REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Denní světlo v interiéru více o tématu

Přirozené světlo v interiéru - odrazné plochy

Světlo je základním návrhovým prvkem architektury. Podle toho, kam jej v budovách chceme dostat a s jakou intenzitou tvarujeme okna, stropy i celé hmoty budov. Dnes nás budou zajímat odrazné plochy, uspořádání hmot, barev a částí exteriéru a interiéru s ohledem na maximální využití přirozeného světla. Problematika úzce souvisí také se zastíněním oken.

Odrazné plochy, uspořádání hmot a barvy

„Na konci každé cesty začíná další.“
Pavel Kosorin

Nyní si ukážeme několik možností, co dokáže technologie, pokrok, dobrý nápad stavaře nebo architekta. Některé tyto příklady je opět možné s menší či větší obměnou napodobit nebo se jimi inspirovat, ale nejsou úplně běžné. Pokud bude řešení nedostupné svým provedením, nákladné svojí technologií, je alespoň dobré mít o něm povědomí. Žaluzie, rolety a markýzy zná každý, ale co je to taková „markýzoleta“? Jsme opět u stínících prvků stavebních otvorů (převážně oken), které zároveň slouží jako plochy pro odraz a rozptýlení světla.

Zdroj: ing. arch. Petr Brandejský

Žaluzie svým proměnlivým natočením a tvarem lamel umožňují světlo (i teplo) odrazit v prosluněných horkých denních hodinách, v letním období. Zároveň mohou propustit nižší ranní a odpolední slunce a denní slunce v zimních měsících. Mohou pracovat s různým úhlem slunečních paprsků v různou roční i denní dobu. Lamely mohou být zároveň různě tvarované, prohnuté konvexně i konkávně, o materiálovém zpracování nemluvě. Pootočením můžeme dosáhnout různé intenzity světla až po úplné zatmění. Další stínící prvek může být balkón či konzolovitě vynesená konstrukce nad horním lícem otvoru. Někdy je to
i záměrně vytvořená římsa z kovu, dřeva, betonu a lamel.

Zdroj: ing. arch. Petr Brandejský

První obrázek je parafráze na předešlý, stínění je řešeno lamelovou konstrukcí. Dvoustupňová clona je méně náročná na hloubku prvku. Může mít různý sklon.

Zdroj: ing. arch. Petr Brandejský

Sluneční clony Brise Soleil patří do skupiny kompaktních fasádních slunolamů ve vodorovném i svislém uspořádání. Velká část těchto prvků je tvořena rámem se stínící výplní, který lze posouvat po fasádě před stíněnými otvory. Někdy tato funkční část tvoří zároveň estetickou stránku celé fasády a stavby. Clonění může být různě předsazeno před fasádu na samonosné konstrukci betonové, kovové, dřevěné, zavěšené
na nosných prvcích nebo vsunuté do žeber, sloupů a rastrů fasády. Nápadů je zde velké množství a architekti mají možnost se na tomto poli náležitě „vyřádit“. Posuvné stěny, ne nepodobné japonským předělům interiérů, mohou výrazně promlouvat do tvaru, barvy, struktury i vzezření fasády i celé stavby.      

Předsunutá jižní fasáda budovy Mendelovy univerzity v Brně. Posuvné rámy se stínící síťovinou na servopohon. Zdroj: ing. arch. Petr Brandejský

Roleta je prvek poměrně starý, ale lze ji použít z materiálů s pokovením, v různé propustnosti světla a UV záření. Roleta může mít boční vedení, může být z hliníkových lamel s klouby.

Zdroj: ing. arch. Petr Brandejský

A jsme u toho krásného výrazu, co se nám objevil výše. Markýzoleta, to je něco. Je to podobně geniální, jako když se potomek lva a tygra nazývá LYGR. V našem případě je to, světe div se, markýza kombinovaná s roletou. Výsledné děťátko má takové divné jméno. Ona je ta markýza vlastně taky taková roleta, která ale není svislá. Technologicky je toto řešení velmi zajímavé a použité materiály vypadají jako kevlarová tkanina pro F1, jsou imunní proti vlhkosti a vodě, UV záření, plísním, otěru, lámavosti vláken a jejich výdrž je značná.               

Zdroj: ing. arch. Petr Brandejský                                 

Jedno z řešení, jak přivedeme světlo do míst, kam už normálně denní světlo nedosáhne, je vodorovný světlovod. Pokud nelze použít svislé vedení, lze světlo dopravit do hloubky dispozice pomocí horizontálního vedení. Pokud okna a další klasické možnosti dokážou světlo dopravit do místnosti s hloubkou cca 6 m, potom zde máme možnost osvětlit protáhlé místnosti s hloubkou podstatně větší.

