Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přestavěli ruinu. Na farmě jako z pohádky umožňují postiženým poznat život na venkově

Projekt, který srší nápady a ambicí proměnit ospalou vesničku v anglickém Dorsetu, a udělat z ní příklad udržitelného přístupu k zemědělství, krajině, komunitě i hendikepovaným lidem. Všechno hezky pod jednou střechou.
foto: Lorenzo Zandri

Farmy, usedlosti a statky jsou rozeseté napříč krajinou celé Evropy, a ani ostrovní Anglie není výjimkou. Britové se neliší ani v tom, že jejich řekněme politické rozpoložení v posledních dekádách zrovna nenahrávalo zemědělskému hospodaření. Řada menších zemědělců tedy po zralé úvaze anebo zbankrotováním skončila, a jejich statečky - kdysi kypící životem a čilým ruchem - dnes opuštěné chátrají. Včetně té krajiny, kterou po generace obhospodařovali a spoluutvářeli.

Jednou z těch mnoha anglických, zapomenutých a před lety již opuštěných, byla i usedlost stojící na okraji vesničky Lower Wraxall v západním Dorsetu. Kde přesně jí hledat? Vydejte se prašnou cestou vedoucí za kostelíkem sv. Marie (jinak památkově chráněného) podél květnatých luk a hájů až k údolíčku, jež těsně sousedí s tzv. rezervací AONB, tedy „oblastí výjimečné přírodní krásy“. A tam, kousek od potůčku, stojí Wraxall Yard. Minout jej nemůžete, je tam už hezkých pár století.

Foto: Lorenzo Zandri

Ten bukolický popis tu není omylem - dokládá hluboké vazby mezi zemědělským hospodařením, svou přírodou hodnotnou krajinou, tradicemi a historií. A tím, co bylo přerušením chodu farmy vlastně zpřetrháno, narušeno. Naštěstí tedy ne napořád. Na žádost klienta, který zchátralý – a poměrně dost narušený areál – zakoupil, a přál si jej uvést do „lepšího než původního stavu“. Proto také oslovil architekty z ateliéru Clementine Blakemore, k jejichž portfoliu se několik typově podobných realizací počítá.

Velké sny a plány

Projekt z Wraxall Yard byl od předchozích realizací poněkud odlišný. Buď totiž v rámci takových rekonstrukcí vznikají adaptivní úpravou areály/stavby s odlišnou funkcí – z farem se stávají letní sídla, venkovské domy, restaurace s ubytováním – anebo zůstává zachován model hospodaření s nějakou obměnou, například ze statku se živočišnou výrobou se stane stáj, koňský hobby ranč. Tady se jednalo o průnik obou variant.

Foto: Lorenzo Zandri

Přestavbou odtud neměla vymizet ona hospodářská složka, a současně měl vzniknout areál nabízející pestrý program návštěvníkům. Přesněji, mělo tu vzniknout zázemí pro prázdninové ubytovávání hostů odjinud, komunitní prostor pro místní obyvatele, chráněné dílny i zemědělská malovýroba, vycházející z obhospodařování 250 akrů zdejší půdy. Všechno hezky pod jednou střechou, respektive pěti střechami.

Celé to bylo ještě o drobet pestřejší, protože investor má „vizi“, v níž je rekonstrukce statku součástí širšího projektu o zlepšení biologické rozmanitosti v regionu a snaze k zajištění všeobecného přístupu veřejnosti ke krajině. A aby toho nebylo málo, Wraxall Yard se má stát zvláštním hájemstvím pro osoby s duševním a/nebo  tělesným postižení a závislé. Těch plánů a programů se tu skutečně sešlo hodně, až se zdá, že těch 800 metrů čtverečních zastavěné plochy nestačí.

Foto: Lorenzo Zandri

Dřív se bezbariérově nestavělo

Na architektech tedy bylo poměrně komplikované řešení, z nějž už do startu směřovala nezbytná rekonstrukce stavebně narušených objektů k jejich posunu ke staronovému využití. S tím, že vytvářený prostor musel svým provedením vyhovovat skupinám uživatelů s různými požadavky.

V krátkosti – jsou tu specifické nároky na zemědělský provoz, oddělené požadavky na hygienu provozu malé mlékárny. Úplně jiným segmentem starostí je obslužnost a podmínky pro pobyt prázdninových hostů. Jiná kritéria se pojí s veřejně přístupným komunitním prostorem, a vidle do toho hází i kritérium, že až 60 % personálu tu může mít snížené nároky na mobilitu, anebo potřebují vzhledem ke svému postižení – bezpečnější prostor. A celé to ještě musí být dostatečně „eko“ a udržitelné.

Foto: Lorenzo Zandri

To, co tedy začalo prvoplánově jako obnova budov se tak vlastně stalo katalyzátorem pro řadu ucelených sociálních a kulturních aktivit, které se zaměřují na rozvoj venkova a environmentálních snah, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života lidí a přírody.

Poměrně vysoký práh, a to doslova, tu nastavila i relativně nižší inkluzivita lokality a stavební provedení. Přeci jen, i ty nejnovější součásti areálu Wraxall Yard sahaly do první poloviny 19. století, kdy se o nějakém bezbariérovém prostředí, navíc v zemědělství, vůbec nehovořilo. Zvýšit dostupnost a přístupnost místa znamenalo sáhnout do uspořádání budov, dvora, stodol. Navíc stodola, jak se ukázalo typicky holandského typu, si vysloužila památkovou ochranu.

Foto: Lorenzo Zandri

Jak to udělat přirozené?

