REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Jak si postavit rodinný dům více o tématu

Jak si postavit rodinný dům - základy

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební firmou. Následující seriál připravil pan Lachman, který se rozhodl pro tu nejtrnitější cestu, na jejímž konci je vysněný rodinný dům.
Jak si postavit rodinný dům - základy

Po úpravě a vyčištění základové rýhy instalatér položil ležaté svody kanalizace a natáhl přípojku vody. Všechny prvky procházející konstrukcí základů musejí být od betonu odděleny, aby se mohly pohybovat (dilatovat) například omotáním látkovinou. Následovalo natažení zemnicích pásků bleskosvodů a připojení svodů ukončených asi dva metry nad terénem. Dráty bleskosvodu a zemniče se prodávají na váhu a propojují se šroubovacími spojkami. Za 70 m pásku, spojky a pět třímetrových svodů jsme dali 3 500 korun.

Po vybednění, vyztužení, vylití pasů betonem C10/16 a jeho vytvrdnutí jsme zasypali roury kanalizace jemným pískem, navezli a postupně vibrační deskou zhutnili podkladní štěrk frakce 32-64. Tuna štěrku vyjde asi na 220 korun, dovoz je dražší než samotný materiál, sazba dle typu vozu asi 35 Kč/km a počítá se cesta tam a zpět. Pronájem vibrační desky vyšel asi na 700 Kč/den.

Následovalo zašalování obvodu základů deskami kotvenými do betonu pasu natloukacími hmoždinkami. Tuto variantu jsme zvolili naproti běžnému vyzdívání tenkých betonových ztracenek nebo odřezávaní vnitřní stěny tvárnic. Výztužné ocelové sítě 100/100/6 (velikost oka sítě/průměr drátu) betonové mazaniny jsme podkládali tak, aby byly přibližně v polovině až horní třetině desky. Síť je v desce proto, aby zachytila tahová napětí od smršťování betonu a ne od průhybu roznášecí mazaniny, jak jsem se někde dočetl.

Jestliže je mazanina na zhutněném únosném podloží, nemůže se prohýbat. Sítě se kladou přes sebe s přesahem cca 2 oka a vážou se vázacím drátem. Všeobecně platí, že svařování betonářské výztuže se dnes již nepoužívá, protože v místě svarů může dojít ke zmenšení průřezu profilu a tím ke snížení únosnosti v místě spoje. Na sjednocující mazaninu základů jsme použili beton C 16/20.

Směs betonu nechte namíchat dle podmínek

Při lití desky a především za horkého počasí je vhodné použít řidší směs, aby se lépe zpracovávala. Konzistence však nesmí být až příliš tekutá, aby nedocházelo k rozmísení směsi, klesání kameniva a naopak vytlačování pojivového tmelu. Příliš vody také způsobuje nadměrné smršťování a vznik trhlin, takže všeho s mírou. Každopádně obsluha domíchávače musí vědět, co si lze ještě dovolit.

Rovnání betonové základové desky

Ke srovnání hladiny jsme použili dlouhou lať a po zavadnutí jsme povrch zatáhli dřevěným hladítkem. Protože beton během tuhnutí a tvrdnutí spotřebovává vodu na vytváření krystalů a zároveň se zahřívá hydratačním teplem, je nutné povrch zkrápět vodou, jinak popraská.

Cena základů

Celkem jsme na základy spotřebovali asi 160 bednících tvárnic, 170 m2 výztužných sítí a 60m3 betonu. Kubík betonu vyjde dle pevnosti asi na 1800 bez DPH. Betonovou směs jsme nechali ukládat pumpou s výložníkem, za což se platí dle kilometráže a objemu přečerpávané směsi. Pokud je beton dodán i s uložením, je jeden z dodavatelů, který dával nabídku schopen jej fakturovat s 15% DPH namísto 21%.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Jak si postavit rodinný dům

 1. Jak si postavit rodinný dům
 2. Jak si postavit rodinný dům - výhody a nevýhody svépomocné stavby
 3. Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku
 4. Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava
 5. Jak si postavit rodinný dům - zemní práce
 6. Jak si postavit rodinný dům - základy
 7. Jak si postavit rodinný dům - hydroizolace
 8. Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo
 9. Jak si postavit rodinný dům - překlady a pozední věnec
 10. Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce
 11. Jak si postavit rodinný dům - krov a zastřešení
 12. Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení
 13. Jak si postavit rodinný dům – centrální vysavač
 14. Jak si postavit rodinný dům - okna
 15. Jak si postavit rodinný dům - sádrové omítky
 16. Jak si postavit rodinný dům - podlahové vytápění a anhydrit
 17. Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy
 18. Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn
 19. Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren
 20. Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení
 21. Jak si postavit rodinný dům – lepení obkladů a dlažeb
 22. Jak si postavit rodinný dům – akumulační nádrž na vodu
 23. Jak si postavit rodinný dům – zastřešení terasy a stání pro auto
 24. Jak si postavit rodinný dům – gabionové oplocení

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - Roman Milert

Jak umíchat beton? Na co dát pozor při betonování drobných staveb

Beton lze využít na mnoho drobných realizací okolo domu i v zahradě. Schody, opěrné zídky, základové patky a další si mnozí zvládnou zrealizovat sami. Na takovou betonáž často nepotřebujete ani míchačku, na menší objemy stačí kolečko či plech. Jak namíchat beton? Na co si dát pozor? Kolik dát do betonu vody, písku a…

Zdroj: Fotolia.com - eleonore-h

Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)

Stavba základů rodinného domu. První krok k vysněnému bydlení. Nejběžnější založení jednoduché stavby, jakou rodinný dům je, se provádí na betonových základových pasech. Smyslem základů je roznést zatížení ze stavby do zeminy tak, aby nebyla překročena únosnost zeminy. Přihlédnout se musí i k nezámrzné hloubce. Proto…

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.

© Fotolia.com - Kara

Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví

Piloty, spolu s podzemními stěnami, šachtovými pilíři (studnami) a kesony, patří mezi hlubinné zakládání. Navrhují se tam, kde se nachází únosná půda ve větší hloubce a je-li nutné zakládat pod hladinou podzemní vody. Často se realizují i tam, kde plošné zakládání je neekonomické, vzhledem k množství spotřebovaného…