Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Open House Praha více o tématu

Open House Praha, Filadelfie a BB centrum: Podívejte se na redakční návštěvu již dnes!

Budova Filadelfie je nejvíce výrazným objektem celého areálu BB centra, nad kterým se tyčí do výšky a přitahuje pohledy ze širokého okolí jak ve dne, tak osvětlená v noci. Původní požadavek klienta, vytvořit dům, který by byl logem areálu a který bude viditelný i přes to, že je až ve druhé řadě od ulice 5. května, se tak architektům podařilo splnit výtečně. Prohlédnout si jí i z jindy nepřístupných míst budete moci opět v letošním ročníku akce Open House Praha 19. a 20. května.

V tomto případě při tvorbě návrhu nebyl znám koncový klient, vnitřní prostory tedy byly navrhovány jako univerzální kanceláře pro neznámého nájemníka.  Ač se to nezdá, budova je postavená na relativně malém pozemku, což byl další z několika určujících prvků budoucího návrhu.

Chystáte se na návštěvu některého domu v rámci Open House?
 
64%
 
27%
 
9%

"Abychom naplnili kapacitní představy klienta a zároveň zvětšili odstupy od okolních staveb, rozhodli jsme se jednotlivá křídla dispozice Filadelfie směřovat úhlopříčně do rohů pozemku. Zároveň jsme chtěli navrhnout dům se silným motivem, jehož architektura by nezávisela na detailech, ale odvíjela se od základního tvaru domu. Nechtěli jsme dům na půdorysu písmene H, který je pro administrativní budovy výhodný, ale nezáživný, a tak se zrodil koncept písmene X. Ten má také hlavní vertikální komunikace umístěné centrálně a navíc, umožňuje zmiňované rozvinutí konceptu do rohů pozemku. V reálu vytváří při pohledu na dům několik prostorových plánů. Divák má dojem, jako by se díval na tři štíhlé věže (čtvrtá je vždy v zákrytu), nikoliv na jeden, daleko hmotnější, dům. Proto jen z mála míst se dá odhadnout, že Filadelfie má v největší šířce čtvercovou siluetu, 70 metru do šířky a 70 m do výšky", říká o vzniku tohoto netradičního tvaru budovy jeden z autorů pan arch. Holna z architektonické kanceláře DAM architekti.

Zdroj: Passerinvest group, a.s.

Nosná konstrukce budovy je tvořená železobetonovým monolitickým sloupovým skeletem, zavětrovaným výtahovými jádry a betonovými stěnami v centrální části nadzemních podlaží.

"Za zmínku stojí návrh dvou typů nosných sloupů v typickém patře nadzemní stavby. V centru dispozice každého ze čtyř křídel jsou umístěny mohutnější sloupy s obvyklým rozponem cca 8 m. Podél fasády jsou pak navrženy sloupy neobvykle subtilní, s neobvykle malým rozponem cca 2,7 m. Ty, ze strany interiéru, před fasádou téměř zanikají a vzniká volný dojem z celoprosklené fasády. Další anomálií konstrukce stavby je mohutná přechodová deska – rošt, která přenáší síly z horní stavby s diagonálně směrovaným rastrem vertikálních podpor do ortogonálního rastru působícího v suterénech stavby," dodává pan arch. Holna. Tam, kde není nutné řešit přechod z jednoho systému podpor do druhého, v místech bezprostředního okolí stavby, je mocnost konstrukce využívána pro vysoké pěstební souvrství sloužící pro umístění vzrostlé zeleně vytvářející iluzi rostlého terénu.

Pro zasklení fasády byl z důvodu rychlejší výstavby zvolen modulový systém zavěšeného lehkého obvodového pláště z hliníkových profilů fasádního systému Schüco, kterou realizovaly společně firmy OK Mont a Sipral.

Do interiéru pak mohli architekti použít kvalitní a luxusní materiály, především do vstupních a reprezentačních prostor. Leštěná kamenná dlažba na podlaze je zvolena ale i z praktického důvodu, aby vydržela vysoké namáhání. Na přání investora je kámen použit i jako obklad stěn. Recepční pult je vyroben z Corianu. Obklad z tropického dřeva na stěně za pultem je navržen jako kontrastní k ostatním materiálům a zároveň dotváří příjemnou atmosféru. Vstupní prostory jsou pak doladěny ještě designovými křesílky a nádherným mořským akváriem. Na podhledy byly použity hliníkové mřížky do zavěšeného rastru, které jsou opticky i fyzicky dostatečně prostupné pro všechny instalace umístěné nad nimi (světla, sprinklery, čidla atd.), takže tím pádem není podhled ničím opticky narušován, jako by to bylo v případě plného sádrokartonového podhledu.

