Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Jak koupit bydlení více o tématu

Jak koupit bydlení: Voda, kanalizace, plyn, větrání a elektro

Trubky často nejsou vidět, ale mohou přinést spousty nepříjemností. Zvláště v nové neodzkoušené nemovitosti se může stát, že vana je nesprávně zaústěna do kanalizace, rozvody nejsou správně izolovány atd. Mokré skvrny na stěnách či vytopení sousedé nejsou příjemné zkušenosti. Pokud jsou rozvody staré 30 s více let, tam hrozí zase častěji havárie, počítejte s kompletní výměnou při rekonstrukci, nejlépe dříve než se nastěhujete.
Jak koupit bydlení: Voda, kanalizace, plyn, větrání a elektro

Vodovod

Je byt (dům) napojen na vodovod nebo má studnu? Jaká je kvalita a cena vody? Pokud je připojen objekt na vodovod – čí je přípojka a v jaké délce a kde je vaše?

Kde je vodoměr? Pokud se jedná o byt – je vodoměr na studenou a teplou vodu v bytě? Jak je přístupný?

Odkud je teplá voda? Jaká je její cena a další příp. poplatky? Jaká je garance teploty teplé vody, pokud je z kotelny? Pokud je ohřev vody lokální, jaká záruka je na zařízení?

Jaké jsou baterie – kolik je na ně záruka? Jsou baterie termostatické, které spoří vodu a chrání proti opaření? Pokud ne, jsou alespoň úsporné?

 • Některé baterie mají perlátory, které promísí vodu se vzduchem a spotřeba vody je tak menší, některé baterie mají dva stupně intenzity proudu – pro maximální proud je potřeba překonat lehký tlak, drobnou zarážku apod.

Je připraveno napojení na pračku a myčku? Je na pračku a myčku dostatečný prostor (šířka 600 mm nesmí být ničím zúžena!)

Z jakého materiálu je vodovodní potrubí? Jaká je na ně záruka?

 • Zvláště u nové nemovitosti chtějte výkresy skutečného provedení včetně místa, kde je možno uzavřít vodu pro bytovou jednotku.

Je potrubí teplé i studené vody řádně izolováno?

 • Izolace by měla být i na odbočkách a všech armaturách potrubí – pokud není, dochází na teplé vodě k tepelným ztrátám a na studené ke kondenzaci na povrchu potrubí. Důkazem správného provedení může být fotodokumentace přiložená ve stavebním deníku.

Kanalizace

Je byt/dům napojen na kanalizaci nebo má žumpu, čistírnu odpadních vod nebo jiné řešení likvidace odpadních vod? Jaké budou provozní náklady? Jaké je stočné při napojení na kanalizaci?

Kam je vedena dešťová voda? Pokud je vsakování - kolik bude stát údržba zařízení a je na vašem pozemku? Pokud ne, jak je to ošetřeno?

Je správná výška WC mísy a umyvadel?

 • Nejlepší je si výšku osazení osobně vyzkoušet. Nebojte si stoupnout k umyvadlu a představit si jak si myjete ruce (nebo si je hned umýt) či si sednout na mísu. Lépe tak poznáte, zda je vyhovující prostor pro užívání těchto předmětů.

Jsou přístupné zápachové uzavírky u vany a sprchy (revizní dvířka či shora čistitelný „sifon“)? Je přístup k čerpadlu, pokud máte hydromasážní vanu?

Je připraven odpad na pračku, myčku a příp. odvod kondenzátu z kondenzačního plynového kotle?

Jak je vyřešeno odhlučnění potrubí – neslyšíte odpad a hluk z potrubí od sousedů?

Ve kterých místech se dá kanalizační potrubí čistit?

Je správně vyvedeno horní odvětrání kanalizačního potrubí?

 • Každé kanalizační potrubí musí být v horní části otevřené, odvětrané, aby nevytvářelo podtlak. Nechte si ukázat, kde je odvětrání vašeho potrubí na střechu. Pozor pokud vede pouze do půdního prostoru, může způsobit brzký výskyt plísní a degradaci konstrukce střechy!

Podívejte se, jak je vyřešena kanalizace kolem domu.

 • Zkontrolujte si (buď poptáním u sousedů, nebo nejlépe se zajít na objekt podívat při přívalových deštích) zda nemůže dojít k zatopení objektu při přívalových deštích, jak vsakuje dešťovou vodu soused apod.

V jakém stavu je odvod vody ze střechy a jeho zaústění do kanalizace/nádrže?

