Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Kanalizace více o tématu

Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"

Tomuto potrubí vnitřní kanalizace se říká také stoupací, stoupačka. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně upevněno. Začíná u nejvýše položené odbočky a končí u patkového kolena. Těchto potrubí může být vedeno v budově několik v závislosti na velikosti budovy, počtu a druhu zařizovacích předmětů. Nad odpadním potrubím pokračuje nad střechu potrubí větrací.

Vedení potrubí

Potrubí se vede ukryté ve stěně, v bytových domech a větších objektech bývá v instalační šachtě. Může být vedeno také volně před stěnou v místnostech, kde nezáleží na jejich vzhledu (sklepy, neobytné místnosti). Potrubí nesmí překážet otevírání oken a dveří. Vede se v dostatečné vzdálenosti od jiných potrubí, elektroinstalačních rozvodů apod. Vede-li se budovou také dešťové potrubí, nesmí se zaústit do potrubí určeného k vedení splaškové vody.

Odvětrání odpadního potrubí

Každé odpadní (stoupací) potrubí musí být odvětráno. Kdyby nebylo opatřeno větracím potrubím, docházelo by při větším průtoku vody k podtlaku. Důsledkem by bylo vysávání zápachových uzavírek a šíření zápachu z kanalizace do místností.

Materiál a průměry potrubí

Svislé potrubí se tvoří z plastů. Dříve se používala také litina, která se dnes vyměňuje za plast. Nejvhodnějšími materiály jsou polyvinylchlorid (PVC), polypropylen (PP) a  polyethylen (PE). Pro svislé potrubí se používají nejčastěji plastové trubky s označením HT. Průměr svislého potrubí závisí na množství protékajících vod – na počtu zařizovacích předmětů. Běžné průměry stoupacího potrubí v obytných budovách jsou 100 a 125 mm.

Tvarové kusy

Potrubí se skládá z rovných trub a tvarových kusů. Na svislém potrubí se nejčastěji instalují tyto tvarové kusy: koleno, oblouk, odbočka šikmá jednoduchá nebo dvojitá, redukce a čisticí tvarovka. Tvarové kusy slouží k připojení šikmým potrubí vedoucích od zápachové uzavírky zařizovacích předmětů.

Čisticí tvarovka

Na svislém potrubí v nejnižším podlaží je osazen čisticí kus, kterému se také říká revizní kus nebo revizní tvarovka. Čisticí kus má být umístěn ve výšce přibližně 1 metr nad podlahou. Tato tvarovka musí být přístupná a nesmí být umístěna v místnostech, kde jsou skladovány potraviny nebo do prostorů s elektrickým zařízením.

Upevnění potrubí

Potrubí se vede a upevňuje svisle, kolmo k vodorovné rovině. Vzhledem ke hmotnosti potrubí a protékající vody se musí potrubí upevnit v každém podlaží nejméně ve dvou místech. Upevnění se provádí nejčastěji dělenými objímkami. Uvnitř objímky musí být řádně usazeno pryžové těsnění. Objímka musí svým průměrem odpovídat průměru potrubí. Upevnění potrubí musí být provedeno tak, aby byla zaručena jeho dilatace.

Zalomení potrubí

Na některých stavbách se může stát, že svislé potrubí není možno vést po celé své délce v jedné ose. Je to v případech, kdy ve směru trasy je stavební konstrukce, pevně zabudovaný předmět, dveře apod. Potrubí se musí vyhnout těmto překážkám. To se provádí pomocí tzv. zalomení. Do potrubí se zařadí odskok. Odskoky jsou tvarové kusy, které zajistí posunutí potrubí mimo překážející konstrukce. Samostatný odskok je tvarový kus. Větší odskok se vytvoří pomocí dvou kolen nebo oblouků.

Druhy odskoků 1 – jednoduchý, 2 – složený ze dvou kolen, 3 – do 3 metrů délky potrubí, 4 – nad 3 metrů délky potrubíDruhy odskoků 1 – jednoduchý, 2 – složený ze dvou kolen, 3 – do 3 metrů délky potrubí, 4 – nad 3 metrů délky potrubí

Napojení připojovacích potrubí na odpadní

Na odpadním potrubí se pro napojení připojovacích potrubí používají odbočky jednoduché, případně dvojité. Úhel použitých odboček je od 45o do 88,5o. Při použití odboček 87o nebo 88,5o musí mít připojení jednotlivých zařizovacích předmětů převýšení – používají se pod sebou dvě odbočky jednoduché místo jedné dvojité.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Kanalizace

  1. Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
  2. Materiály a tvarovky pro kanalizační potrubí
  3. Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí
  4. Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"
  5. Vnitřní kanalizace: větrací potrubí
  6. Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí
  7. Předstěnové systémy instalací pro WC a umyvadlo
  8. Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí
  9. Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?
  10. Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - thongchai

Systém dešťové kanalizace. Jak odvádět vodu ze střech

Dešťová kanalizace je částí vnitřní kanalizace, sloužící k odvádění srážkových vod především ze střech a zpevněných ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, příslušenství (např. vpusti) a drobné objekty (např. revizní šachty). Do odpadního potrubí dešťové kanalizace nesmí být napojeno připojovací potrubí od…

Zdroj: AdobeStock - Roman Milert

Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí

Tomuto potrubí se také říká svodné, svody nebo ležaté svody. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně uloženo, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí začíná u paty odpadního potrubí (nebo připojovacího potrubí zařizovacího předmětu v nejnižším podlaží) a končí nejčastěji napojením na…

Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Větrací potrubí plní dvě základní funkce – odvětrání kanalizace tzn. odvádění plynů z kanalizačního potrubí do ovzduší mimo budovu, a přivětrání tzn. přivádění vzduchu potřebného k vyrovnávání tlaků při proudění vody v kanalizaci, a tím zabránění odsávání zápachových uzávěrek.