REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Nová zelená úsporám více o tématu

Nová zelená úsporám: Dotace na zateplení nebo stavbu úsporných domů

Od podzimu se mění dotace z programu Nová zelená úsporám. Ve většině oblastí došlo k navýšení podpory. Podporováno je také mnoho nových opatření.
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Navyšují se částky podpory zateplení rodinných i bytových domů. Kritéria získání dotace podle nových podmínek však zatím nebyla zveřejněna. U výměny zdrojů tepla byly sjednoceny podmínky s kotlíkovými dotacemi a přibyla podpora tepelných čerpadel systému vzduch-vzduch. Zjednodušena byla podpora fotovoltaických systémů. V bytových i rodinných domech je podporováno vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily.

U výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností je podpora nově vztažena na bytovou jednotku. Přibyla rovněž dotace na přípravu teplé vody v rodinných i v bytových domech solárně-termickými systémy, fotovoltaikou i tepelným čerpadlem. Zároveň jsou v bytových domech nově podporovány stínicí systémy a také výsadba stromů na veřejně přístupných pozemcích domu. Přehledně je vše zpracováno v následujících tabulkách.

Rodinné domy

Výše podpory – zateplení

Typ konstrukce Současnost (Kč/m2) Nově (Kč/m2)
A.0 a A.1 A.2 A.3 Dílčí Základ Komplex
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy
nad exteriérem a ostatní konstrukce
500 600 800 600 800 1 000
Výplně stavebních otvorů 2 100 2 750 3 800 2 200 3 000 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200 800 1 050 1 300

Výše podpory – výstavba

Současnost Nově
Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům] Podoblast podpory Výše podpory [Kč/dům]
B.0 Dům s nízkou energetickou náročností 150 000 Základ 200 000
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000 Pasiv 350 000
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000 Pasiv+ 500 000

Výměna hlavních zdrojů na vytápění

 • sjednocení podmínek s novými „kotlíkovými dotacemi“
 • nově TČ vzduch-vzduch
Typ zdroje tepla Max. dotace RD (Kč)
Plynový kondenzační kotel 35 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000
Teplené čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 50 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 30 000

Fotovoltaické systémy

 • výrazné zjednodušení nabídky podpory – jednotkové dotace
 • stanovení jednotkových dotací ve spolupráci s ČVUT
 • variabilita – možnost škálování na míru dle potřeby v místě
 • bez bariér pro komunitní energetiku
Instalované části systému FVE - RD Výše podpory [Kč]
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000

Adaptace na měnící se klima

 • sloučení s programem Dešťovka
 • možno žádat samostatně nebo v rámci komplexního projektu (systém pouze na zálivku nelze podpořit u novostaveb)
Opatření Současnost Nově
Oblast Podpora Oblast Podpora
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady Dešťovka
1.5.B.1
20 000 +
3 500 * x
DEŠŤOVKA 20 000 +
3 500 * x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. Dešťovka
1.5.B.2
30 000 +
3 500 * x
DEŠŤOVKA+ 30 000 +
3 500 * x
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady. Dešťovka
1.5.C.1
45 000 +
3 500 * x
ŠEDÁ VODA 60 000
Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. Dešťovka
1.5.C.2
60 000 +
3 500 * x
ŠEDÁ VODA+ 60 000 +
3 500 * x

x = objem akumulační nádrže v m3

Adaptace na měnící se klima

 • zachování stávajících možností (zelené střechy + stínicí technika)
 • podpora zelených střech i samostatně
Opatření Současnost Nově
Oblast Podpora Oblast Podpora
Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby 2.2.7 500/m2 STÍN-M 500/m2
Systém stínicí techniky s inteligentním automatickým řízením 2.2.7 1 000/m2 STÍN-IQ 1 000/m2
Extenzivní zelené střechy se sklonem < 12° 2.2.6 800/m2 E-STŘECHA 700/m2
Extenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° 2.2.6 800/m2 E-STŘECHA+ 800/m2
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem < 12° 2.2.6 800/m2 I-STŘECHA 900/m2
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° 2.2.6 800/m2 I-STŘECHA+ 1 000/m2

