Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Jak si postavit rodinný dům více o tématu

Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební firmou. Následující seriál připravil pan Lachman, který se rozhodl pro tu nejtrnitější cestu, na jejímž konci je vysněný rodinný dům.
Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce

V minulém díle jsme si ukázali vytvoření překladů a pozedních věnců. Tyto konstrukce byly na našem domě nezbytné, k dalšímu kroku, totiž ukládání stropů.

Po čtrnáctidenním zrání betonu ve věncích, kdy má beton již dostatečnou tlakovou únosnost jsem nechal přivézt stropní panely a schodišťové rameno.

Prefabrikované předpínané dutinové železobetonové panely jsme volili z těchto důvodů:

 • s jejich provedením nemáte žádnou práci, vše je vyrobeno v závodě
 • tento typ panelů má vysoké únosnosti a umožňuje velké rozpony stropních konstrukcí
 • výrobce má běžné prvky ihned k dodání, panely se vyrábějí v délkách několik desítek metrů a následně se řežou na přesné délky
 • rozměrové moduly umožňují běžné skladby, případně atypickou šířku
 • již ve výrobě provedou otvory pro instalační vedení a komín
 • není problém panely konzolovat, vyztužit - je provedeno ve výrobě dle projektu
 • jako zákaznický servis máte v ceně zaměření (nutné mít alespoň jeden metr zdiva), statický návrh prvků, dopravu uložení i jeřáb zajišťuje výrobce
 • při uložení potřebujete pouze jednoho člověka, pytel cementu a případně trochu malty
 • jelikož je dodání včetně uložení, počítá se pouze 15 % DPH
 • na rozdíl od systémových stropů nemusíte nic složitě podepírat, montovat těžké stropní nosníky, skládat spoustu stropních vložek nebo vyztužovat desku v případě monolitu
 • při porovnání systémových stropních nosníků s keramickými vložkami je u předpínaných prvků značná finanční úspora (nabídka systémových panelů bez schodiště byla trojnásobná)
 • dutinami stropu lze vést některé instalace
 • předpínané panely mají relativně malou tloušťku

Nevýhody prefabrikovaných panelů

 • nutnost osazení panelu na pozední věnec nebo vyztuženou mazaninu (výrobce preferuje rovnou věnec), klást přímo na zdivo nelze
 • tím, že kladete na věnec a navyšujete konstrukci, musíte panely po obvodě znovu zašalovat a vylít stropní věnec
 • spáry mezi panely se vyztužují zálivkovou výztuží a zalívají se betonem
 • deklarovaná únosnost stropu je až po vyzrání betonové zálivky spár, což je ale kratší doba něž zrání betonu monolitu nebo systémových stropů
 • při návrhu musíte dodržovat skladebné šířky, někdy vzniknou prostory, které svojí světlostí nevydají na panel a musíte provést na části půdorysu betonáž
 • předpínané panely mají před zatížením tvarové vydutí
 • předpjaté panely v sobě mají lana s velkým vnitřním napětím, tato lana nesmíte nikdy porušit (pozor při dosekávání nebo při nějakém řezání)
 • panelové stropy jsou náchylnější na prokreslení spár ve stropních omítkách (nemusíte řešit, pokud chcete mít všude podhledy)

Při zaměření stropů technik ještě zkontroluje možnost dopravy materiálu a zvolí vhodný typ jeřábu pro jejich uložení. Jelikož jsme chtěli rovnou s panely nechat dodat i schodišťové rameno, museli jsme vše objednat měsíc dopředu. Pokud bychom chtěli pouze panely, byly by k dostání okamžitě.

Pro uložení panelů na věnec stačí jeden člověk technikovi k ruce. Po obvodě jsme panely kladli na cementový podsyp, u konzolového panelu přes vnitřní nosnou stěnu a u schodišťového ramene jsme použili jemnou zdicí maltu pro perfektní srovnání podkladu a rovnoměrné rozložení napětí. Práce byla ve dvou lidech (já + technik) hotová asi za tři hodiny. Celkem jsme za 80 m2 panelů dali 85 tisíc korun, za schodišťové rameno asi 30 tisíc korun, to vše s dopravou, uložením a 15% DPH.

Příprava před zalitím spar panelů

Před vylitím spár mezi panely je dopředu potřebná příprava. Všechna místa, kudy by mohl beton vytéct, je nutné bednit. Konkrétně jsou to spáry mezi nestandardními panely, které se musely řezat (jinak mají panely límec), dobetonávky v místech, kde panel nelze rozměrově přizpůsobit, obvodový stropní věnec. Ze spodního líce konstrukce jsme podepřeli sloupkem fošnu nebo prkno, věnec jsme napojili na dosud neodstraněné bednění pozedního věnce. Zálivkovou výztuž musíte opět osadit tak, aby v betonu ,,plavala“, ideálně přes distanční kroužky. Průměr výztuže ve spárách a ve věnci doporučuje výrobce panelů. Do spár jsme vkládali drát o průměru 8 mm, do věnce 12 mm. Následovalo vylití spár a obvodu betonem, vyhlazení hladítkem a kropení po několik dní.

Na stropy se bude zdít

Po měsíci zrání betonu pozedního věnce a překladů jsem odstranil podpory v oknech a ve dveřích a zároveň s tím i zbylá bednění věnců. Na stropní desku jsem vyměřil a sprejem vyznačil nosné a obvodové stěny a společně s technikem a příbuznými jsme založili maltu pro první vrstvu zdiva 2. NP (připravte si dalších 2 500 Kč). Následovalo zdění a věnce 2. NP. Štítové stěny na věncích jsem už založil podle vodováhy sám a vyzdil je až po tesařských pracích na krovu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Jak si postavit rodinný dům

 1. Jak si postavit rodinný dům
 2. Jak si postavit rodinný dům - výhody a nevýhody svépomocné stavby
 3. Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku
 4. Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava
 5. Jak si postavit rodinný dům - zemní práce
 6. Jak si postavit rodinný dům - základy
 7. Jak si postavit rodinný dům - hydroizolace
 8. Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo
 9. Jak si postavit rodinný dům - překlady a pozední věnec
 10. Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce
 11. Jak si postavit rodinný dům - krov a zastřešení
 12. Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení
 13. Jak si postavit rodinný dům – centrální vysavač
 14. Jak si postavit rodinný dům - okna
 15. Jak si postavit rodinný dům - sádrové omítky
 16. Jak si postavit rodinný dům - podlahové vytápění a anhydrit
 17. Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy
 18. Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn
 19. Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren
 20. Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení
 21. Jak si postavit rodinný dům – lepení obkladů a dlažeb
 22. Jak si postavit rodinný dům – akumulační nádrž na vodu
 23. Jak si postavit rodinný dům – zastřešení terasy a stání pro auto
 24. Jak si postavit rodinný dům – gabionové oplocení

Související témata

Přečtěte si více k tématu Jak si postavit rodinný dům

REKLAMA