REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytápění domu a zdroje tepla více o tématu

Postup odvzdušnění otopné soustavy

Odstranění plynů z otopné vody a všech zařízení v tepelných soustavách je jedním ze základních předpokladů k jejich správné funkci. Bublinky, které nám v radiátorech a trubkách případně běhají teplo nevedou. Z topení bychom se jich měli zbavit. Podívejme se, jak odvzdušnění (správně odplynění) provést.

Kde najít odvzdušňovací ventil a jak funguje jsme si představili již dříve v článku. Dnes si popíšeme postup odvzdušnění otopné soustavy. Není to tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

Postup při odvzdušnění

S odvzdušněním (přesněji s odplyňováním) otopné soustavy souvisí norma ČSN 06 0310 Ústřední vytápění, projektování a montáž [2]. Tato norma předepisuje propláchnutí zařízení před vyzkoušením a uvedením do provozu. Vypouštění plynů z otopných těles se provádí v určitém pořadí. U nízkých budov se začíná u OT nejbližšího ke kotli a postupuje se k nejvzdálenějšímu. Budovy vícepodlažní mají odplyňování z nejnižšího podlaží až po nejvýše umístěná tělesa. Stoupačka se uzavře, vratné potrubí zůstává otevřené. Spádování potrubí může být provedeno tak, že na některých OT v nižších podlažích odvzdušňovací ventil být nemusí. První odplyňování se provádí při vypnutém oběhovém čerpadle a chladné vodě. Ventily na všech OT by měly být všechny plně otevřené.

Odstraňování plynů z otopné soustavy se provádí prostřednictvím klíče speciálně k tomu účelu vyráběného nebo pomocí automatických ventilů. Klíčem nasazeném na odvzdušňovacím ventilu se otočí doleva a z otopného tělesa se vypouští plyn tak dlouho, dokud neteče z ventilku proud vody bez bublin. Při odplyňování se vždy vypustí i malé množství vody, čímž klesne tlak. Voda se proto musí znovu dopustit, tlak se zvýší na potřebnou hodnotu a odplynění se zopakuje. Doporučuje se provádět druhé odplyňování po 30 až 60 minutách. Poslední (konečné) odplynění se doporučuje provádět při maximální provozní teplotě topné vody. Odvzdušňování by se mělo provádět vždy před zahájením topné sezóny, po všech opravách či rekonstrukcích a pak vždy po 3 měsících. Pokud by některé OT topilo méně nebo netopilo, je třeba provádět odplyňování dle potřeby.

Odplynění se provádí také pomocí automatických zařízení. To se instaluje na nejvýše položená OT u větších OS nebo na nejvyšší část stoupacího potrubí. Automatická odplyňovací zařízení jsou vybavena plastovým krytem (čepičkou) se závitem. Kryt se povolí otočením směrem doleva a plyny se tím vypustí.

Při odplyňování podlahového vytápění se zavřou všechny větve na rozdělovači okruhů. K odplynění jsou potřeba dvě hadice. Jedna hadice se připojí k rozdělovači a druhá ke sběrači. Do potrubí podlahového topení se pustí voda a nechá téct tak dlouho, dokud nebude z druhé hadice souvisle vytékat. To se provede u všech topných okruhů. Celý systém se pak dotlakuje na 1,5 baru. Odplynění se provádí na rozdělovači do okruhů – viz obr. 1c). Nevýhodou je nutné opakování odplynění, které může trvat delší dobu, protože i plastové trubky odpovídající normám mohou difundovat kyslík do vody.

Chyby související s plyny ve vodě

Výskyt plynů a špatný koloběh vody mohou být způsobeny nejen plněním vody do soustavy, ale i z jiných příčin.

Plnění potrubí s hadicí plnou vzduchu

Před napouštěním OS vodou se vhodné hadici naplnit vodou tak, aby v ní zůstalo co nejméně vzduchu. Tím se předem zamezí vniknutí většího množství vzduchu počátkem plnění soustavy. Hadice s převlečnou maticí musí být opatřena těsněním a řádně dotažena, aby nemohl vnikat vzduch z okolí do napouštěné OS.

