REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Kanalizace více o tématu

Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?

Účelem podlahových vpustí je odvodnění ploch v místnostech, kde je instalován výtok vody, ale není jinak zajištěn odtok vody např. přes zařizovací předmět, odvodňovací kalich apod. Typicky se jedná o místnosti, kde je umístěn zásobníkový ohřívač vody (bojler), zásobník vody (např. topné nebo provozní), výměník, nebo se v místnosti vyžaduje mokré čištění např. kotelny, velkokuchyně, prádelny, umývárny, sprchy. Podlahové vpusti se rovněž instalují v některých dílnách a sklepech. Podlahová vpusť také snižuje riziko zaplavení místnosti vodou například v případě havárie – prasknutí nádrže s vodou.
Zdroj: AdobeStock - unclesam

Rozdělení vpustí

Základní rozdělení vpustí je na podlahové, umisťované v objektech, a dvorní, které se umisťují vně objektu. Existují také vpusti uliční, které se používají k odvodnění komunikací.

V místnostech, kde se požaduje vyšší vzhlednost se instalují vpusti s vtokovými mřížkami z plastu, z oceli s povrchovou úpravou chromováním nebo z nerezové oceli. V ostatních místnostech (např. sklepy) bývají vpusti i litinové.

Vpusti se nesmějí umisťovat do místností, kde nelze zajistit doplňování zápachové uzávěry vodou, např. v místnostech, kde není výtok vody, a také v místnostech, kde by hrozilo, vniknutí závadných látek (jako jsou ropné látky apod.) bez čištění do kanalizace např. v garážích.

Před nákupem podlahové vpusti je třeba vědět, zda připojení na potrubí může být z hlediska prostorového zespodu nebo zboku.

Materiál

Vpusti se vyrábějí z těchto materiálů:

 • Plast - nejčastěji polyetylén, polypropylén,
 • polymerbeton,
 • nerezová ocel.

Připojení na potrubí

Vpusti se napojují na šikmé připojovací potrubí, které vede do odpadního (svislého) potrubí nebo se připojuje na ležaté potrubí (svod). Připojení musí být provedeno tak, aby voda sama odtékala spádem potrubí, obvykle 3 %. Plastové trubky se připojují k potrubí lepením nebo pomocí pryžového těsnění (břitu). Spojení s břitem je rozebíratelné. Potrubí a vpusť musí mít stejný průměr. Litinové vpusti se připojují hrdlem a k utěsnění se použije některý z těsnicích materiálů k tomu určený.

Podlahová vpusť čtvercového tvaru

Všechny vpusti uvnitř budovy musejí mít vodní zápachovou uzávěru tzn. musí být trvale zaplněny vodou, aby se přes ně do místností nešířil zápach z kanalizačního potrubí. V místech, kde jsou vpusti málo doplňovány vodou stékající po podlaze, hrozí nebezpečí vysychání zápachové uzávěry. Řešením tohoto problému je použití tzv. průtočné vpusti tedy vpusti s bočním přívodem, na který jsou napojeny běžně používané zařizovací předměty. Zápachová uzávěra je tak neustále doplňována vodou ze zařizovacího předmětu. U těchto vpustí, je ale nutné, aby současně byla vpust vybavena vztlakovým uzávěrem, zabraňujícím vyplavení prostor vodou z napojeného zařizovacího předmětu např. pračky. Druhou možností je použití vpusti, ve které je kombinována vodní a přídavná mechanická zápachová uzávěra. Na trhu jsou k dispozici různá sofistikovaná řešení vpustí s vodní a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou např. systém s „plovoucím“ prvkem, který v případě vyschnutí, dosedne na přepadovou trubku a tím mechanicky uzavře vstup do kanalizace.

