Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Zahrady, chodníky, ploty a terasy více o tématu

ROZHOVOR: Plánování zahrady s odborníkem

Inženýr Jiří Prouza je profesí zahradní architekt a má bohaté zkušenosti také v oblasti stavebních konstrukcí a komplexních realizací. „Zahradní architekt by určitě měl hovořit do takových věcí, jako je například orientace a umístění domu na pozemku či řešení reliéfu,“ říká na úvod našeho rozhovoru.
ROZHOVOR: Plánování zahrady s odborníkem

ESTAV.cz se ptá...

Nejlépe asi bude, pokud bychom řešili dům a zahradu jako celek. Jaký postup byste doporučoval?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Důležité je dokonalé sladění všech architektonických prvků a také prací. A to jde nejlépe v situaci, kdy řešíme dům i zahradu jako jeden celek. Toto pravidlo jsme nevymysleli my právě dnes a tady, věděli to již mistři svého oboru před staletími a tisíciletími. Dům a zahrada by měly tvořit jednotný architektonický celek, který se vzájemně prolíná a doplňuje. Kromě toho je tu celá řada technických řešení, která se dotýkají stejnou měrou domu i zahrady.

ESTAV.cz se ptá...

Vy osobně připravujete projekty společně s ostatními profesemi? Jaké jsou reálné výhody a nevýhody takového postupu?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Pokud mne osloví včas, tedy v době, kdy se ještě plánuje dům a pozemek, tak je možné do celkového konceptu účinně zasáhnout. Za jistou nevýhodu by se dalo považovat pouze složitější hledání výsledku, což je dáno především tím, že se prostě musí mezi sebou domluvit více lidí. A každý to může přeci jen vidět trochu jinak. Vše ostatní jsou už jenom pozitiva.

ESTAV.cz se ptá...

Převažují investoři, kteří vám nechávají volnou ruku nebo naopak ti, kteří chtějí, abyste plně realizoval jejich představy?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Investoři se v přístupu dosti odlišují. Mnozí mají konkrétní představu, jak by měla zahrada vypadat, a chtějí spíše technické a technologické řešení – a samozřejmě sortiment vhodných rostlin. Někteří si nechají pozemek zpracovat specialistou na feng-shui, aby věděli, kde má být co umístěno a kde nikoli. Pokud to zcela neodporuje estetickým a hlavně praktickým zásadám, nemám problém to respektovat. S investorem, který vám dá „volnou ruku“, je oboustranně přínosné se intenzivně o daném tématu bavit a diskutovat. Často se docílí velmi zajímavých výsledků.

ESTAV.cz se ptá...

Daří se vám vysvětlit, že některé procesy mohou být sice levnější, ale v dalších letech se mohou výrazně prodražit?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Pokud vám lidé důvěřují, tak se nechají přesvědčit, musíte jim dát jasné argumenty. Funguje tu ale i opačný princip, kdy lidem doporučím, aby udělali například jezírko menší a levnější. V úvahu se musí brát mnoho dalších faktorů a nejenom vize velké vodní hladiny. Výborně se osvěžíte i v menším jezírku, a ještě vám zbude dostatek prostoru na rekreační trávník. Pozemky mají totiž omezené rozměry. Očividně špatná a polovičatá řešení odmítám.

ESTAV.cz se ptá...

A pokud se kompromis nedaří a vy máte převzít jako zahradní architekt za projekt plnou odpovědnost?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Do takovýchto řešení se nepouštím, může z toho vzniknout velká nepříjemnost pro všechny zainteresované.

ESTAV.cz se ptá...

Některé procesy mohou být nevratné. Třeba vzrostlé stromy mohou výrazně narušit statiku domů…

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Se stromy je tady jiný problém, často je lidé v zahradě vůbec nechtějí. Já sám je většinou obhajuji. Po pár letech jsou lidé vděční za stín v horkém létě a odclonění pozemku od okolí. Samozřejmě s výsadbami u domu je třeba zacházet i z praktických a statických důvodů velmi opatrně a zodpovědně. Z nevratných procesů bych uvedl hlavně špatné umístění domu na pozemku, jeho orientaci a velikost. Velké chyby se dělají ve výšce základové desky vzhledem k okolí a pozemku. Často je dům buďto „utopený“, nebo naopak příliš vysoko. Obojí je velkou chybou, se kterou se pak zahradním architektům velmi špatně pracuje, a majiteli se pak i těžko žije. Další chybou je špatná kvalita prací, hlavně příprava půdy před založením zahrady. Vždy se vyplatí investovat do dobré půdy. Velká pozornost se musí věnovat i zdrojům a funkci závlahové vody.