Špatně spádované potrubí

Rozvodné (ležaté) potrubí nemá být vodorovné, ale vedeno ve spádu. Doporučený spád je malý, jen 3 ‰. Jde o převýšení 3 mm na metr délky potrubí. Potrubím musí volně unikat vzduch do vyšších míst. Pokud by mělo ležaté potrubí spád opačný a plyny by nemohly volně putovat do vyšších míst a opustit OS, vznikaly by v některých místech „vzdušné pytle“ a byl by zčásti (výjimečně i zcela) přerušen koloběh vody. Odvzdušňovací ventily mohou být umístěny i v ležatém potrubí, pokud je správně spádováno.

Špatné tlakové poměry

Důležitou roli v každé OS má expanzní nádoba. Velikost expanzní nádoby a tlak mají významný vliv na provoz vytápění. Správný objem EN je dán normou ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody [3]. Malý objem a špatné tlakové poměry mohou být příčinou zvýšeného výskytu plynů v OS a koroze. Navrhnout správně EN má projektant. Uživatel by měl 1× ročně kontrolovat, zda EN má správný tlak. Tento úkon nemusí být pro laika obvykle snadný, a proto je výhodné jej spojit s každoroční prohlídkou otopné soustavy a zdroje kotle servisním technikem.

Nevhodný postup odplyňování

Začít s odplyňováním se má u otopných těles umístěných nejblíže ke kotli a postupovat se má ve vyšších budovách od nejníže položených OT. Nesmí se zapomenout na plné otevření všech armatur na otopných tělesech.

Kvalita vody pro OS

Voda pro naplnění kotle a soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemických agresivních látek. Její kvalita musí odpovídat ČSN 07 7401 [4] odst. 3.1 a 3.2. Obvykle je třeba ji změkčit. Většina výrobců kotlů má ve svých záručních podmínkách nařízeno použití konkrétního změkčovače, případně inhibitoru koroze.

Závěr

Řádné odplynění je jedním ze základních předpokladů správné funkce celé otopné soustavy. Je velký rozdíl provádět odplyňování OS v malém rodinném domě (malá hydrostatická výška, řádově do 10 metrů) a ve vícepodlažním bytovém domě. Důležitá je prevence, kterou lze předcházet případným poruchám. Doporučuje se před každou topnou sezónou kontrola expanzní nádoby, podle potřeby dotlakování otopné soustavy, odplynění ve všech místech s odplyňovacími zařízeními, se kterým je tak spojena i případná kontrola jejich funkce. Pokud se všechna otopná tělesa po zahájení vytápění nerozehřejí naplno ani po několika odvzdušněních, končí možnosti laického zásahu. Je třeba zavolat odborníka.

Použitá a doporučená literatura

 1. DIN 4726 Warmwasser-Flӓchenheizungen und Heizkӧrperanbindungen – Kunststoffohr – und Verbundrohrleitungssysteme
 2. ČSN 060310 Ústřední vytápění, projektování a montáž
 3. ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
 4. ČSN 077401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
 5. Vladimír Jirout: Odvzdušňování (odplyňování) vodních otopných soustav, článek v časopisu TOPIN 4/2011

