Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Fotovoltaika více o tématu

Základní možnosti připojení fotovoltaické elektrárny. Se sítí nebo bez ní?

Fotovoltaické elektrárny mohou mít různou velikost, ta se volí dle účelu využití. Pro přímou spotřebu v rodinném domku bude stačit pár panelů jako malá střešní instalace. Velké střešní instalace na průmyslových či zemědělských objektech nebo velké pozemní instalace se často využívají pro zásobování elektrické sítě.

Fotovoltaické elektrárny mohou pracovat na různých systémech distribuce a využití vygenerované elektrické energie, přičemž je důležité, za jakým účelem byla konkrétní elektrárna vybudována. Nabízí se několik variant, od zaměření na prodej elektrické energie až po přímé využití v domácnostech či průmyslových provozech.

Hlavní proměnnou je možnost napojení systému do distribuční soustavy. Systémy připojené k distribuční soustavě jsou nazývány ON-GRID a uzavřené systémy bez připojení k soustavě OFF-GRID.

První běžnou aplikací je ON-GRID systém založený na kombinaci přímé spotřeby vyprodukované elektrické energie  a případného prodeje přebytků do distribuční sítě. Zjednodušený princip funkce této varianty je znázorněn na obr. č. 1. Druhou ON-GRID aplikací je připojení elektrárny přímo k síti a prodej veškeré vyrobené elektřiny do sítě. V tomto režimu byla připojena většina elektráren postavených v ČR v době tzv. "solárního boomu" v letech 2009 - 2010. Takové elektrárny se však dnes kvůli zrušení podpory pro tento typ připojení a kvůli nízkým cenám silové elektřiny prakticky nevyplatí stavět.

Druhou možností je OFF-GRID systém, který je uzavřený a není napojen do distribuční soustavy, též nazývaný jako ostrovní systém. Vyprodukovaná elektrická energie je přímo spotřebovávána ve spotřebiči (např. vodní čerpadlo) nebo je akumulována v akumulátorech pro další využití. Tento systém je vhodný zejména v objektech, kde je napojení do distribuční sítě komplikované a finančně nákladné (chaty, odlehlé rodinné domy). Princip popisovaného systému je schematicky znázorněn na obr. č. 2.

Poslední systém kombinuje obě výše zmíněné aplikace. Jedná se o ON-GRID systém zaměřený na maximální spotřebu vyprodukované elektrické energie. Prioritou je zde akumulace energie do akumulátorového úložiště, které poté slouží například pro pokrytí okamžité spotřeby v domácnosti. Po úplném nabití akumulátorového úložiště jsou přebytky přímo spotřebovávány např. na vytápění či ohřev vody, popřípadě mohou být poskytnuty do distribuční soustavy. Na takto připojené elektrárny lze u rodinného domu získat příspěvek až 150 000 korun z Nové zelené úsporám.

Rozdělení fotovoltaických elektráren na několik fotovoltaických systémů ovšem není jediným způsobem, jak lze charakterizovat odlišnosti mezi jednotlivými aplikacemi. Nabízí se i další možnosti dělby, například podle instalovaného výkonu, plošné velikosti či podle umístění samotných fotovoltaických panelů. Pro potřeby tohoto článku bude postačující rozdělit aplikace do tří kategorií dle místa realizace doplněných o předpokládané rozmezí instalovaného špičkového výkonu. Dle těchto parametrů lze elektrárny například rozdělit na:

Malé střešní instalace – malý špičkový výkon

Jedná se o malé instalace umístěné především na střešních pláštích rodinných domů, chat či jiných objektů, které disponují vhodnou střešní konstrukcí pro umístění solárních panelů (viz Obr. č. 4). Jak již z názvu vyplývá, tyto systémy se vyznačují nízkým výkonem, řekněme do hodnoty 15 kWp.

Obr. č.4: Příklad malé střešní instalace Zdroj: Fotolia.com - diyanadimitrova

Velké střešní instalace – střední špičkový výkon

V této kategorii se již posouváváme od relativně běžných domácích instalací k velkoplošným instalacím zaujímajícím velké plochy střech výrobních hal (viz Obr. č. 5), obchodních center, univerzit apod. V návaznosti na předchozí dělení lze uvést typické výkonnostní rozmezí pro tyto aplikace, a to od 15 kWp až do stovek kWp.

Obr. č.5: Příklad velké střešní instalace - Zdroj: Fotolia.com - Sinuswelle

Pozemní/Volně stojící instalace – velký špičkový výkon

U pozemních instalací je předpoklad největšího instalovaného výkonu. Pro představu se může jednat o špičkové výkony od stovek kWp až po desítky MWp. Takovéto elektrárny se mohou rozkládat na plochách až desítek hektarů (viz Obr. č. 6). Fotovoltaické panely jsou ustaveny na speciálních konstrukcích připevněných k zemi tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná stabilita a vhodné poziční umístění. Pozemky volně stojících elektráren je nutné z bezpečnostních důvodů oplotit, nebo jinak zabezpečit před vstupem nepovolaných osob. [3], [4].

Obr. č.6: Příklad pozemní instalace Zdroj: Fotolia.com - fotoak80

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Fotovoltaika

 1. Solární panely pro rodinný dům: Vybíráme solární panel
 2. Solární energie pro rodinný dům: Princip funkce fotovoltaických elektráren
 3. Fotovoltaická elektrárna pro byt nebo rodinný dům. Porovnání dvou variant
 4. Solární energie pro rodinný dům: Elektrárna pro nezávislý provoz celého domu
 5. Co všechno obsahuje běžná fotovoltaická elektrárna?
 6. Základní možnosti připojení fotovoltaické elektrárny. Se sítí nebo bez ní?
 7. Jaký je vývoj fotovoltaiky v České republice? A jak si stojíme v Evropě?
 8. Bytový dům může využít solární panely k úsporám či k prodeji energie
 9. Rodinný dům s fotovoltaikou. Na co dát pozor při jeho koupi
 10. Rozumná návratnost domácí fotovoltaiky? Pozor na správný střídač
 11. Kolik elektřiny reálně vyrobí fotovoltaická elektrárna? Co ovlivní výkon elektrárny?
 12. Jak skutečně ušetřit se solárním ohřevem vody
 13. Soused mi chce zastínit solární panely. Jak situaci řešit? Právník radí
 14. Kupujete dům nebo chalupu s fotovoltaikou? Co všechno ohlídat. Dejte si pozor na tyto věci

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: fotolia, kenny

Pět dobrých důvodů, proč se vyplatí pořídit si fotovoltaiku

Fotovoltaika zažívá v Česku nebývalý boom. V minulém roce bylo podle Solární asociace instalováno celkem 62 megawattů nových fotovoltaických elektráren, což je o 20,6 procenta více než o rok dříve. Největší měrou se na tomto nárůstu podílely drobné střešní instalace na rodinných domech. Soukromníky ke koupi panelů…

Fotovoltaika na rodinném domě - zdroj: fotolia.com

Rozumná návratnost domácí fotovoltaiky? Pozor na správný střídač

Zvažujete fotovoltaiku na svém rodinném domě? Jakou bude mít návratnost, záleží i na střídači. Střídač schopný asymetrické dodávky elektřiny je v českých podmínkách klíčový pro zajištění návratnosti domácí fotovoltaické elektrárny. Jak účty za elektřinu ovlivňuje měření po fázích? Podívejte se na jednoduchý příklad…

REKLAMA