Zdroj: Passerinvest group, a.s.

Velmi příjemným prostorem a benefitem pro zaměstnance je střešní terasa, která vznikla ve spolupráci kanceláře DAM architekti se zahradním architektem Davidem Horou. Střecha má obrácené pořadí vrstev, tedy tepelnou izolaci provedenou nad hydroizolací, a jako vrchní vrstvy se zde střídají podle funkce kačírek, dlažba, truhlíky pro zeleň nebo konstrukce dřevěného pochozího chodníku. Všechny dřevěné konstrukce jsou kvůli velkému klimatickému namáhání vyrobeny z kvalitního tropického dřeva, které je olejováno. Veškerá zeleň na terasách a střechách je uměle zavlažovaná. Na střeše je klasicky umístěné i zázemí pro technologie, jako jsou strojovny vzduchotechniky nebo chladící věže. Vše je ale díky dobrému návrhu obklopeno a zakryto střešní zahradou. Ta sice vyžaduje celoroční péči, zajišťovanou odbornou firmou, ale určitě se to vyplatí.

Budova je dotažená do všech detailů nejen estetických, ale i těch technologických. Vytápění budovy je zajišťováno výměníkovou stanicí, kdy přiváděná horká voda odevzdává teplo do vnitřního topného okruhu a tím se dále rozvádí do všech kancelářských prostor. Stejně jako ostatní budovy BB centra splňuje standardy bezpečně vybavené budovy s nejmodernějším protipožárním opatřením (sprinklerové hlavice jsou ve všech prostorách budovy). Dále má 24 hodinovou ostrahu, turnikety a oddělené výtahy pro podzemní a nadzemní podlaží.

Urbanismus BB Centra

Na počátku vzniku celkového urbanistického řešení BB Centra byla urbanistická soutěž vypsaná MČ Praha 4 v roce 1993. Vítězem se stal návrh jménem BrBa (Brumlovka - Baarova) od Studia A architekta Jana Aulíka. Ten se potom stal základem pro rozvoj celé lokality a založil principy pro jeho naplňování. Postupem času byl tento koncept dále rozvíjen v kontextu posunu vnějších hranic BB Centra.

A jak se vybírají návrhy nových budov? Passerinvest Group oslovuje architekty buď napřímo, nebo formou vypsané architektonické soutěže. Největší prostor však autorsky poskytli ateliéru AFA (dříve Studio A) architekta Aulíka, z titulu tvorby celkové koncepce BB Centra.  Dbají však na zachování autorské pestrosti, a tak zde svojí příležitost dostali i další ateliéry jako např.  ATELIER 8000, Kordovská/Kordovský, DAM architekti nebo CMC Architects.

Passerinvest group, a.s.

Součástí BB centra je i Baarův park s rezidenčními budovami. Park byl navrhován spolu s budovou Filadelfie. Koncepčně i designově je de-facto prodloužením interiéru parteru domu. Autorem je taktéž kancelář DAM architekti spolu se zahradním architektem panem Davidem Horou. Budovat se začal spolu s dokončovacími pracemi na budově a zpřístupněn veřejnosti byl v červenci 2010. Bylo zde vysázeno přes 180 různých druhů stromů, přes 800 keřů a více než 160 trvalek.  O všechnu zeleň v areálu se stará odborná firma, která zajišťuje běžnou celoroční údržbu a novou výsadbu a je to vidět. V parku pak nechybí ani výrazný vodní prvek, jako je fontána s jezírkem, a dále různé vychytávky jako rotující houpačka nebo tzv. tichá pošta. Nejen zaměstnanci a rezidenti tu můžou relaxovat na lavičkách, udělat si piknik na trávě nebo si zahrát pétangue na hřišti. Deky a sada na pétanque jsou k zapůjčení zdarma na recepci budovy Filadelfie. 

Na celém areálu je velmi sympatické, že se nešetřilo jak při realizaci (například při volbě materiálů), tak se investuje i do následné údržby, což je vidět nejen v parteru.  Druhou věcí, co se cení, je urbanistická jednotnost, která je udržená i při pestrosti návrhů jednotlivých budov.  Celkový koncept, který zde aplikoval Passerinvest Group, má smysl. Celek dořešený do každého detailu včetně parteru zde působí uceleně (trochu jako město ve městě), nikoliv chaoticky jako na blízké pankrácké pláni, kde rostou administrativní budovy jako houby po dešti.