Další podporované technologie

Opatření Oblast Podpora
Centrální systém řízeného větrání se ZZT VZT-C 100 000
Decentrální systém řízeného větrání se ZZT VZT-D 75 000
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody
(nově možnost kombinace s výstavbou)
TVHR-C 40 000
Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody TVHR-D 5 000/odběrné místo (max. 15 000)
Technologie pro dobíjení elektromobilu E-mobilita 30 000
Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním SOL + 60 000
Solární termický ohřev teplé vody SOL 45 000
Fotovoltaický ohřev teplé vody FV 45 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody TČ – V 45 000

Podpora na přípravu a realizaci

 • obdobné nastavení jako dosud
 • projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření průvzdušnosti obálky
Opatření Oblast Podpora
Zateplení PROJEKTZATEPLENÍ 25 000
Výstavba PROJEKT-PASIV 35 000
OZE a další vybraná opatření (hospodaření s odpadní vodou) PROJEKT-TECH 5 000

Bonusy

 • 10 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření
  – např. zateplení + FVE = bonus 10 000 Kč, zateplení + FVE + dešťovka = bonus 20 000 Kč
 • bonus + 10 % pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK)
 • bonus 20 000 Kč za kombinaci s novými „kotlíkovými dotacemi“
 • díky bonusům lze navíc získat více než 90 000 Kč

Bytové domy

Výše podpory – zateplení

Typ konstrukce Současnost (Kč/m2) Nově (Kč/m2)
A.0 a A.1 A.2 Dílčí Základ Komplex
Obvodové stěny 510 680 600 750 900
Střešní konstrukce 450 600
Ostatní konstrukce 240 320
Výplně stavebních otvorů 1 500 2 000 2 000 2 600 3 100
Podlahy na terénu 600 800 700 900 1 100

Výše podpory – výstavba

Současnost Nově
Podoblast podpory Popis Výše podpory (Kč/m2) Podoblast podpory Výše podpory (Kč/b.j.)
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití OZE 1 300 Pasiv 150 000

Výměna zdrojů na vytápění

 • sjednocení podmínek s RD
 • jednotková dotace vztažena k počtu bytových jednotek
 • nově TČ vzduch-vzduch (pokud jako hlavní zdroj)
Typ zdroje tepla Max. dotace BD (Kč/b.j.)
Plynový kondenzační kotel 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 30 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem 35 000

Fotovoltaické systémy

 • možnost škálování na míru podle potřeby
 • bez požadavku na vl. spotřebu = bez bariér pro komunitní energetiku
Instalované části systému FVE - BD Výše podpory [Kč]
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu 10 000
Za každý 1 kWh el. akumulačního systému 10 000

Ohřev teplé vody

Podoblast podpory Výše podpory [Kč/b.j.]
Solární termický ohřev teplé vody 20 000
Fotovoltaický ohřev teplé vody 20 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 20 000

Adaptace na měnící se klima

 • nově program Dešťovka i pro bytové domy
 • doplněno zohlednění počtu bytových jednotek
 • možno žádat samostatně nebo v rámci komplexního projektu (systém pouze na zálivku nelze podpořit u novostaveb)
Opatření Současnost Nově
Oblast Podpora Oblast Podpora
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady Dešťovka 1.5.B.1 20 000 + 3 500 * x DEŠŤOVKA 30 000 + 3 500 * x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. Dešťovka 1.5.B.2 30 000 + 3 500 * x DEŠŤOVKA+ 50 000 + 3 500 * x + 3 500 * pbj
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady. Dešťovka 1.5.C.1 45 000 + 3 500 * x ŠEDÁ VODA 70 000 + 3 500 * pbj
Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. Dešťovka 1.5.C.2 60 000 + 3 500 * x ŠEDÁ VODA+ 90 000 + 3 500 * x + 3 500 * pbj

