Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Open House Praha více o tématu

Otevřená Praha 2024 - fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha: Úplná pravidla soutěže

Fotosoutěž ve spolupráci portálu ESTAV.cz a akce Open House Praha. Toto jsou kompletní pravidla soutěže pro ročník 2024. Těšíme se na vaše fotografie.
 1. Pořadateli soutěže s názvem “Otevřená Praha - fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha” jsou organizace Open House Praha, z. ú. se sídlem Bubenečská 25, Praha 6, IČ: 03034992, DIČ: CZ03034992 a Topinfo s. r. o. se sídlem Křenova 483/3, 16200 Praha 6 (provozovatel internetových stránek www.ESTAV.czTZB-info.czwww.ESTAV.TV)
 2. Účastníci mohou soutěžit ve třech kategoriích: Architektura: prostor a prostředí, Detail: umění a řemeslo, Lidé: město a přístupnost (popis kategorií na konci pravidel). Do každé kategorie může účastník přihlásit z jedné IP adresy pouze 1 fotografii, která musí splňovat tyto technické náležitosti: fotka v minimální velikosti 2000 px a maximálně 20 MB. Fotografie bude možné nahrávat pomocí formuláře na webu ESTAV.cz - odkaz zde.
 3. Výherci soutěže dodají pořadatelům na vyžádání fotografie v rozlišení pro tisk.
 4. Musí se jednat o fotografii, kterou soutěžící pořídil v průběhu festivalu Open House Praha od 13. května do 19. května 2024.
 5. Odesláním účastník potvrzuje, že je autorem přiložené fotografie a vlastní k ní data v plném rozlišení. Zašle-li fotografii, jíž není autorem nebo s níž není oprávněn nakládat, odpovídá organizátorovi i třetím osobám za případnou újmu, která jim tímto vznikne. Osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže.
 6. Spolu s fotografiemi musí účastník soutěže rovněž poslat popisek fotografie v rozsahu minimálně 150 a maximálně 1000 znaků a své kontaktní údaje (jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mail). Pořadatelé si ponechávají nárok popisky krátit. 
 7. Každá z kategorií má svého porotce či skupinu porotců, jejichž úkolem je vytvořit předvýběr fotografií. Výherce bude vybrán z užšího výběru poroty na základě diváckého hlasování prostřednictvím portálu ESTAV.cz. 
 8. Kategorii prostor bude hodnotit porota složená ze 2 členů redakce ESTAV.cz, kategorii Lidé porota složená ze 2 členů týmu Open House Praha a kategorii Detail zhodnotí partner soutěže oslovený organizací Open House Praha.  
 9. Kritériem výběru je nejvíce kreativní a esteticky zajímavé zpracování soutěžního příspěvku.
 10. Soutěž probíhá od 13. 5. 2024. Konečný termín pro přihlášení a zaslání fotografií do soutěže je do středy 22. 5. 2024 12:00 hodin. Snímky, které budou doručeny po tomto termínu, nebudou do soutěže zařazeny. Následně proběhne od 23. 5. 2024 do 27. 5. 2024 předvýběr poroty a od 28. 5. 2024 do 2. 6. 2024 do 12:00 divácké hlasování o vítěze v každé kategorii. Vítěz bude vyhlášen 3. 6. 2024 prostřednictvím informačních kanálů společnosti Topinfo, i organizace Open House Praha a informován e-mailem.
 11. Soutěžní úkol bude zveřejněn před začátkem a v době konání soutěže na www.openhousepraha.cz a na portálu ESTAV.cz s odkazem na tato pravidla.
 12. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 13. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Ze soutěže budou vyřazeni ti, kteří zašlou z jedné IP adresy více než tři fotografie. Vyřazeny budou i fotografie bez popisu a uvedení autora snímku. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit sporné snímky ze soutěže.
 14. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatelé mohou zveřejnit vybrané soutěžní fotografie spolu s popiskem a jménem autora na internetových stránkách Estav.cz a openhousepraha.cz, na jeho svých sociálních profilech (Instagram, Facebook, LinkedIN, v newsletteru a také v závěrečné zprávě festivalu). 
 15. Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.
 16. Pro každou kategorii budou odměněni autoři tří vítězných fotografií a odměny tvoří vouchery Školy kreativní fotografie na libovolně vybrané fotografické kurzy a workshopy pro 3 vítěze ve 3 soutěžních kategoriích.