ESTAV.cz se ptá...

Kdy se tedy termínově můžeme pustit do stavební přípravy zahrady a jak efektivně sladit běžné stavební práce s těmi zahradními?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Termíny jsou sice důležité, ale ještě důležitější je správná posloupnost. Nejprve je třeba vyřešit ty práce, které jsou opravdu náročné a zásadní. Pokud jsou na zahradě projektovány větší stavby, je třeba začínat souběžně nebo ihned po stavbě domu. Lze za tímto účelem využít stejnou stavební firmu, která se osvědčila. Také se může stát, že postavením domu si zatarasíte průjezd pro větší techniku do zahrady. V tom případě musíme začínat na zahradě ještě dříve než na domě…

ESTAV.cz se ptá...

Měli bychom si asi ujasnit jaký typ zahrady je pro náš případ nejvhodnější. Souvisí to nejenom s domem, ale také s výběrem pozemku. Jaký je z vašeho pohledu ideální pozemek pro dům a zahradu?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Můj ideální pozemek by vypadal asi takto: Obdélník, jehož delší osa se nachází ve směru sever-jih nebo jihovýchod-severozápad. Rovina nebo mírný svah v delší ose. Příjezd na pozemek od severu, kde bude i dům s garáží a malým dvorkem. Obytné části domu budou orientované do větší části zahrady na jih a jihovýchod v pořadí dům, terasa, koupací jezírko, rekreační trávník. Na hranicích kolem zahrady volím vyšší okrasné výsadby, které nejen chrání, ale vytvoří i zajímavou pohledovou kulisu. Pokud je ze zahrady pěkný a nerušený pohled do krajiny, musíme ho zdůraznit.

ESTAV.cz se ptá...

Uveďme konkrétní příklady. Kdy byste volil spíše zahradu hotelového typu a kdy přírodní zahradu či zahradu na asijský způsob?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Styl a podoba zahrady se odvíjí od mnoha požadavků. Jedním z těch hlavních je určitě i představa majitele. Okrasná zahrada je však i uměleckou kategorií. Jako každé umění se tedy stále vyvíjí a podléhá módě a vkusu nejen v určité době, ale i prostoru. Zároveň je v současné době pohled na zahradní umění velmi benevolentní a je možné i různorodé prvky mezi sebou kombinovat. Řekl bych, že forma úpravy se odvíjí hlavně od praktických požadavků, kdežto obsah od vkusu a zálib. Obsahem myslím především prvky, ze kterých je pak úprava vytvořena: konkrétní rostliny, ale také například další stavby, kameny, dlažba, skulptury, dřevo, voda. Odpověď na Vaši otázku tedy zní: konkrétní podoba zahrady vyplívá z konkrétních podmínek.

ESTAV.cz se ptá...

Vy sám se ovšem specializujete spíše na okrasné zahrady a také na růže a rosária. V jakých případech byste tento typ zahrady rozhodně nedoporučil?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Je pravda, že použití růží v zahradách velmi podporuji. Jedním z hlavních důvodů je i ta skutečnost, že je dnes možné běžně zakoupit nejlepší světové odrůdy růží, které jsou vynikající nejenom svoji krásou, ale také svým zdravím, odolností a snadností pěstování. Růže je královna květin a patří do každé zahrady, a nemusí to být hned rosárium. Růže je jednou z historicky nejstarších pěstovaných rostlin vůbec a proto je velmi málo stylů, kam se opravdu nehodí. Samozřejmě mezi rododendrony a v japonských zahradách jich moc nenajdete.

ESTAV.cz se ptá...