Společenské centrum Bethany

Součástí BB Centra je i společenské centrum Bethany, které je sice trochu zastrčené za velkými kancelářskými budovami, pozornost si ale také zaslouží. Objevit ho je vlastně takové příjemné překvapení. Velmi kvalitní architektonický návrh budovy je taktéž dílem architektonické kanceláře Aulík Fišer. Dlouhé čisté linie tvarující stavbu, různé průhledy a celková práce s hmotou připomínají architekturu funkcionalismu. Interiér je elegantní i funkční zároveň. Barevně je laděn do světlých odstínů v kombinaci se dřevem a sklem. Opět je zde vidět, že byly použity kvalitní materiály a vše je řešeno truhlářsky do detailů. V budově se nachází prostorný sál sloužící pro bohoslužby, kulturní, vzdělávací akce a přednášky. V druhé části je mateřská školka s jídelnou a dvěma byty.

Článek reportérky ESTAV.cz z budovy BB centra vznikl na základě loňské návštěvy. Letos se budova otevře za týden o víkendu 19. a 20. května 2018.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Open House Praha

 1. Otevřená Praha 2024 - fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha: Úplná pravidla soutěže
 2. Fotosoutěž Otevřená Praha - formulář pro zasílání fotografií
 3. Ohlédnutí za festivalem Open House Praha 2020
 4. Otevřeně o Praze: Zahušťování zástavby. Respektuje stávající území a obyvatele?
 5. Budova Elektrických podniků – funkcionalistická stavba byla rekonstruována od základů
 6. Budova Českého Rozhlasu v Karlíně má bohatou historii. Z původního obecního domu vysílal i Říšský vysílač, v pivnici založili KSČ
 7. Laichterův dům: nenápadná realizace Jana Kotěry. Sloužil jako nakladatelství, zabavili ho komunisté. Dnes je zpět v rodině
 8. Nákladové nádraží Žižkov se přemění ve čtvrť plnou bytů s industriální stopou
 9. Transformační stanici přestavují na centrum umění. Brzy se otevře veřejnosti. Navštívili jsme ji
 10. Dům plný paradoxů. Ateliér Jana Laudy vznikl kvůli jedné soše a měl být zbourán kvůli olympiádě v Praze
 11. Palác Ara: klenot československého funkcionalismu s prvky amerických mrakodrapů
 12. Hotel International v pražských Dejvicích ukázal své kvality
 13. Staré parní mlýny v Holešovicích ukrývají moderní kanceláře
 14. Kancelářská budova v Holešovicích má školku a běžeckou dráhu na střeše
 15. Ohlédnutí za architekturou první republiky v Praze: Dům zemědělské osvěty
 16. Redakční návštěva Open house Praha: Restaurace EXPO 58
 17. Budova plná zeleně na Národní třídě klame tělem. Její interiéry vás překvapí
 18. Open House Praha, Filadelfie a BB centrum: Podívejte se na redakční návštěvu již dnes!
 19. V pražské kanceláři jezdí na koloběžkách. Proti stresu mají boxovací pytel
 20. Projděte se s námi po Ďáblicích - čtvrti, která ožívá novou architekturou
 21. Jak se vytápí moderní kancelářská budova ukáže Open House Praha
 22. Moderní technologie budov ukáže při prohlídkách Open House Praha

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Vizualizace: společnost JRD s.r.o.

Nová zástavba Císařky ponese stopy původního významu. Je inspirována vinicemi

Zemědělské usedlosti patřily odpradávna neodmyslitelně k příměstskému osídlení. Praha jich má bezpočet. Některé se podařilo zachránit, jiné nenávratně zmizely. Často se jedná o historicky cenné stavby u bývalých vinic. Usedlost zvanou Císařka čeká přeměna. Na jižních svazích pod parkem Ladronka ji nahradí soubor…

Zdroj: Archiv OHP

Festival Open House Praha 2019: Otevřenými budovami prošlo více než 76 tisíc návštěv

Tradiční víkendový svátek všech milovníků architektury, festival Open House Praha, přilákal o víkendu 18. a 19. května 2019 do otevřených budov v letošním roce přes 76 000 návštěv, což je o 40 procent více než v loňském roce. Světoznámý festival, který otevírá již pátým rokem běžně nepřístupné budovy a prostory,…

foto: Andrea Šenkyříková

Na podzim se otevřou vybrané prvorepublikové budovy

Festival Open House Praha 2018 sice skončil, ale od září do listopadu se budete moci podívat do vybraných prvorepublikových budov. Připomínáme si tak v rámci projektu Architektura první republiky v Praze letošní stoleté výročí od založení Československa.

REKLAMA