REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Nová zelená úsporám více o tématu

Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – doložení realizace stavebních úprav

V minulém díle seriálu jsme věnovali pozornost realizaci úsporných opatření. Dnes se v díle posledním zaměříme na poslední krok – doložení jejich realizace tak, aby byla vyplacena podpora z dotačního programu Nová zelená úsporám (oblast A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů).
Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – doložení realizace stavebních úprav

Dokládají se vybrané dokumenty

Ve lhůtě do 18 měsíců od akceptace žádosti Státním fondem životního prostředí je nutné realizovat stavební úpravy a doložit související dokumenty. Předpřipravené formuláře či vzory lze stáhnout ze stránek programu Nová zelená úsporám. Především jde o tyto:

 • Formulář s názvem Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů (jde o seznam všech předkládaných dokumentů a přehled způsobilých výdajů doplněný o čestné prohlášení)
 • Výpis z katastru nemovitostí (originál, ne starší než 90 dní)
 • Soupis faktur souvisejících s úspornými opatřeními (pozor, faktury musejí být psány na žadatele či spoluvlastníka nemovitosti a označovat provedená opatření)
 • Faktury za realizaci opatření (včetně soupisu provedených prací/položkového rozpočtu), za zhotovení odborného posudku, provedení odborného technického dozoru či provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud se tohoto případ kroku týká)
 • Potvrzení o úhradě nákladů (výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad nebo potvrzení od dodavatele, že platba byla provedena); dodává se originál či kopie
 • Doklad o projednání záměru se stavebním úřadem (v originále či kopii – kolaudační souhlas či písemné potvrzení stavebního úřadu)
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy – blower door test (pouze, pokud byla součástí opatření instalace řízeného větrání)
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů (pokud nebyl použit výrobek, který má tzv. SVT kód, tj. není na Seznamu výrobků a technologií, který používá Státní fond životního prostředí).

Pokud došlo během realizace k nějaké změně oproti schválenému odbornému posudku, je nutné toto oznámit na SFŽP a doložit relevantními dokumenty. Doporučujeme však, pokud to není vysloveně nutné, změny neprovádět.

Kam se dokumenty dokládají?

Výše uvedené dokumenty se osobně předají či zašlou na krajské pracoviště SFŽP, kde byla podána žádost. Následně obdrží žadatel Prohlášení o přijetí podmínek dotace, které podepíše a zašle či osobně doručí na krajské pracoviště SFŽP.

Vyplacení dotace

Pokud je vše v pořádku, přibližně do 9 týdnů od doložení realizace by měly žadateli přijít peníze na jím uvedený bankovní účet. Celkově je možné získat podporu až do výše 50 % z doložených způsobilých výdajů.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Nová zelená úsporám

 1. Nová zelená úsporám 2022: Kdo může žádat o dotaci a kolik
 2. Peníze na zateplení svépomocí nabídne nově dotační program Nová zelená úsporám
 3. INFOGRAFIKA: Máte nárok na kotlíkové dotace?
 4. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – prvotní výpočty a posouzení
 5. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – odborný posudek
 6. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – podání žádosti
 7. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – realizace stavebních opatření
 8. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – doložení realizace stavebních úprav
 9. Nová zelená úsporám nyní podporuje zelené střechy či využití tepla z odpadní vody
 10. Od září můžete žádat dotaci až 150 000 Kč na fotovoltaiku v rámci Nová zelená úsporám
 11. Dotace na zastínění oken
 12. Nová zelená úsporám: Dotace na zateplení nebo stavbu úsporných domů
 13. Jak se změní dotace Nová zelená úsporám od září 2023? Zeptali jsme se ředitele SFŽP

Mohlo by vás zajímat