  1.Místo: Voucher v hodnotě 3000 Kč

  2.Místo: Voucher v hodnotě 2000 Kč

  3.Místo: Voucher v hodnotě 1000 Kč

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo odměny změnit. Vouchery budou zasílány elektronicky a lze je uplatnit na libovolně vybrané kurzy či workshopy Školy kreativní fotografie. Vouchery mají platnost do 30. 11. 2024 a není možné je směnit za peníze.
 17. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který se umístí jako další v pořadí v hlasování veřejnosti.
 18. Aby mohl výherce získat cenu, musí v přihlašovacím formuláři vyplnit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mail).
 19. Pořadatelé jsou oprávněni zveřejnit jméno, příjmení a fotografii spolu s textem výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.
 20. Pořadatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a mají právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhodují s konečnou platností pořadatelé. Pořadatelé si vyhrazují právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
 21. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadatelům dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště, e-mailu, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídel organizací; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 22. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
 23. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 10. 4. 2024 do 31. 12. 2024.

Příloha pravidel: Popis kategorií:

Architektura: prostor a prostředí - do kategorie budou přijaty fotografie zachycující větší stavební celek, nebo celou budovu popř. větší celek interiéru ze stavby, kterou je možné navštívit v rámci akce Open House Praha v roce 2024. 

Detail: umění a řemeslo - do kategorie budou přijaty fotografie zachycující stavební, umělecké a architektonické detaily staveb, které je možné navštívit v rámci akce Open House Praha v roce 2024. Například kliky, vitráže, schodišťové zábradlí atp.

Lidé: město a přístupnost - do kategorie budou přijaty fotografie reflektující hlavní téma festivalu Open House Praha 2024 kterým je Architektura pro všechny. Zajímá nás atmosféra akce, účastníci a momentky.

Hlavní partner soutěže je Škola kreativní fotografie

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Open House Praha

 1. Otevřená Praha 2024 - fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha: Úplná pravidla soutěže
 2. Fotosoutěž Otevřená Praha - formulář pro zasílání fotografií
 3. Ohlédnutí za festivalem Open House Praha 2020
 4. Otevřeně o Praze: Zahušťování zástavby. Respektuje stávající území a obyvatele?
 5. Budova Elektrických podniků – funkcionalistická stavba byla rekonstruována od základů
 6. Budova Českého Rozhlasu v Karlíně má bohatou historii. Z původního obecního domu vysílal i Říšský vysílač, v pivnici založili KSČ
 7. Laichterův dům: nenápadná realizace Jana Kotěry. Sloužil jako nakladatelství, zabavili ho komunisté. Dnes je zpět v rodině
 8. Nákladové nádraží Žižkov se přemění ve čtvrť plnou bytů s industriální stopou
 9. Transformační stanici přestavují na centrum umění. Brzy se otevře veřejnosti. Navštívili jsme ji
 10. Dům plný paradoxů. Ateliér Jana Laudy vznikl kvůli jedné soše a měl být zbourán kvůli olympiádě v Praze
 11. Palác Ara: klenot československého funkcionalismu s prvky amerických mrakodrapů
 12. Hotel International v pražských Dejvicích ukázal své kvality
 13. Staré parní mlýny v Holešovicích ukrývají moderní kanceláře
 14. Kancelářská budova v Holešovicích má školku a běžeckou dráhu na střeše
 15. Ohlédnutí za architekturou první republiky v Praze: Dům zemědělské osvěty
 16. Redakční návštěva Open house Praha: Restaurace EXPO 58
 17. Budova plná zeleně na Národní třídě klame tělem. Její interiéry vás překvapí
 18. Open House Praha, Filadelfie a BB centrum: Podívejte se na redakční návštěvu již dnes!
 19. V pražské kanceláři jezdí na koloběžkách. Proti stresu mají boxovací pytel
 20. Projděte se s námi po Ďáblicích - čtvrti, která ožívá novou architekturou
 21. Jak se vytápí moderní kancelářská budova ukáže Open House Praha
 22. Moderní technologie budov ukáže při prohlídkách Open House Praha

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia, Richard Villalon

Vyfoťte Otevřenou Prahu – fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha 2024

Chystáte se na festival Open House Praha? Rádi fotíte ať již na mobil nebo zrcadlovku? Rádi byste se ve fotografii i zlepšovali? Zapojte se do soutěže a vyhrajte lákavé odměny, tisícikorunové vouchery na školu fotografie. Soutěžit můžete ve třech kategoriích. Foťte to, co vás zajímá – krásné prostory, jemné detaily…

REKLAMA