Zdroj obrázku: HL Hutterer & Lechner GmbHZdroj obrázku: HL Hutterer & Lechner GmbH

Funkce zápachového uzávěru PRIMUS

 • Ve výchozí situaci jsou odpadní plyny, stejně jako u konvenčních vodních zápachových uzávěrů, zadrženy vodou.
 • Při běžném průtoku vody funguje PRIMUS stejně jako běžné sifony, avšak plovákový uzávěr se pohne nahoru a umožní maximální průtok vody do kanalizace.
 • I v případě, že není zápachový uzávěr doplňován odtékající vodou, funguje stejně. Plyny z kanalizace jsou zadržovány vodní uzávěrkou. Časem se voda v sifonu vypaří – dostatečně známý fenomén. Dokud je voda v sifonu ještě k dispozici, zadržuje odpadní plyny.
 • Pokud se však vypaří všechna voda v sifonu, pak se tradiční systémy zápachových uzávěrů stanou problémem - kanálové plyny mohou unikat – a je cítit zápach! Primus tomu zamezí tím, že se vztlakové těleso usadí na přepadovou trubku a tak zadržuje odpadní plyny z kanalizace.

Vpusti vně budov mohou mít zápachovou uzávěru mechanickou. Pokud mají dvorní vpusti vodní zápachovou uzávěru, musí být tato v hloubce min. 1,0 m pod terénem.

Instalace vpustí do podlahy

Vpusti musí být do podlahy správně osazeny, aby splnily svůj účel. Horní část vpusti se instaluje ve vodorovné poloze v takové výšce, aby se mohla vyspádovat podlaha a položit dlaždice. Důležité je správné výškové usazení vzhledem k výšce podlahy. Vrchní hrana vpusti nesmí být výše než okolní dlaždice v místnosti. Je zde nutná spolupráce instalatéra se zedníkem.

Tvar a velikost vpusti

Podlahové vpusti mají tvar čtvercový, obdélníkový i kruhový. Tvar vpusti nemá vliv na odtok vody. Velikost vpusti musí odpovídat množství odváděné vody. Ve veřejných WC, hromadných sprchách apod. se osazují vpusti o délkách 100 cm i delší.

Podlahová vpusť obdélníkového tvaru

Ochrana před mrazem

Každá podlahová vpusť obsahuje vodní zápachovou uzávěrku, aby se přes ni nedostal zápach z kanalizace do místnosti. Je třeba zajistit, aby místnosti s vpustí byly chráněny před mrazem. Tyto místnosti, pokud se v nich netopí, musí být alespoň temperovány. Zmrzlá voda ve vpusti by ji mohla deformovat, v horším případě roztrhnout.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Kanalizace

 1. Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
 2. Materiály a tvarovky pro kanalizační potrubí
 3. Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí
 4. Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"
 5. Vnitřní kanalizace: větrací potrubí
 6. Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí
 7. Předstěnové systémy instalací pro WC a umyvadlo
 8. Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí
 9. Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?
 10. Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Související témata

Přečtěte si více k tématu Kanalizace

Zdroj: Fotolia.com - thongchai

Systém dešťové kanalizace. Jak odvádět vodu ze střech

Dešťová kanalizace je částí vnitřní kanalizace, sloužící k odvádění srážkových vod především ze střech a zpevněných ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, příslušenství (např. vpusti) a drobné objekty (např. revizní šachty). Do odpadního potrubí dešťové kanalizace nesmí být napojeno připojovací potrubí od…

Zdroj: Fotolia.com - schulzie

Lapač střešních splavenin a jeho historie aneb proč je špatně říkat geiger?

Lapač střešních splavenin, někdy lidově řečeno geiger. Slouží k zachytávání hrubých nečistot, které by mohly ohrozit kanalizační potrubí. Existují však různé druhy lapačů, a hlavně u historických budov se můžeme setkat s jejich velkou rozmanitostí. Vyplatí se je znát a vědět, jak fungují a jak se mají udržovat.…

Zdroj: Ing. Zdeněk Žabička

Jak odvést dešťovou vodu ze střechy: Gravitační odvodnění

Vnitřní kanalizace se navrhuje tak, aby byl zajištěn odtok odpadní vody, pokud možno, bez nároku na doplňkovou energii. Veškeré odpadní vody ze střech a podobných ploch a ze zařizovacích předmětů, které jsou umístěny v podlažích nad úrovní terénu, se mají odvádět gravitačně.

REKLAMA

REKLAMA