Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Dřevostavby více o tématu

Ochrana dřevěné terasy, fasády nebo konstrukce dřevostavby? Čím natírat dřevo, aby vydrželo

Dřevo je organický materiál a je často považováno za materiál s nízkou životností. Ve skutečnosti má dřevo vysokou životnost, pokud při návrhu dřevěné konstrukce dodržíme určitá pravidla a průběžně se o něj dobře staráme. Dnes si řekneme o možnostech řešení ochrany nejvíce ohroženého prvku dřevostavby – základového prahu, ale také o údržbě dřevěných fasád a teras.
Zdroj: AdobeStock – FotoHelin

Co nejvíce ovlivňuje trvanlivost dřeva a jeho odolnost vůči napadení:

 • prostředí, zejména vlhkost, přítomnost vzduchu a teplota
 • druh dřeva
 • kvalita dřeva
 • ochranné látky

Základový práh – nejkritičtější místo dřevostavby

Ochrana dřeva v dřevostavbách je většinou prováděna pouze u krovových konstrukcí. U ostatních částí stavby se s ochranou často nesetkáváme. Na základě vad, které se v dřevostavbách vyskytují, je ale nejčastějším případem degradace základového prahu. Důvody, proč k této degradaci dochází jsou např. poruchy rozvodů vody, vytápění, odpadů, neutěsněných prostupů základovou deskou, ale také při zatékání do fasády, umístění dřevostavby pod úrovní základové desky nebo průniku vody z exteriéru. Jaké máme tedy možnosti ochrany tohoto prvku?

Povrchová ochrana bez biocidních látek

Nátěr na bázi asfaltu

Možností ochrany je více. Výzkumníci z ČVUT UCEEB zkoumali například využití hmot původně neurčených k tomuto účelu, a to izolační antikorozní a antiabrazivní nátěr na bázi modifikovaných asfaltů. Při urychlené zkoušce se ukázalo, že nátěr funguje dlouhodobě i při aplikaci na buku, jakožto nejméně trvanlivém dřevu. Nejlepší výsledky ukázaly vzorky zároveň tlakově impregnované měďnatým přípravkem s následným nátěrem. Příznivé je také zjištění, že při kontaktu s vodou se nevyluhovávají nebezpečné látky a zaschlý nátěr tak není nebezpečný pro životní prostředí.

Polymerní hydroizolační hmota

Ukázalo se, že je možné použití také flexibilní modifikované polymerní hydroizolační hmoty, která se používá pro izolace koupelen nebo pro izolování stavby z vnější strany u základové desky. Při aplikaci na základovou desku ji lze tedy nanést zároveň i na dřevo základového prahu. Otázkou však zůstává posouzení z hlediska tepelné techniky, aby nedocházelo ke kondenzaci pod touto vrstvou.

Foto: TZB-info.cz

Tvrdá polyuretanová pěna

Další možností je i použití jiných materiálů na základový práh dřevostavby, které mají podobné nebo lepší mechanické vlastnosti než dřevo a nepodléhají biologickému napadení ani degradaci vlivem vlhkosti.

Povrchová ochrana s biocidními látkami

Tlaková impregnace

Dřevo můžeme impregnovat přípravky na bázi mědi až do třídy použití 4 (exteriér v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou). Výhodou je, že v tomto případě nejsou změněny mechanické vlastnosti dřeva a není přidaná žádná další vrstva materiálu, pod kterou by mohlo dřevo degradovat. V případě zatečení je také možné dřevo zabudované ve stavbě vysoušet mikrovlnným vysoušením. Dřevo je však nutné před impregnací opracovat a případné řezy alespoň zatřít. Musíme počítat také s tím, že se dřevo neproimpregnuje do celé hloubky, ale pouze do několika mm. Pro základové prahy z netrvanlivého jehličnatého nebo listnatého dřeva třídy trvanlivosti 3–4 se však zdá být tento způsob ochrany nejlepším řešením.

Foto: TZB-info.cz

Povrchová ochrana dřevěných fasád

Povrchová úprava pohledových prvků, zejména fasád a teras, je možná různými nátěrovými hmotami a systémy od impregnačních základů, vodou ředitelných nebo syntetických tenkovrstvých lazur, olejů, po již hotové fasády s nástřikem nebo tlakovou impregnací měďnatými přípravky bez další vrstvy nebo s další vrstvou.

Základní otázkou je požadavek zákazníka na údržbu, vzhled po více letech a konečné náklady. K našemu rozhodnutí by nám měly pomoci výsledky přirozené trvanlivosti a hodnocení propustnosti pro vodu dle ČSN, které by měli výrobci u svých výrobků uvádět spolu s umístěním daného nátěru, jakou jsou například podmínky expozice zahrnující orientaci vzhledem ke světovým stranám, stupeň krytí před deštěm či sklon.