Zahradu pak budeme nejspíš dělit do různých sektorů. Budeme uvažovat o umístění terasy, bazénu a jezírka. Mohli bychom popsat ty základní sektory v okrasné zahradě a nastínit jejich vhodné umístění s ohledem na světové strany - uvažujme, že se jedná třeba o rodinu s malými dětmi a domácím zvířectvem…

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Mnohé jsem již naznačil. Dům, terasa a jezírko by měly tvořit kompaktní celek. Terasa je vpravdě přechod z domu do zahrady a naopak. Tomu je třeba věnovat velkou pozornost při umístění! Proto je tak dobré řešit dům i zahradu společně… Pokud jsou v domě malé děti, je třeba, aby si hrály na místech, kde je můžeme bez problémů pozorovat i z domu. Kromě slunce musejí mít možnost schovat se také do stínu. Kvůli bezpečnosti by měla být voda od nich v dostatečné vzdálenosti.

Také komfort a bezpečný pohyb po zahradě je třeba brát při plánování v úvahu. Na moderní zahradě mohou být kromě terasy a jezírka či bazénu zejména rekreační trávník, dětský koutek, kotec pro psa, záhonky na bylinky, jahody a zeleninu, místo na kompost, nějaký ten ovocný strom.

Dále jsou to okrasné záhony s kvetoucími rostlinami i do vázy (hlavně růže), okrasné keře a živé ploty pro odclonění, místo pro krbové dřevo, a třeba i zakrslá jedlička pro vánoční ozdobu… Je toho tedy hodně a umístění těchto prvků vyplývá z jejich funkce. O terase jsme se již zmínili, trávník a voda budou v klidové části na slunci. Slunce potřebují i zeleninové a květinové záhonky. Méně vzhledné věci (kompost, kotec, dřevo) umístíme na neatraktivní a stinná místa.

ESTAV.cz se ptá...

Častým požadavkem bývá začlenění užitkové zahrady s kompostem do projektu okrasné zahrady. Jak ukrýt méně vzhledné kouty zahrad?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Nevzhledné prvky neumísťujeme do hlavních pohledových koridorů v zahradě, pokud je dostatečně neodcloníme. Vždy jde o celkový dojem čistoty a pořádku. Do této kategorie patří kompost, krbové dřevo, kotec a třeba králíkárna a podobně. Záhonky se zeleninou ale potřebují co nejvíce slunce a ochrany před větrem, čili je nemůžete umístit vedle domu do stínu a průvanu. Potřebují také zázemí s vodou a nářadím. Samotné záhonky, jsou-li upravené, mohou být i velmi pěkné, a proto se nemusejí schovávat. Jedna zásada je mít na zahradě pořádek a zbytek je nejlépe zakrýt stálezeleným živým plotem ze zeravu, tisu nebo ptačího zobu.

ESTAV.cz se ptá...

Často se nás čtenáři ptají na umístění studny v zahradě a na její možnosti v souvislosti s budováním většího jezírka. Vy máte s budováním vodních toků bohaté zkušenosti. Jak takovéto případy řešíte a jak jsou časově a finančně náročné?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Studna jako zdroj vody je nanejvýš důležitá a určitě sníží náklady nejenom na jezírko, ale také na závlahu. A nemusí mít velký okamžitý výkon. Pokud ji kombinujete s dostatečně velkým podzemním tankem na dešťovku, budete ho v časech sucha doplňovat právě ze studny. Tím si zajistíte stálou zásobu levné vody. Umístění je ale otázka pro proutkaře a studnařskou firmu, ti vám dají na výběr.

ESTAV.cz se ptá...

Propojení zdrojů elektřiny a vody se zahradou patří asi mezi nejsložitější práce. Mohl byste nabídnout nějaká doporučení - co je nutné hlídat a jak vybírat vhodnou firmu?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Za nejdůležitější považuji trvalou možnost snadného napojení na zdroje. Zdrojem elektriky je rozvodná deska v domě. Zdrojem vody je buď zmíněná studna, ale i podzemní tank nebo vodoměrná šachta s řádem. Také to může být vše dohromady. Nejlepším řešením je otvíratelná šachta vedle domu, do které svedeme všechny potřebné sítě z domu a zahrady a i v budoucnu se odtud dá vždy znovu vše propojit. Nezapomínejte, že lze udělat odbočku z vodního řádu přímo do zahrady – po domluvě s úřady – a ušetřit za stočné v případě, že budete používat pitnou vodu i v zahradě.