Je u domu zahrada a je možné využívat studnu či dešťovou vodu?

 • Pokud je u domu zahrada a není studna ani možnost využít dešťovou vodu – spočítejte si, kolik vás bude stát zalévání a odkud budete zalévat. Pokud je zahradní ventil, musí být s ochranou proti zpětnému nasátí. Podívejte se také, jak budete vodu před zimou z této části potrubí vypouštět.

Plynovod

Má objekt přípojku na plyn? Pokud ne, je plynovod v dosahu? Pokud ano, kde je plynoměr a hlavní uzávěr plynu?

Z jakého materiálu je vnitřní plynovod? Jaká je na ně záruka?

 • Chtějte výkresy skutečného provedení včetně místa, kde je možno uzavřít plyn pro bytovou jednotku.

Je na plynovod revize?

 • Pokud jsou již namontovány spotřebiče, pak i připojení musel zkontrolovat revizní technik. Chtějte doklady s uvedeným datem revize.

Je zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče?

 • Přívod vzduchu pro plynové spotřebiče a odvod spalin musí být proveden tak, aby nebyl závislý na chování obyvatel a zajistil bezpečný provoz spotřebičů. Buď má plynový spotřebič vlastní nasávání vzduchu zvenku, nebo jsou v oknech či dveřích neuzavíratelné větrací mřížky.

Jsou namontována a funkční čidla CO?

Větrání

Jsou prostory dobře větratelné?

 • Větrání může být v bytě přirozené (tedy otvíravými okny) nebo nuceným odtahem (tzn. ventilátorem, například WC, koupelna) Další luxusnější možností je osazení centrálního větracího systému s rekuperací. Ten vypadá tak, že jsou rozvody vzduchu vedeny v podlahách či podhledech nebo i viditelně, svedeny jsou do výměníku tepla, nasávání a výfuk vzduchu je potrubím vyvedeno do exteriéru.

Jsou ventilátory a další větrací systémy funkční?

 • Stačí vyzkoušet nebo i pohledem se ujistit zda nejsou nepřiměřeně zanešené mřížky, zda funguje digestoř. Zeptejte se i u sousedních bytů zda a jak v domě větrání funguje. Ověřte si, zda jsou větrání vyvedena do exteriéru (např. nad střechu). Může se vám totiž stát, že když si soused zapne odtah z WC, vy to ucítíte v kuchyni.

Elektroinstalace

Je doložena dokumentace k elektroinstalaci?

 • Tak jako každý technický „prvek“, tak i elektroinstalace (a to v jakémkoli objektu z jakékoli doby 20 i 21 století) by měla být „zanesena“ v dokumentaci. U bytových domů se v oblasti elektroinstalací předpokládá dostupnost výkresové dokumentace a revizní zprávy elektro. Revizní zpráva mimo jiné potvrzuje bezpečnost instalace pro uživatele a je nezbytná jen pro to, že při té další, periodické, budete tu výchozí potřebovat. A význam dokumentace, v tomto případě myšleno půdorysné zakreslení rozvodů doplněné o blokové schéma vám dává možnost zorientovat se ve stávajícím objektu. To, že je revize platná a dokumentace dostupná, ale bohužel neznamená, že vše bude fungovat tak, jak vy si představujete.

Jak velký je (jak je dimenzován) hlavní jistič?

 • Starý dům či byt znamenal málo spotřebičů a tedy malou proudovou hodnotu (obvykle 3× 25A, v bytech někdy jen 1× 25A, někdy i jen 1× 15A – tuto hodnotu naleznete v hlavní rozvodné skříni či v rozvaděči na patře bytu). Nízká hodnota jističe bude znamenat, že vaše rozvody neutáhnou tak velký odběr, jaký byste možná potřebovali pro indukční varnou desku či klimatizaci, a budou vypínat. Pokud je dimenze malá, bude nutné se smířit s nižším komfortem nebo rozvody rekonstruovat. Standardem pro byt či dům by dnes mělo být cca 3× 35.

Je možné navýšit proudovou hodnotu hlavního jističe?

 • Pokud vám dimenze hlavního jističe nedostačuje, bude potřeba ji navýšit. K tomu budete potřebovat souhlas správce sítě. Většinou to nebývá problém technický, někdy to může být problém časový, procedura může být zdlouhavá. Za vyšší jistič se také platí vyšší poplatky. Pokud ale rekonstruujete celé rozvody, určitě si nechte jistič navýšit na komfortní hodnoty spočítané elektrikářem.

Z jakého materiálu jsou rozvody elektřiny?