Ještě se vrátíme k světlovodům obecně. Díky neustálému výzkumu byla vytvořena speciální hlavice, která dokáže pojmout i nízké ranní a večerní slunce a nasměrovat ho do světlovodů. Stejně tak dokáže pojmout nízké sluneční paprsky v zimě. Není to jenom věcí skleněného vrchlíku a lomu světla, ale i zrcadlových lamel prohnutých a natočených v potřebném sklonu. Systém těchto světlovodů se nazývá Deplosun
a technologie mřížky Deplocell.

Zdroj: ing. arch. Petr Brandejský

Další možnost, jak distribuovat světlo od okenního otvoru až do hloubky cca 8,5 m, je speciální nadokenní soustava skleněných prizmat a zrcadlové plochy, ve spojení s odraznými plochami netradičního stropu.

Příklady využití různého typu osvětlení a tvarů odrazných ploch v moderní architektuře

Jak jsme již zmiňovali, potřeba kvalitního přirozeného osvětlení, s rovnoměrnou intenzitou bez kontrastů, přesvětlení a oslnění, není jenom věcí našeho bydlení a pracovního prostředí. Stejnou nebo podobnou kvalitu osvětlení žádáme od výstavních hal a galerií, obrazáren, sportovních hal a tělocvičen, kostelů, škol, pracovišť, prostě míst pro práci i odpočinek.

Všude, kde se lidé shromažďují a je zde vhodné, či dokonce nezbytné, využít přirozeného osvětlení, chceme zároveň jeho kvalitu. To je nezměrné pole působnosti pro profesionály, stavitele, techniky, stavaře, designéry, umělce a architekty, kteří mají možnost ovlivnit výsledek své snahy ruku v ruce s těmito kritérii. Můžeme zde vyjmenovávat zvučná jména stavitelů, architektů, malířů od dob prvních staveb, chrámů, bazilik, jednotlivých slohů a období, až po současnost. Ne vždy postřehnete i v současných stavbách vliv bazilikálního osvětlení, náznak atria a pasáže, prosklených světlíků, s plochami pro odraz i rozptýlení světla. Leckdy ani nepostřehnete, že například oblíbené obchodní komplexy jsou vlastně řešeny na principu pasáží a atrií, s horním, bočním či bazilikálním prosvětlením. Nepostřehnete, že galerie s obrazy je prosvětlena rovnoměrným rozptýleným osvětlením z horních pasáží místností. Světlé barvy průvlaků a stěn slouží k rozptýlení a odrazu světla. Rastr z mléčného skla ve stropní části dává světlu přirozenou intenzitu, která nás neruší a umožňuje se soustředit na předmět našeho zájmu. Leckdy zapátráte očima po zdroji světla a jste překvapeni jednoduchostí a chytrostí jeho řešení. No a to je právě to umění. Skloubit hmotu a funkci stavby a vytvořit sourodý celek, který nepostrádá invenci, má v sobě kvalitu a krásu. Estetické hledisko propojené s funkcí objektu, s využitím technických a technologických možností dané doby. Tohle všechno, když se potká zároveň, je vyhráno.

Přeji Vám slunce v duši a světlo v očích a tam, kde je ho třeba…

Použité citáty - citaty.net
Použitá literatura  - Neufert, Navrhování staveb

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Denní světlo v interiéru

  1. Přirozené světlo v interiéru - úvod
  2. Přirozené světlo v interiéru - jaký má vliv na naše chování
  3. Přirozené světlo v interiéru - odstupy budov
  4. Přirozené světlo v interiéru - kolik světla dostaneme okny?
  5. Přirozené světlo v interiéru - syndrom nemocných budov
  6. Přirozené světlo v interiéru - střešní světlíky
  7. Světlovody – jak fungují a kam se používají
  8. Přirozené světlo v interiéru - odrazné plochy
  9. Jak dostat do budovy denní světlo: Atria, pasáže, bazilikální osvětlení

Přečtěte si více k tématu Denní světlo v interiéru

Foto: Ruben Beilby

Působivý vikýř s komínem do rodinného domu přivádí světlo

Když se řekne komínový efekt, nemusí být nutně řeč jen o fyzikálním jevu. Dokládá to zajímavě řešený rodinný dům, který vyrostl u našich německých sousedů. I když respektuje všechny náležitosti a přidržuje se měřítek okolní zástavby, vyniká velmi svérázným protaženým štítem. S vikýřem –…

Foto: Matej Hakár

Strohá čtvercová dispozice domu přináší nečekané možnosti a bonusy

Už při prvním pohledu je zřejmé, že elementární kulisy fasád, které ohraničují čtvercový půdorys domu, zároveň ukrývají členitou organickou vnitřní strukturu. Klasické schéma kompaktního domu, rozšířeného o terasy, nahrazuje otevřená obytná krajina se zónami různých proporcí.