ESTAV.cz se ptá...

Výjimkou dnes nebývá ani umístění zemních kolektorů tepelných čerpadel na zahradě. Jakým způsobem to ovlivní vegetaci a běžné zahradní procesy?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Zemní kolektory a vůbec tepelná čerpadla jsou určitě na vzestupu. Je to však relativně drahá záležitost, u které je to s návratností trochu vrtkavé. Nedávno jsem se bavil s jedním klientem, který má na zahradě horizontální kolektor asi dva metry pod zemí s kilometry hadic. Používá ho však jen jeden měsíc v roce, protože pak zamrzne i s půdou kolem.

Asi stoletý modřín v blízkosti kolektoru za dva roky uschl – ve zmrzlé půdě se mu holt nedařilo, a to přes zimu shazuje jehličí… Jediné, co tu roste, je tráva. Pozitivnější reakce jsem zaznamenal u systému vzduch – voda. To jsou ty plechové bedýnky u zdí domů s ventilátorem. Tam je snad návratnost docela dobrá. Samozřejmě u hlubokých vrtů to asi také funguje, ale – a to byl zase jiný klient – když to v zimě zrovna stávkovalo a servis ne a ne přijít, tak se pokoušeli roztopit krb, prý poprvé v životě – bohužel také nefungoval…

ESTAV.cz se ptá...

Pokusme se o malé shrnutí. Co považujete za nejdůležitější před hlavní zahrádkářskou sezónou a v čem nejčastěji chybujeme?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

To je opravdu velmi široká otázka a každý ji zajisté vnímá úplně jinak. Pro někoho to bude příprava nářadí, pro jiného těšení se na nové rostliny, které si nasadí. Já sám za sebe bych se přimlouval, aby každý, kdo má to štěstí, že vlastní kus půdy, ji vnímal jako příležitost udělat užitečnou a krásnou věc. Chyb se dělá celá řada, je to proces učení a pokusů.

ESTAV.cz se ptá...

Každá činnost na zahradě má bezesporu svůj ideální termín. Nicméně platí tyto poučky i v době takovýchto změn počasí?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Podmínky se sice opravdu mění, ale na druhé straně je fascinující, jak odolné a přizpůsobivé rostliny jsou. Proto se zatím nejedná o fatální problémy. Kytky nám rostou a jsou krásné; ty méně odolné možná trpí více chorobami, ale zatím je ještě svět docela v pořádku. Je třeba kupovat špičkové a osvědčené odrůdy a náležitě o ně pečovat.

ESTAV.cz se ptá...

S rostlinami souvisí i tolik diskutované vnitřní prostředí domů. Měl byste v tomto směru nějaká doporučení?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

V městském prostředí jsou jiné mikroklimatické podmínky nežli ve volné krajině. Podobají se často spíše stepi nebo savaně. Proto se musí výběr rostlin ve městě orientovat na ty druhy, kterým podobné prostředí vyhovuje. Každá rostlina má svou určitou míru tolerance k podmínkám, ve kterých je schopna solidně vegetovat. Některé podmínky ale můžeme ovlivnit, hlavně závlahu a půdu. Takže – hledáme vždy takové druhy a odrůdy, kterým dané podmínky vyhovují. To je obecná a stále platná zásada.

ESTAV.cz se ptá...

Kdy můžeme začít s osazováním velkých kamenů a se základní sadbou podrostových dřevin?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Velké kameny jsou na zahradě vždy náročnou disciplínou. Potřebujete k tomu vhodnou techniku - nejlépe jeřáb, šikovné lidi, pěkné počasí a také představivost. Kameny umísťujeme během, nebo brzy po základní modelaci terénu, tedy v rámci hrubých úprav zahrady. Podrostové dřeviny je nejlépe sázet až po vysázení hlavních, tedy po kosterních dřevinách.

ESTAV.cz se ptá...

Setkal jste se už s projekty vertikálních zahrad. Jaká je podle vás jejich budoucnost?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Vertikální zahrady, tedy ozelenění fasád, je v současnosti asi nejvýznamnějším trendem v architektuře měst. Nejedná se o tradiční popínavé rostliny, ale o rostliny ve speciálních závěsných platech s integrovanými nádobami se závlahou. Přestože je to určitě skvělý nápad, je pro běžné použití u rodinných domů podle mého soudu zcela zbytečný - jednak z důvodu ceny i smyslu samotného.
Jeho doménou je betonová a asfaltová džungle velkoměst, kde už není místo na klasickou výsadbu. Tím nechci ale nikoho odradit, nicméně jistě to bude smysluplnější na paneláku, než na rodinném domě uprostřed zahrady.