x = objem akumulační nádrže v m3/pbj = počet napojených bytových jednotek

Adaptace na měnící se klima

 • nově instalace stínicí techniky + výsadba stromů (podpora jen v kombinaci)
 • podpora zelených střech i samostatně
Opatření Současnost Nově
Oblast Podpora Oblast Podpora
Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby STÍN-M 500/m2
Systém stínicí techniky s inteligentním automatickým řízením STÍN-IQ 1 000/m2
Extenzivní zelené střechy se sklonem < 12° 2.2.6 800/m2 E-STŘECHA 700/m2
Extenzivní zelené střechy se sklonem >= 12° 2.2.6 800/m2 E-STŘECHA+ 800/m2
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem < 12° 2.2.6 800/m2 I-STŘECHA 900/m2
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem >= 12° 2.2.6 800/m2 I-STŘECHA+ 1 000/m2
Výsadba listnatého/ovocného stromu, obvod kmínku v metru 10 cm a více (ve vnitrobloku či na veřejném prostranství) STROM 2 500/ks

Další podporované technologie

Opatření Oblast Podpora
Centrální systém řízeného větrání se ZZT VZT-C 35 000/b.j.
Decentrální systém řízeného větrání se ZZT VZT-D 25 000/b.j.
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody TVHR-C 10 000/b.j.
Technologie pro dobíjení elektromobilu E-mobilita 30 000/dobíjecí bod

Podpora na přípravu a realizaci

 • obdobné nastavení jako dosud
 • projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření průvzdušnosti obálky
Opatření Opatření Podpora
Zateplení PROJEKT-ZATEPLENÍ 40 000
Výstavba PROJEKT-PASIV 70 000
OZE a další vybraná opatření (hospodaření s odpadní vodou) PROJEKT-TECH 15 000

Bonusy

 • 20 000 Kč navíc za každou kombinaci
  – např. zateplení + FVE = bonus 20 000 Kč, zateplení + FVE + dešťovka = bonus 40 000 Kč
 • bonus + 10 % pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK)
 • díky bonusům lze navíc získat více než 120 000 Kč

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Nová zelená úsporám

 1. Nová zelená úsporám 2022: Kdo může žádat o dotaci a kolik
 2. Peníze na zateplení svépomocí nabídne nově dotační program Nová zelená úsporám
 3. INFOGRAFIKA: Máte nárok na kotlíkové dotace?
 4. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – prvotní výpočty a posouzení
 5. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – odborný posudek
 6. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – podání žádosti
 7. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – realizace stavebních opatření
 8. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – doložení realizace stavebních úprav
 9. Nová zelená úsporám nyní podporuje zelené střechy či využití tepla z odpadní vody
 10. Od září můžete žádat dotaci až 150 000 Kč na fotovoltaiku v rámci Nová zelená úsporám
 11. Dotace na zastínění oken
 12. Nová zelená úsporám: Dotace na zateplení nebo stavbu úsporných domů
 13. Jak se změní dotace Nová zelená úsporám od září 2023? Zeptali jsme se ředitele SFŽP

Přečtěte si více k tématu Nová zelená úsporám

Zdroj: fotolia, photo 5000

Spravujete bytový dům? Na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů poradíme. Přijďte 1. listopadu 2023

Jste předseda společenství vlastníků jednotek, bytového družstva nebo správce či vlastník bytového domu? Na konferenci 1. listopadu 2023 v Praze poradíme jak rozúčtovat teplo a teplou vodu, jak zateplovat nebo zařídit fotovoltaiku na bytovém domě. A kdy vyměnit společné rozvody vody? Uvidíte příklady dobré praxe z…

Dům z jihozápadní strany. Zdroj foto MŽP

Oprav dům po babičce v praxi. Zkušenosti s novou dotací na zlepšení energetické náročnosti rodinného domu

V září byl otevřen nový dotační program Oprav dům po babičce, který se v některých požadavcích odlišuje od základního dotačního programu Nová zelená úsporám. Pojďme se na to podívat blíže. Jak by měl potenciální zájemce postupovat a co ho bude čekat, si můžeme ukázat i na konkrétním…

REKLAMA