 • Dříve se rozvody elektřiny tahaly hliníkové. Ty mají tu nevýhodu, že v současné době jsou již dožilé, hliník praská a může to způsobovat zkraty, jiskření zásuvek a následný požár celého objektu. Modernější rozvody jsou měděné. Materiál rozvodů poznáte, pokud si necháte rozmontovat např. dvě zásuvky a nějaký vypínač či světlo. Pokud naleznete hliník, počítejte s brzkou obnovou z důvodů vlastní bezpečnosti.

Kolik elektrických okruhů je v bytě (domě) na vnitřní elektroinstalaci?

 • Počet okruhů poznáte jednoduše, podívejte se do bytové rozvodné skříně a spočítejte počet samostatných páček. V bytech se dříve dělali jen tři, tento počet je dnes naprosto nedostačující a bude potřeba výměnu. Při bytu rekonstrukci se počet okruhů vyšplhá běžně na 12 a více okruhů, nové jističe by měly být přesně popsané.

Je osazen proudový chránič?

 • Všechny zásuvkové okruhy, vyjma zásuvky pro lednici, a světelné okruhy koupelny by měly být zapojeny přes proudový chránič. Ten opět naleznete v rozvodné skříni, měl by být popsaný. Proudový chránič vám může zachránit život. V případě, že bude vadný spotřebič pouštět proud mimo síť (např. do vás), okruhy odpojí.
Pohled do bytové rozvodné skříně. 1 řádek zleva: Hlavní vypínač bytový třífázový (3x 32A – musí odpovídat hlavnímu jističi na patře), třífázový jistič pro varnou desku, jistič na zásuvku lednice a dva světelné okruhy. 2. řádek zleva: Proudový chránič, 8 zásuvkových okruhů (pro každou místnost zvlášť – obývací pokoj, 2x ložnice, koupelna zásuvky, koupelna světla, tři okruhy pro kuchyň). Skříň má revizní štítek o tom, že byla odborně sestavena.Pohled do bytové rozvodné skříně. 1 řádek zleva: Hlavní vypínač bytový třífázový (3x 32A – musí odpovídat hlavnímu jističi na patře), třífázový jistič pro varnou desku, jistič na zásuvku lednice a dva světelné okruhy. 2. řádek zleva: Proudový chránič, 8 zásuvkových okruhů (pro každou místnost zvlášť – obývací pokoj, 2x ložnice, koupelna zásuvky, koupelna světla, tři okruhy pro kuchyň). Skříň má revizní štítek o tom, že byla odborně sestavena.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Jak koupit bydlení

 1. Jaké jsou způsoby vlastnictví bytu – spoluvlastnictví a bytová jednotka
 2. Jak koupit bydlení přes realitní kancelář
 3. Koupě nemovitosti v dražbě. Je výhodná? Na co si dát pozor, abyste se nespálili?
 4. Koupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizika
 5. Umřel spoluvlastník vašeho domu či bytu. Co je potřeba zařídit?
 6. Koupili jste dům a objevili vady? Jak reklamovat starý dům? Prodejce se mohl dopustit podvodu
 7. CENY NOVÝCH BYTŮ - PRAHA
 8. Jak koupit bydlení: Jak se vyřizuje hypotéka krok za krokem
 9. Jak koupit bydlení: Běžné podmínky pro získání hypotéky
 10. Jak koupit bydlení: Kde vzít peníze na financování nemovitosti
 11. Jak koupit bydlení: Slovníček pojmů o financování nemovitosti
 12. Jak koupit bydlení: Právní ochrana
 13. Jak koupit bydlení: Pozemek
 14. Jak koupit bydlení: Architektura domu a bytu
 15. Jak koupit bydlení: Stavební a technický stav
 16. Jak koupit bydlení: Vytápění a energetická náročnost
 17. Jak koupit bydlení: Voda, kanalizace, plyn, větrání a elektro
 18. Příručka Jak koupit bydlení
 19. Tým autorů projektu Jak koupit bydlení

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Přetlakové větrání – funkce, výhody a nevýhody

Přetlakové větrání – funkce, výhody a nevýhody

Přetlakové větrání není v bytech příliš běžné. Nevyužívá se ventilátor pro odtah vzduchu například z kuchyní, koupelen nebo WC, ale naopak se ventilátorem zajišťuje přívod vzduchu do obytných místností. Přívod je kontrolovaný, umožňuje ohřev vzduchu a také filtraci. Vzduch pak z objektu proudí ven netěsnostmi. Toto…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA