová stěna s cihelnou přizdívkou / „Předivo“ nosníků střešní konstrukce / Konstrukce fasády a podhledy přesahů

Veškeré vnitřní omítky jsou z místní hlíny. Fasádní obklady, okna, dveře a vnitřní podlahy jsou z dubového dřeva. Vše je napuštěno přírodním olejem. Dům je přitápěn dvěma krby na dřevo. Hlavní vytápění je stěnové (sálavé). Ohřev vody pro topení i pro teplou užitkovou vodu je kotlem na dřevěné peletky, doplněným solárními kolektory. Na stavbě jsou použity tradiční řemeslné postupy. V koupelnách byly použity voděodolné dekorativní omítky Tadelakt (takzvané marocké štuky). Přírodní hliněné omítky udržují v domě příjemné mikroklima.

Laskavě zvlněná „tvář“ domu

I když je tvar domu náročný, tak díky propracované prováděcí dokumentaci mohly realizační firmy vyrobit i velmi složité tvary. Obtížné bylo technicky domyslet živě tvarovanou fasádu. Nakonec se společně s týmem španělských a německých přírodních stavitelů přiklonil k několika vrstvám dřevěných lamel. Na ně se nasponkovala vrstva rohoží z kokosových vláken. Rohože slouží jako nosič vnější omítky. Ta je z místní hlíny a místního písku. Má tři vrstvy. První je čistě hliněná. Druhá má 10 % příměsi vápna. A třetí vrstva obsahuje 30 % vápna. Tak si fasáda zachovala barevný i materiálový charakter místních hlín a zůstala odolná proti dešťům. Dům je svojí širší stranou orientován na jih.

Díky velkému přesahu střech je však dům z jihu maximálně přistíněn. Mezi hlavní zásady feng shui patří velký a výrazný vstup a volný střed domu. Proto je vstupní hala tak prostorná a obsahuje i velké zatočené schodiště do prvního patra. Vchody, haly a schodiště jsou místa „nádechu“ domu.

Brzy po dokončení svého nového domova namalovala majitelka obraz, který je v okně mezi halou a jídelnou. Vyjádřila tím svoji radost, jak se těší na bydlení v domě,“ říká architekt Hozman.

Finální podoba pergoly a podhledů / Oblé stěny stavby / Reálný pohled v místní zeleni

Půdorysný tvar domu ovlivnil také požadavek harmonických proporcí. Hloubka a šířka domu je v poměru zlatého řezu 1 : 1,618. Půdorys domu je 16,6 x 10 m. Kvůli teplému španělskému klimatu má dům zatravněnou zelenou střechu. Ta absorbuje hodně letního tepla. Díky zatravněné střeše a jejím přesahům se dům v létě uvnitř nepřehřívá. Stinnou náladu nad jižní terasou v přízemí pomáhá vytvářet dřevěná pergola s popínavými rostlinami.

Rodinná vila v El Palol ve Španělsku / Zelená střecha / Neskutečné tvary organické architektury

Souhrn základních dat

Celý projekt byl dokončen v roce 2013. Zajímat by nás mohly některé technické údaje. Celý dům má 185 m2 zastavěné plochy, s užitnou plochou dvou podlaží 224 m2, s 67 m2 balkonu a 65 m2 terasy. Konstrukce je již zmíněná dřevostavba s vnitřní cihelnou přizdívkou a příčkami z nepálených cihel, se zatravněnou střechou. Výplně otvorů jsou dřevěné s izolačním dvojsklem Uw=1,3 W/m2K. Vytápění je realizováno pomocí dvou krbů a kotle na peletky se stěnovým a podlahovým topením, nucené odvětráni koupelen, šaten, kuchyně a technické mistnosti. Zateplení dřevovláknitou vlnou v tloušťce řadí dům mezi nízkoenergetické stavby s tepelnou ztrátou 12,6 kW a spotřebou energie na vytápění 25 kW/m2/rok.

Vstupní hala domu / Tadelakt (marocký štuk) v koupelnách / Obytný prostor majitelky v 1. patře

Co říct na závěr

Realizace je natolik zajímavá až snová, že tuším její nadčasový přesah. Mám na mysli, že o této stavbě ještě uslyšíme. Ne marně vyšla o architektu Oldřichu Hozmanovi biografie v němčině, kniha nazvaná „Architekt Oldrich Hozman, život a dílo“, od Jörga Hermanna Schrödera.

Zdroje:
Citáty - http://www.citáty.net
Fotografie a texty – https://www.arc.cz/portfolio-item/2010-rodinny-dum-v-el-palol/ s laskavým svolením autora arch. Oldřicha Hozmana

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC Praha

Pozoruhodná hrázděná dřevostavba z čistých materiálů na okraji křivoklátských lesů

V části obce Lány s převážně tradiční výstavbou volně stojících rodinných domů se nachází i pozoruhodná nízkoenergetická hrázděná dřevostavba s velkými přesahy mansardové střechy a vnitřními příčkami vyzděnými z nepálených cihel navržená v souladu s principy celostní ekologické architektury. Pojďte se podívat.

Zdroj: Jonas Bjerre-Poulsen

Znovuzrození dřevostavby u jezera ve stínu rozrostlého dubu

Projekt komplexní rekonstrukce z Dánska, který v podstatě nahradil starou dřevostavbu novým, moderním objektem odlišného využití. Místo malé loděnice vznikla rekreační chata, která se rozplývá v harmonické scenérii luk, lesů a vodní hladiny.

Zdroj: Oldřich Hozman, Studio ARC

Chaloupka jak malovaná. V horském podnebí žijí pod doškovou střechou

Nízkoenergetický dům organických tvarů s doškovou střechou určitě nepřehlédnete. Stojí v obci Smolné Pece obklopený nádhernou přírodou Jindřichovické vrchoviny. Hlavními požadavky majitelů byly zdravé bydlení, přírodní materiály a došková střecha. Architekt jim jejich přání splnil bez kompromisů.

Dřevěný dům inspirovaný makovým květem

Dřevěný dům inspirovaný makovým květem

Sen o úsporném ekologickém bydlení v rodinném domě s měkkými zaoblenými hranami a pecí na dřevo v srdci stavby se uskutečnil mladým manželům v Chrustenicích u Prahy. Inspiraci hledali v přírodě a v celostní organické architektuře.

Foto: Oldřich Hozman

Dům poskytuje rodině bydlení v přírodních materiálech a formách

Oldřich Hozman patří mezi architekty, kteří vnímají stavbu v souvislostech. Preferuje celostní a organickou architekturu a na projektech nízkoenergetických a ekologických budov pracuje společně se svými klienty. Dům v pražských Nebušicích plně respektuje přání svých majitelů, kteří sdílejí jeho přístup a hodnoty.

Foto: Tom Ferguson Photography

Nekonečné křivky. Interiér obchodu se suvenýry připomíná jeskyni

Organicky proměnlivá, a přitom neživou přírodou vytvořená struktura. Něco, co dokáže vykouzlit miliarda vodních kapek v krápníkové jeskyni, nebo vítr udělat s nekonečným množstvím zrnek písku na poušti. Taková je inspirace pro design stropu části muzea v katarské Dauhá.

Foto: Caylon Hackwith

Bydlení v kokonu. Netradiční barevnost kouzlí s prostorem

Proč je oválná geometrie stavby úspornější? Jak důležité jsou barvy v interiéru? A jak může respekt k topografii terénu významně snížit energetické nároky domu? Tenhle projekt netradičního obytného domu či chcete-li chaty z Long Islandu je nabitý odpověďmi.