Foto: TZB-info.cz

Je nutné počítat s tím, že údržba dřevěné fasády může být náročná. Při použití tenkovrstvých lazur je třeba počkat, až lazura „spráší“ a až po degradaci stávajícího nátěru můžeme provést nátěr nový. U silnějších vrstev je nutné provést přebroušení, což je u celých fasád poměrně technicky náročné. Možností je i použití prken ze sibiřského modřínu bez jakéhokoliv ošetření. Prvotní vzhled fasády vydrží jen asi půl roku a potom začíná nepravidelně šedivět až černat dle expozice slunečnímu svitu, popřípadě odstřikující vodě atp. Což se nemusí každému líbit. U některých staveb zasazených například do přírodního prostředí je to naopak chtěný architektonický záměr.

Povrchové úpravy terasy

Komplikovaná může být i údržba povrchové úpravy pochozích teras. Jakákoliv vrstva nátěrové hmoty nebo systému zalije při více vrstvách drážky, jejichž následné vybroušení je v podstatě technicky nereálné. Z tohoto důvodu je nejvýhodnější použít olejový nátěr, který by měl být obnovován dle expozice 1–2× ročně. Možné je i použití kvalitnější olejové nebo syntetické nátěrové hmoty, která bude mít delší životnost, v budoucnu však může nastat problém při úpravě povrchu broušením.

Foto: TZB-info.cz

Další možností je pak použití tlakové impregnace vodorozpustnými přípravky na bázi mědi v kombinaci s následnou tlakovou impregnací horkým olejem s pigmentem s více odstíny. Při využití této kombinace například u borovice lze takto upravené dřevo použít pro fasády, pochozí terasy i jako střešní krytinu. Zkušenosti ze severských zemí ukazují, že povrch s barevným pigmentem samozřejmě v průběhu let také sprašuje, ale ochrana zůstává. Další výhodou je, že je možné kdykoliv provést přetření například válečkem bez broušení pro sjednocení barevnosti povrchu.

Co je tedy v tomto případě nejlepší řešení? Ochrana dřevěných fasád a venkovních teras souvisí vždy s požadavkem na vzhled a s náročností a frekvencí údržby. Pokud chceme lepší vzhled a co nejdelší životnost s minimální údržbou, je patrně v současné době nejvýhodnější kombinace tlakové impregnace měďnatými přípravky a následná tlaková aplikace barevného oleje. Tento způsob nám však dává menší možnost výběru odstínů. Pokud chceme jiný odstín nebo lepší vzhled, bude nutná povrchová aplikace a častější údržba.

V článku jsme nerozebírali důležitou věc, která je ale na jiné dlouhé povídání. To je konstrukční ochrana dřeva, tedy použití dřeva na takových místech, kde bude chráněno před povětrností například dostatečnými přesahy střechy, sklonem prvků, aby z nich odtékala voda atp. Konstrukční ochrana pomůže výrazně prodloužit nutné opakování nátěrů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Dřevostavby

 1. Dřevo a dřevostavby
 2. Bojíte se dřevostavby? Nevěřte mýtům o dřevěných domech!
 3. Srub nebo roubenka? Jaký je v tom rozdíl?
 4. Konstrukční systémy dřevostaveb: Lehký a těžký dřevěný skelet
 5. Dřevostavby lze stavět z panelů sendvičových i masivních
 6. Skladby obvodového pláště dřevostavby
 7. Jak se staví srub svépomocí
 8. Jaké jsou druhy stavebního řeziva a jaké parametry musí dřevo na stavbu splňovat?
 9. Jak poznat poškozené stavební dříví, jak se projevuje dřevokazný hmyz a houby
 10. Jaké vady může mít stavební řezivo vlivem růstu dřeva a sesychání?
 11. Jak vybírat stavební řezivo? Vliv druhu dřeva a letokruhů na pevnost
 12. Proč dřevo v exteriéru šediví?
 13. Jak prodloužit trvanlivost dřeva v exteriéru?
 14. Ochrana dřevěné terasy, fasády nebo konstrukce dřevostavby? Čím natírat dřevo, aby vydrželo
 15. Jak se starat o dřevěnou chalupu: Analýza poruch a čeho si všímat
 16. Jak se starat o dřevěnou chalupu: Roubené a hrázděné konstrukce a jejich poruchy
 17. Jak se starat o dřevěnou chalupu: Na co si dát pozor v krovech, štítech a nadezdívkách
 18. Jak se starat o dřevěnou chalupu: Tradiční a netradiční metody oprav tesařských konstrukcí a jejich spojů

Mohlo by vás zajímat

Jak postavit trvanlivý a kvalitní dřevěný plot – v detailu je základ úspěchu

Jak postavit trvanlivý a kvalitní dřevěný plot – v detailu je základ úspěchu

I drobný konstrukční detail dokáže prodloužit životnost dřevěného výrobku v exteriéru a zvýšit odolnost vůči poškození. Dřevo je materiál esteticky velice zajímavý a vyhledávaný pro vnější aplikace. Je však nutné respektovat jeho přirozené přírodní vlastnosti a věnovat jim při návrhu a realizaci jakékoliv konstrukce…

REKLAMA