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytápění domu a zdroje tepla

 1. Jaký je rozdíl mezi teplem a teplotou? Jak se určuje vnitřní a venkovní teplota?
 2. Co má umět moderní automatický kotel na tuhá paliva?
 3. Jak správně vybrat krbová kamna
 4. Problém dnešních novostaveb – málo místa na vytápění
 5. Tip jak ušetřit za palivo
 6. Dřevěné brikety – jak s nimi topit?
 7. Od září 2015 mají i plynové kotle, tepelná čerpadla a zásobníky energetický štítek
 8. Vytápění domácností extralehkým topným olejem. Vyplatí se? Je šetrné k životnímu prostředí?
 9. Pokojový termostat, nebo něco lepšího?
 10. Pojistný ventil otopné soustavy. K čemu je dobrý a jak funguje?
 11. Termostatický ventil teplotu neřídí! Jak funguje a k čemu slouží?
 12. Zabezpečení otopné soustavy: Co je expanzní nádoba a jak funguje
 13. Pitná voda není vhodná pro plnění topení. Proč je škodlivá pro otopnou soustavu?
 14. Jak připravit kotel na tuhá paliva na topnou sezónu?
 15. Jak připravit plynový kotel na zimu?
 16. Co je teplotní spád a jaký má význam pro topnou soustavu
 17. Co způsobují plyny v otopné soustavě?
 18. Odvzdušňovací ventil – kde ho najít a jak funguje
 19. Postup odvzdušnění otopné soustavy
 20. Hliníková folie za radiátorem. Ano nebo ne? Může uspořit energie? A může situaci i zhoršit?

Mohlo by vás zajímat

Plynový kotel, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Zákaz vytápění plynem v EU do roku 2040? Víme, jak je to doopravdy

V televizních zprávách proběhla vlna vyhrocených reportáží o tom, že EU nám nařizuje zákaz využití zemního plynu k roku 2040. Takto jednoznačné to však není a ve zprávách rozhodně nebylo řečeno vše. Zkuste se nad ukončením využití zemního plynu k roku 2040 a důsledky tohoto opatření společně se mnou zamyslet. A na…

Zdroj: Fotolia.com - vladdeep

Pitná voda není vhodná pro plnění topení. Proč je škodlivá pro otopnou soustavu?

Podstatou funkce běžné otopné soustavy rodinného či bytového domu je proudící kapalina, nejčastěji se využívá voda. Voda má vysoké měrné teplo, dobrou teplotní a tepelnou vodivost i další výhodné vlastnosti. Avšak vod je více druhů. Ta, co pijeme je sice prospěšná pro lidské tělo, ale ne pro potrubí a radiátory.…

Otopný schod k francouzským oknům FOX STEP

Otopný schod k francouzským oknům FOX STEP

Ideálním řešením v případě repasí balkónů před prosklené plochy, jako jsou francouzská okna či balkonové dveře, jsou topné stupínky. Při nízkém parapetu oken je totiž mnohem výhodnější použít topný schod než podlahový konvektor. Při srovnatelné velikosti výměníku má topný schod až skoro dvojnásobný topný výkon –…

© Fotolia.com - gmstockstudio

Odvzdušňovací ventil – kde ho najít a jak funguje

Odstranění plynů z otopné vody a všech zařízení v tepelných soustavách je jedním ze základních předpokladů k jejich správné funkci. Bublinky, které nám v radiátorech a trubkách případně běhají teplo nevedou. Ze soutavy, radiátorů i potrubí bychom se jich měli zbavit. To provedeme pomocí odvzdušňovacích ventilů.…

Pojistný ventil otopné soustavy. K čemu je dobrý a jak funguje?

Pojistný ventil otopné soustavy. K čemu je dobrý a jak funguje?

Zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav slouží k zajištění bezpečného provozu a sestává se ze dvou částí: expanzní nádoby a pojistného ventilu. Při zahřátí se každý materiál roztahuje. Platí to i o vodě. Aby nenastala katastrofa v podobě povolení spojů v soustavě, je nutné na soustavu instalovat…

Zabezpečení otopné soustavy: Co je expanzní nádoba a jak funguje

Zabezpečení otopné soustavy: Co je expanzní nádoba a jak funguje

Zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav slouží k zajištění bezpečného provozu a sestává se ze dvou částí: expanzní nádoby a pojistného ventilu. Při zahřátí se každý materiál roztahuje. Platí to i o vodě. V otopné soustavě může být i několik stovek litrů vody. Dnes se podíváme, jak takové objemy vyrovnává…

REKLAMA