Takže těch konzultací s odborníky museli CBA - Clementine Blakemore Architects – absolvovat opravdu hodně. Asi nejužší spolupráci pak vedli s dorsetským Centrem pro přístupné prostředí. V něm se totiž specializují na zkušenosti s využíváním prostoru lidmi s postižením.

Architekti přitom nechtěli narušit venkovský styl místa a udělat z něj skanzen nájezdových ramp a výtahových plošin. A protože mohli upravovat prostředí statku už od počátku, vytvořili elegantní a estetické pojetí, které je bezpečné i bez zábradlí a konstrukcí. Pracovali s topografií, uspořádáním cest, koridorů. Fungovalo to zrovna tak dobře.

Foto: Lorenzo Zandri

Klíčovým rozhodnutím pro zpřístupnění areálu bylo použít jižní příjezdovou cestu jako hlavní vchod do areálu, a parkoviště umístit do zadní části. Z parkoviště se na dvůr Wraxall Yard dostanete po zakřivené cestě, obklopenou alejí vzrostlých ořešáků. Pak už jen stačí projít tzv. breezeway, tedy zastřešeným průchodem skrze jednu z otevřených stodol, a už stojíte na „promenádě“ dvora. Jestli chcete jít do ubytování, ke včelínům anebo do dílen, to už je na vás.

Vevnitř se samozřejmě na obslužnosti pro handicapované muselo zapracovat konvenčněji. Dispozice ubytovacího zařízení, které je uspořádáno na jedné úrovni, je navržena tak, aby zajišťovala snadnou cirkulaci s volným přístupem k oknům a dveřím. Pečlivě specifikováno tak, aby nevznikl pocit oddělenosti, uzavřenosti. Koupelny a kuchyně mají řadu přístupných prvků, jako jsou umyvadla s výlevkou, integrovaná madla a pracovní desky, pod které se vejde invalidní vozík.

Foto: Lorenzo Zandri

Speciální bezbariérové ložnice mají tu výškově nastavitelné a profilované postele s obložením z masivního douglaskového dřeva, vyrobené na zakázku. Vypadá to jako pravá postel z venkovské sednice, žádný chrom a běloba špitálního poležení. Vše tak ladí s truhlářskými prvky a ostatním dřevěným nábytkem. Vypínače, madla, háčky a závěsné lišty jsou v přístupné výšce, dveřní kliky kontrastují s rámy, aby byly lépe viditelné.

Zachovat co nejvíc

Stavební přístup k budovám byl veden snahou zachovat co nejvíce z původní struktury a zároveň citlivě doplnit nebo vyměnit materiál tam, kde to bylo nutné pro prodloužení životnosti budov. Mnoho stávajících dřevěných střešních vazníků bylo zachováno a opraveno, a kde to bylo nutné, byly použity nové. Trámy jsou viditelné, jen tu a tam se kryjí pod pláštěm z březové překližky. Střecha byla nově pokryta dvojitými římskými střešními taškami z červené hlíny, s přístupovými místy pro netopýry.

Foto: Lorenzo Zandri

Většina vnějších kamenných a zděných stěn byla zachována, jen jsou zafixovány a staticky ukotveny padesátiprocentním nátěrem GGBS betonu. Poměrně dost oprav tu proběhlo s využitím materiálu z demolic staveb v okolí, jako příklad recyklace odpadu. Rytmus původních zdí, přerušovaný cihlovými pilíři, dveřmi a vysokými klenáky, byl v nových fasádách zachován.

I když tahle zakázka skutečně nepatřila – kvůli svému komplexnímu pojetí – ke zrovna snadným, pro Clementine Blakemore Architects přinesla mnoho nového. Wraxall Yard se tu podařilo víc než jen zachovat, zachránit. Naplňují se v něm velké vize a odvážné plány. A za zvláště potěšující se dá považovat, že byť je celý areál místem bezpečným a bezbariérovým pro hendikepované osoby, programově tak nepůsobí. Vypadá prostě jako statek, kde se žije dobře všem.

Foto: Lorenzo Zandri

Údaje o projektu

Název projektu: Wraxall Yard
Typ projektu: adaptivní znovuvyužití a rekonstrukce statku
Architektonické studio: Clementine Blakemore Architects
Lokalizace: Lower Wraxall, Dorset, Velká Británie
Vedoucí architekt: Clementine Blakemore
Spolupráce: Louis Mayes
Strukturální inženýring: Structure Workshop
Hlavní dodavatel stavby: Stonewood Builders
Dodavatelé materiálu: Another Country, Bakare, East Brothers Timber , F Cuff & Sons, Ropox , Schneider, The Rooflight Compnay , Ty Mawr Lime , West Leigh
Krajinářská návrh: Hortus Collective
Klient: soukromá osoba
Zahájení stavebních prací: 2020
Rok dokončení (finalizace): 2022
Zastavěná plocha: 800 m2
Rozloha parcely: 4600 m2

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: Stefan Ivković

Změna, které neuvěříte. Domek rozšířili a přestavěli na moderní bydlení

Ve střední Evropě, zrovna tak i jako na Balkáně. Problémy lidí, kteří se vydávají pro radu z architekty, jsou všude podobné. Ostatně, charakter zástavby v Srbsku se od Česka moc neliší. I tady se po dlouhá léta řešily stavební problémy nejrůznějšími nahodilými improvizacemi. A i tady už dospěli do bodu, kdy touží…

Ze stájí vzniklo moderní bydlení

Ze stájí vzniklo moderní bydlení

Maštal není dobrá jen pro koně. Důkazem je ohleduplná rekonstrukce od AR Design Studia, jež změnila chátrající dostihovou stáj v osobitý rodinný dům.