REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Denní světlo v interiéru více o tématu

Jak dostat do budovy denní světlo: Atria, pasáže, bazilikální osvětlení

Dostat do budovy denní světlo je základní úkol architekta. U malých objektů, rodinných či menších bytových domů to není většinou velký problém. Do obvodové fasády vyprojektujeme okna, popřípadě si pomůžeme střešními okny v krajním případě světlovody. Co když ale objem budovy je tak velký, že doprostřed dispozice by denní světlo dopadalo jen ve velmi malé míře? Pak architekti sahají k dalším z historie ověřeným řešením.

V případě velkých budov, obchodních domů či kancelářských komplexů dostáváme takové objemy prostorů a hloubky dispozic, že je prosvětlujeme přímo jen těžko. Pak mají architekti prostor pro řešení šikovným uspořádáním budovy. Všechna uspořádání vychází z historicky známých předloh, v dnešní době je jen modifikujeme a přizpůsobujeme pro potřeby moderních budov. Jedná se o bazilikální osvětlení, atria či pasáže.

Atrium

Jedním z možných řešení prosvětlení vnitřních prostor je atrium. Pochází z doby řeckého helénismu a římské antiky. Tento výraz se používal pro centrální dvůr obehnaný obytnou a hospodářskou částí obydlí se stěnami, podloubím a pergolami. Byl to ústřední prostor, který propojoval budovy a místnosti s různou funkcí. Často byla středobodem nádrž na vodu, stín skýtající zeleň a stromy se sochařskými artefakty pro odpočinek nebo malý oltář pro modlení. V novodobé architektuře je atrium jakýmsi shora proskleným dvorem a nazýváme ho vzletně dvoranou. Často se používá dvojité prosklení s možností rozptýlení ostrých slunečních paprsků a různé zaclonění. Prosklená část může být někdy ze skleněných tvárnic a může být i pochůzná a přisvětlovat prostory pod komunikací. Atrium může být např. útulnou galerií nebo obrazárnou s převažujícím denním osvětlením.                   

Gotické atrium – Avila, Španělsko Zdroj: Fotolia.com - Renáta Sedmáková

Pasáž

Obdobným řešením je pasáž. Pochází z francouzského „passage“ – průchod. Většinou mohou být pasáže prosklené u větších celků i vícepodlažní, s případnými ochozy na vyšším podlaží. Propojují vnitřní celky domu nebo suplují ulice mezi spojenými budovami. Pasáž je většinou obklopena obchody, kavárnami, restauracemi, kinem, hernou, divadlem. Je to skvělý prostor pro setkání, nákup a posezení s odpočinkem. Při nepřízni počasí vše „suchou nohou“. Stejné využití jako pasáže mohou mít i atria. Někdy se obě řešení kombinují.

Bazilikální osvětlení

Jako vhodný doplněk těchto řešení může být i bazilikální osvětlení. Což je způsob prosvětlení trojlodní baziliky horními okny v protilehlých stěnách střední lodi, nad úrovní bočních lodí. Toto osvětlení je vždy vysoko nad úrovní pohledu stojícího člověka. V Řecku a Římě byla bazilika tržnicí, soudem či úřadem, později, v době románské byly baziliky sakrálními stavbami a daly základ dalším architektonickým slohům.

Tento způsob využití přirozeného světla má svoji váhu i v moderní architektuře a je jedním ze zajímavých prvků pro nevšední osvětlení výstavních hal, galerií, obrazáren, předváděcích salónů. Netradiční horní osvětlení může mít ve spojení s funkcí dané architektury až mystický nádech. Stejně tak může vzbuzovat pocity tajuplného osvětlení sakrální architektury. Toto řešení však nalezneme i v přisvětlení středních pasáží, schodišť a komunikací, u rodinných domů. Dobrému nápadu se meze nekladou.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Denní světlo v interiéru

  1. Přirozené světlo v interiéru - úvod
  2. Přirozené světlo v interiéru - jaký má vliv na naše chování
  3. Přirozené světlo v interiéru - odstupy budov
  4. Přirozené světlo v interiéru - kolik světla dostaneme okny?
  5. Přirozené světlo v interiéru - syndrom nemocných budov
  6. Přirozené světlo v interiéru - střešní světlíky
  7. Světlovody – jak fungují a kam se používají
  8. Přirozené světlo v interiéru - odrazné plochy
  9. Jak dostat do budovy denní světlo: Atria, pasáže, bazilikální osvětlení

Související témata

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - visualpower

Předsazené konstrukce: Pavlače, lodžie, arkýře

Předsazených nebo taky převislých konstrukcí je více druhů. Lidé si běžně pletou balkóny, pavlače a lodžie. Arkýře jsou často zaměňovány za vikýře. Balkóny a lodžie nalezneme na vnějším obvodovém plášti do uliční fronty i dvorního traktu, někdy mohou být součástí vnitřních obvodových stěn zastřešeného atria. Obdobné…