ESTAV.cz se ptá...

A budoucnost Vašich oblíbených rosárií?

Ing. Jiří Prouza, zahradní architekt, odpovídá ...

Rosárium je architektonicky ztvárněná sbírka růží s doprovodnými rostlinami, což už samo o sobě je natolik specifický zahradní útvar, že není ani univerzální, ani vhodný do každé kompozice. Proto zůstane vhodný především pro zámecké a větší reprezentativní úpravy. To ale neznamená, že pro malou sbírku růží se nenajde místo téměř na každé zahradě. Kdo to zkusí, nebude litovat.

ESTAV.cz

Děkujeme Vám za rozhovor.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Zahrady, chodníky, ploty a terasy

 1. Plánujte zahradu se zahradním architektem včas. Na co dát pozor a kdy volat odborníka
 2. ROZHOVOR: Plánování zahrady s odborníkem
 3. Principem permakulturní zahrady je přirozený vývoj
 4. VIDEO: Přírodní zahrady mají i svoji certifikaci
 5. Jak hospodařit s vodou na zahradě? Učte se z přírody
 6. Dřevo v zahradě: Materiál, který zahradě nejvíce sluší
 7. Kámen v zahradě: skalky, zpevněné cesty, zídky i umění
 8. Kov a beton v zahradě: Moderní prvky v přírodní scenérii
 9. Beton v zahradě: Podpořte ale nepotlačte krásu rostlin moderním materiálem
 10. Mulč v zahradě: Dobrý sluha ale zlý pán
 11. Obrubníky v zahradě: Dejte záhonům tvar
 12. Voda v zahradě: Jezírka a fontány osvěží vzduch a potěší oko
 13. Dešťová voda v zahradě: Pečujte o ni a sucho vaši zahradu nepřekvapí
 14. Plánujeme zahradu: Jak si poradit se svahy a zajistit soukromí
 15. Rozmanitost plotů, předělů a zástěn
 16. Jak postavit trvanlivý a kvalitní dřevěný plot – v detailu je základ úspěchu
 17. Terasy a jejich stínění
 18. Vyzdvihněte vzhled zpevněných ploch u svého domu
 19. Plánujeme zahradu: Jak promýšlet zpevněné plochy a vodní prvky
 20. Nový plot v novém stavebním zákoně. Kdy je potřeba povolení na stavbu plotu?
 21. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 22. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků

Mohlo by vás zajímat

Altán v romantickém zákoutí tajemné zahrady

Altán v romantickém zákoutí tajemné zahrady

Bývala to tajuplná zahrada obehnaná vysokou kamennou zdí s prostorným altánem pro dobrodružná nebo tajná milostná setkávání. Najdeme i dnes taková místa, která nás přitahují zvláštní silou?

Plánujte zahradu se zahradním architektem včas. Na co dát pozor a kdy volat odborníka

Plánujte zahradu se zahradním architektem včas. Na co dát pozor a kdy volat odborníka

Ne nadarmo se říká, že odborník dokáže ušetřit nemalé finanční částky. Jedním z těch odborníků na slovo vzatých je zahradní architekt, který dokáže naplánovat zahradu do nejmenšího detailu a navíc je většinou i schopen doporučit vhodnou realizační firmu, která nabídne i následnou údržbu. Ačkoli se může na první…

Každý nový solární rok začíná jarem. První výhonky, první začínající, k životu se deroucí energie. Symbolická i faktická. © Fotolia.com - amenic181

Feng shui – principy z přírody

Přírodní procesy, estetika, vzhled interiéru, prostředí okolo nás ovlivňují každého, i když ne každý je schopen plně vnímat důvody a přesně je popsat. Na světě v různých kulturách existuje více způsobů, jak tyto stavy znázornit. Feng shui je jeden ze způsobů, jak popisovat prostředí okolo nás. U nás se feng shui…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA