REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Stavebnictví v době koronaviru. Rady od právníka jak minimalizovat škody

Celá ekonomika, včetně stavební branže, se potýká s propukající epidemií koronaviru. Zaměstnanci a subdodavatelé odcházejí do karantény. Úřady jsou prakticky uzavřené. Lidé, materiál a úřední povolení jsou ještě nedostupnější než obvykle. Obáváte se, že kvůli epidemii nesplníte smlouvu a hrozí vám sankce? Máme několik základních rad od právníka směrem ke stavebním firmám a podnikatelům.
Zákon, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Pečlivě dokumentujte

Sbírejte doklady o tom, jak konkrétně vám mimořádná opatření zkomplikovala nebo znemožnila plnění smlouvy. Požadujte od neplnících subdodavatelů neschopenky. Obecný odkaz na nouzový stav vás odpovědnosti za porušení smlouvy nezprostí. V principu platí, že stát je povinen uhradit škody, které mimořádnými opatřeními způsobí. Škody však budou obrovské a je otázkou, co bude stát ochoten a schopen hradit. Každopádně u každé škody budete muset pečlivě doložit její rozsah, jakož i skutečnost, že vznikla v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními a ne z jiných důvodů.

Minimalizujte škody

Oznamte svým smluvním partnerům, že nebudete schopni dodržet smlouvu. Oznámení musí být prokazatelné (například zápisem ve stavebním deníku a zprávou do datové schránky). Informace umožní vašim partnerům minimalizovat ztráty a přesunout kapacity jinam. Ochraňte váš majetek a majetek vašich zákazníků. Pokud jste stavební firmou, zpravidla nesete odpovědnost za náhodnou škodu na rozestavěné stavbě, a to až do jejího dokončení a předání investorovi. Zajistěte tedy staveniště proti vzniku škod.

Zkontrolujte a změňte smlouvy

Řada smluv obsahuje tzv. doložky o vyšší moci, které umožňují smluvním stranám přerušit plnění smlouvy v případě mimořádných nepředvídatelných událostí. Zjistěte, zdali vaše smlouvy takové doložky obsahují a zdali se vztahují i na aktuální situaci. Pokud ne, nic není ztraceno. Občanský zákoník umožňuje při mimořádné změně okolností vyvolat jednání o změně smlouvy. Musíte však jednat rychle.

Psychologicky bude jednodušší vyjednat změnu (např. posunutí termínu) během epidemie, kdy lidé cítí solidaritu. Jakmile začne epidemie ustupovat, ustoupí i solidarita a vše se vrátí do starých kolejí. Včetně obchodních jednání. Rychlé jednání vyžaduje i zákon. Právo na obnovení jednání o smlouvě je v principu limitováno dvěma měsíci. Pokud nelze ve stavbě pokračovat z důvodů na straně investora, protože například není schopen zajistit stavební připravenost nebo je v druhotné platební neschopnosti, je opět vhodné o tom uzavřít dodatek ke smlouvě. Ten by měl popsat zejména to, jakou část díla stavební firma splnila, na jakou část ceny díla jí vznikl nárok a kdo a jak ochrání rozestavěné dílo.

Buďte solidární a nabídněte volné kapacity

Pokud kvůli epidemii nemůžete realizovat běžící zakázky, nabídněte uvolněné kapacity jinde. Sehnat fungující stavební firmu nebo řemeslníka je i v nekrizových dobách těžké. Nyní to bude ještě těžší. Stavební závady (např. poruchy inženýrských sítí) mohou ohrozit fungování důležitých institucí, jako jsou nemocnice, pečovatelské ústavy, úřady koordinující krizové práce apod.

Rovněž může být zapotřebí udělat rychlé stavební úpravy pro navýšení výkonu těchto institucí. Nebo bleskově postavit zcela nové stavby podle konceptu „kontejnerové či modulární výstavby“. Nabídněte tedy volné kapacity starostům ve vašem regionu. Brzy mohou být naléhavě zapotřebí. Pomoc v nouzi za dobrou cenu nebo dokonce zdarma vám získá prestiž a otevře příležitosti do budoucna.

Radek Motzke

Advokát specializovaný na architekturu, stavebnictví a ochranu životního prostředí. Své rady zveřejňuje i na www.radekmotzke.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Bytový dům, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Budou zlevňovat byty? Názory realitních makléřů hovoří jasně

Pokud by přísná ochranná opatření proti šíření koronaviru trvala v řádu týdnů, realitní trh by příliš výrazně ovlivnit nemusela. Shodla se na tom většina zástupců realitních firem v Česku, které oslovila ČTK. V březnu většinou ještě dobíhají obchody domluvené před karanténou. Někomu zatím prodeje neklesají vůbec, ...

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Svaz stavebnictví varuje: Vláda nesmí zopakovat chyby z krize roku 2008

Stát nesmí zopakovat chyby, které udělal po krizovém roce 2008. Tehdy zbytečným omezením investic přibrzdil stavebnictví mnohem více než většinu jiných oborů. Sdělil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza. Dopady současných opatření proti šíření koronaviru podle něj mohou i tak jít až do miliard ...

Plyn, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

ERÚ vyzval kvůli viru dodavatele ke shovívavosti vůči klientům

Energetický regulační úřad (ERÚ) vyzval účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií nemoci COVID-19. Úřad to uvedl na svém webu. U drobných spotřebitelů hrozí podle něj zejména potíže s opožděnými platbami.

Zdroj: AdobeStock.com - Inga

Bezplatná právní poradna: Frank Bold spouští pomoc lidem zasaženým dopady koronaviru

Mezinárodní tým právníků, spouští ve spolupráci s Frank Bold Advokáti bezplatnou právní poradnu pro občany, podnikatele, obce i státní správu, s cílem pomoci zmírnit sekundární dopady pandemie koronaviru v České republice. Virus nemá jen zdravotní dopady, ale i ekonomické a sociální, na které lidé nejsou připraveni. ...

REKLAMA