REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Nová zelená úsporám více o tématu

Nová zelená úsporám nyní podporuje zelené střechy či využití tepla z odpadní vody

Státní fond životního prostředí od 9. ledna 2017 přijímá žádosti na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a na další novinky z programu Nová zelená úsporám. Pro stavebníky je připravena dotace ve výši 100 milionů korun. Výzva v programu potrvá až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání peněz. Nová výzva je kontinuální, to znamená, že o dotaci budou moct lidé žádat průběžně. NZÚ se vedle dotací pro rodinné a bytové domy rozšíří také o dotace na využití tepla z "šedé" odpadní vody a budování zelených - vegetačních střech.
Vegetační - zelená střecha, i na toto opatření bude možné žádat z dotací Zelená úsporám

Bytové domy

U bytových domů budou zavedeny dosud chybějící oblasti podpory B, tedy výstavba v pasivním standardu a také změny budov s úpravou do pasivního standardu. Oblast podpory B se na rozdíl od ostatních oblastí podpor bude týkat domů v celé České republice. Zateplení a výměna či instalace zdrojů energie bytových domů z programu Nová zelená úsporám (oblasti A a C) jsou podporovány jen v Praze. Ostatní bytovky jsou podporovány z programu IROP.

Pro podporu bytových domů v oblasti B je připraveno 100 mil. korun a žádosti bude možné podávat od 9. ledna 2017. Výše podpory bude maximálně 30 % ze způsobilých výdajů a zároveň max. 15 % z celkových výdajů na stavbu. Poskytována bude fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy.

Kromě samotné výstavby bude podporováno i zpracování odborného posudku, dozor a měření těsnosti obálky budovy. Posudek, dozor a měření těsnosti bude podporováno max. částkou 70 tis. korun. Podporovány budou realizace ne starší než 24 měsíců před evidencí žádosti a ne starší než 1. 1. 2015.

Zelené střechy

Podporovány budou extenzivní a polointenzivní střechy, intenzivní pouze za předpokladu zálivky z jiného zdroje, než je veřejný vodovod. Vyplácet se bude fixní dotace 500 korun/m2 půdorysné plochy zelené střechy. Poskytnutí podpory má mimo jiné podmínky použití min. 5 rostlinných druhů a následné péče vedoucí k dobré kondici vegetace.

Dotace na zelené střechy budou poskytovány jak u bytových, tak u rodinných domů, s tím, že o dotaci na výstavbu zelené střechy bude možné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B - výstavba s velmi nízkou energetickou náročností.

REKLAMA

ISOVER přináší nová řešení pro zelené střechy
ISOVER vydal zcela novou publikaci Vegetační střechy, která pomůže s rozhodnutím při výběru vhodného řešení zelené střechy s minerální vlnou. Kromě tradičních skladeb plochých střech jsou zde řešeny i zelené střechy šikmé, střešní jezírka nebo střechy s relaxační zónou. Publikace je určena nejenom projektantům, architektům a zahradníkům, ale i široké veřejnosti.
Více informací

Využití tepla z odpadní vody

Zde je také nutné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B u rodinných i bytových domů. Podporovány budou centrální i decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Fixní dotace bude ve výši 5000 korun na připojenou bytovou jednotku. Podmínka přidělení dotace je dosažená úspora energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20 %.

Fotovoltaika

V oblasti podpory C budou upraveny podmínky pro poskytování dotace na fotovoltaické systémy. Změna lépe umožní návrh fotovoltaických systému s fotovoltaickou střešní krytinou a fasádními systémy. Konkrétně bude odstraněna překážka v požadavku na poměrně vysokou účinnost, kterou tyto systémy dosahovaly jen s obtížemi vzhledem ke své jiné konstrukci.

Budovy veřejného sektoru

Podpora bude poskytovány formou posílení vlastních zdrojů u žádostí schválených v rámci Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 5 Specifického cíle 5.1 ve výši 45 % ze způsobilých výdajů pro ústřední instituce dle článku 5 EED a rovněž pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a věděckovýzkumné instituce mimo článku 5 EED do výše 1,26 mld. korun. Zmíněný specifický cíl 5.1 se týká snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Nová zelená úsporám

 1. Nová zelená úsporám 2022: Kdo může žádat o dotaci a kolik
 2. Peníze na zateplení svépomocí nabídne nově dotační program Nová zelená úsporám
 3. INFOGRAFIKA: Máte nárok na kotlíkové dotace?
 4. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – prvotní výpočty a posouzení
 5. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – odborný posudek
 6. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – podání žádosti
 7. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – realizace stavebních opatření
 8. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – doložení realizace stavebních úprav
 9. Nová zelená úsporám nyní podporuje zelené střechy či využití tepla z odpadní vody
 10. Od září můžete žádat dotaci až 150 000 Kč na fotovoltaiku v rámci Nová zelená úsporám
 11. Dotace na zastínění oken
 12. Nová zelená úsporám: Dotace na zateplení nebo stavbu úsporných domů
 13. Jak se změní dotace Nová zelená úsporám od září 2023? Zeptali jsme se ředitele SFŽP

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Zvažujete-li zateplení domu, je důležité mít na paměti mimo jiné jeho ekonomickou efektivnost. To znamená, že provedené změny se vám musí vyplatit. Existuje celá řada metod, jak přínosy ekonomicky zhodnotit. Dnes budeme věnovat pozornost kritériu doba návratnosti. Jeho použití je relativně jednoduché.

REKLAMA